0

شیمی پیش دانشگاهی فصل 1شبیه سازی

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 489
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

شیمی پیش دانشگاهی فصل 1شبیه سازی

از غوطه ورسازی فلز آهن در هیدروکلریک اسید در شرایط استاندارد 5.6 لیتر گاز هیدروژن تولید شده است گرم آهن مورد نیاز برای این حجم از گاز هیدروژن چقدر است؟

(Fe(s)+2HCl(aq)→FeCl2(aq)+H2(g

1mol Fe

1mol H2

X

5.6lit/22.4lit.mol-1

X=0.25mol

gr(X=Fe)= 0.25mol×56gr.mol-1=14gr

 

دوشنبه 12 خرداد 1399  9:33 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها