0

زمان و دمای فعلی هوا در سراسر جهان

 
saeedazimi
saeedazimi
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : تیر 1387 
تعداد پست ها : 688
محل سکونت : ESFAHAN

زمان و دمای فعلی هوا در سراسر جهان

http://www.wunderground.com/global/stations/16242.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Rome
(Italy)

http://www.wunderground.com/global/stations/10385.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Berlin
(Allemagne)

http://www.wunderground.com/global/stations/27612.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Moscow
(Russia)

http://www.wunderground.com/global/stations/08221.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Madrid
(Espagne)

http://www.wunderground.com/global/stations/06451.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Bruxelles National
(Belgium)

http://www.wunderground.com/global/stations/78647.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
San José
(Guatemala)

http://www.wunderground.com/global/stations/76805.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Acapulco
(Mexique)

http://www.wunderground.com/global/stations/83111.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Rio
(Brazil)

 http://www.wunderground.com/global/stations/45007.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Hong Kong
(Chine)

http://www.wunderground.com/global/stations/47662.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tokyo
(Japan)

http://www.wunderground.com/global/stations/40198.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Ovda
(Israel)

http://www.wunderground.com/global/stations/64556.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Makokou
(Gabon)

http://www.wunderground.com/global/stations/78458.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Puerto Plata
(Rp. Dominican)

http://www.wunderground.com/global/stations/78073.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Nassau
(Bahamas)

http://www.wunderground.com/global/stations/78439.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Port-au-Prince
(Haiti)

http://www.wunderground.com/global/stations/16716.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Athens
(Greece)

http://www.wunderground.com/global/stations/06670.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Zurich
(Suisse)

http://www.wunderground.com/global/stations/03969.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Dublin
(Ireland)

http://www.wunderground.com/global/stations/40100.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Bayreuth
(Lebanon)

http://www.wunderground.com/global/stations/12839.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Budapest
(Hongrie)

http://www.wunderground.com/global/stations/13272.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Belgrade
(Yugoslavia)

http://www.wunderground.com/global/stations/40582.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Kuwait
(Kuwait)

http://www.wunderground.com/global/stations/42181.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
New Delhi
(India)

http://www.wunderground.com/global/stations/07157.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Paris
(France)

http://www.wunderground.com/global/stations/71714.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Quebec
(Quebec, Canada)

http://www.wunderground.com/global/stations/71628.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Ottawa
(Ontario, Canada)

http://www.wunderground.com/global/stations/62366.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Le Cairo
(Egypt)

http://www.wunderground.com/global/stations/60155.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Casablanca
(Morocco)

http://www.wunderground.com/US/CA/Los_Angeles.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Los Angeles
(California, USA)

http://www.wunderground.com/global/stations/40754.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tehran
(Iran)

http://www.wunderground.com/global/stations/63450.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Addis Ababa-Bole
(Ethiopia)

http://www.wunderground.com/global/stations/12495.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Lublin Radawiec
(Bologna)

http://www.wunderground.com/global/stations/94767.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Sydney
(Australia)

http://www.wunderground.com/US/FL/Miami.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Miami, Florida
(USA)

http://www.wunderground.com/US/WA/Easton.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Easton Washington
(USA)

http://www.wunderground.com/US/AK/Kodiak.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Kodiak, Alaska
(USA)

http://www.wunderground.com/global/stations/89606.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Vostok
(Antartique)

http://www.wunderground.com/global/stations/78224.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Havana
(Cuba)

http://www.wunderground.com/global/stations/04030.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Reykjavik
(Islander)

http://www.wunderground.com/global/stations/04416.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Summit
(Greenland)

http://www.wunderground.com/global/stations/40650.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Bagdad
(Iraq)

http://www.wunderground.com/global/stations/WEGLC.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Londres
( Angleterre)

http://www.wunderground.com/US/HI/Honolulu.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Honolulu
(Hawk, USA)

http://www.wunderground.com/US/NV/Las_Vegas.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Las Vegas
(Nevada, USA)

http://www.wunderground.com/global/stations/71627.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Montreal
(Quebec, Canada)

http://www.wunderground.com/global/stations/11518.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Prague
(Rpublique Tchque)

http://www.wunderground.com/global/stations/80001.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
San Andres
(Colombia)

http://www.wunderground.com/global/stations/08181.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Barcelona
(Espagne)

http://french.wunderground.com/global/stations/61980.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Saint Denis
(Ile de la Reunion)

http://french.wunderground.com/global/stations/17128.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Turkey
(Ankara)

http://www.wunderground.com/global/stations/06710.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Lausanne
(La Suisse)

http://www.wunderground.com/global/stations/71617.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Jonquiere
(Quebec, Canada)

http://www.wunderground.com/global/stations/91938.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Polynesia frenzies
(Tahiti)

http://www.wunderground.com/global/stations/61052.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Niamey
(Niger)

http://www.wunderground.com/global/stations/58362.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Shanghai
(Chine)

http://www.wunderground.com/global/stations/08419.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Grenade
(Espagne)

http://www.wunderground.com/global/stations/WCYND.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Gatineau
(Quebec, Canada)

http://www.wunderground.com/global/stations/06240.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Amsterdam
(Pays-Bas)

http://www.wunderground.com/global/stations/76680.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Mexico city
(Mexico)

http://www.wunderground.com/US/NY/New_York.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
New York
(USA)

http://www.wunderground.com/US/CA/San_Francisco.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
San Francisco
(California, USA)

http://www.wunderground.com/global/stations/63740.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Nairobi
(Kenya)

http://www.wunderground.com/global/stations/94578.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Brisbane
(Queensland, Australia)

http://www.wunderground.com/global/stations/08536.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Lisbon
(Portugal)

http://www.wunderground.com/global/stations/71123.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Edmonton
(Alberta, Canada)

http://www.wunderground.com/global/stations/71700.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Fredericton
(N.B. Canada)

http://www.wunderground.com/global/stations/40180.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tel Aviv
(Israel)

http://www.wunderground.com/global/stations/91592.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Noemi
(Nouvelle Caledonia)

http://www.wunderground.com/global/stations/78641.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Guatemala
(Guatemala)

http://www.wunderground.com/global/stations/60715.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Tunis
(Tunisia)

http://www.wunderground.com/global/stations/07190.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Strasbourg
(France)

http://www.wunderground.com/US/ME/Portland.html?bannertypeclick=gizmotimetemp24
Portland Maine

به آینده امیدوار باش./
یک شنبه 26 دی 1389  8:31 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها