0

مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

 
mohammad_43
mohammad_43
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1388 
تعداد پست ها : 41934
محل سکونت : اصفهان

مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

 
 
 
دیدن لیست زیر می‌تواند به دردمان بخورد، از آنجایی که احتمالاً تا حالا تعدادی از این عبارات را نادرست می‌خواندیم و می‌نوشتیم.

 

مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

 
 
پنج شنبه 4 اردیبهشت 1399  12:02 PM
تشکرات از این پست
fm1515 kuoroshss
kuoroshss
kuoroshss
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3221
محل سکونت : مازندران

پاسخ به: مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

واژه ی «هیئت» عربی و به معنی «شـکل و صورتِ چیزی» و نیز به معنی «عـدّه و دسـته ای از مردم» است.

جمعِ «هیئت» نیز «هَیَأت» (بخوانید «هَ یَ آ ت») اسـت و نباید یکی را به جای دیگری به کار برد.

جمعه 14 خرداد 1400  11:25 PM
تشکرات از این پست
kuoroshss
kuoroshss
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3221
محل سکونت : مازندران

پاسخ به: مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

«شـسـت» یا «شـصت»:

این واژه ها را هم بسـیاری به اشـتباه به جای یکدیگر به کار می برند. شـسـت به معنای انگشـت بزرگ دسـت و پا و شـصت عدد 60 اسـت.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

آقای ابوالحسن نجفی می نویسـد که چون هر دو واژه فارسی هستند، تنها برای تمایز میان معـنای آنها است که یکی را با س و دیگری را با ص می نویسـند. ولی درمتون کهن، هر دو واژه با « س» آمده اسـت.

جمعه 14 خرداد 1400  11:33 PM
تشکرات از این پست
kuoroshss
kuoroshss
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3221
محل سکونت : مازندران

پاسخ به: مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

«بها» یا «بهاء» :

«بها»  به معنی قیمت، ارزش و نرخ چیزی است. اما معنی  «بهاء» روشنی، درخشندگی، رونق، زیبایی و نیکویی است و به معنای فَرّ و شُکوه و زینت و آرایش نیز به کار رفته است. مانند بهاء الدین یا بهاء الحق و یا بهاء المُلک که معنای آن ها رونق دین ، شکوه دین و شکوه کشور است.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

در پشت جلد ( پوشانه ) برخی از  کتاب ها می نویسند : بهاء .... ریال، که سخت نادرست است.

جمعه 14 خرداد 1400  11:44 PM
تشکرات از این پست
kuoroshss
kuoroshss
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3221
محل سکونت : مازندران

پاسخ به: مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

«ثواب» یا «صواب»:

نوشـتن یکی از این واژه ها به جای دیگری  نیز یکی از غلط های رایج در املای زبان فارسی اسـت. در حالی که ثواب و صواب معانی جداگانه ای دارند و نباید آن ها را با هم اشـتباه کرد.

 

«ثواب» اسـم است به معـنی « مزد و پاداش »، اما «صواب» صفت اسـت به  معـنی  «درسـت، به جا و مناسـب».

جمعه 14 خرداد 1400  11:51 PM
تشکرات از این پست
kuoroshss
kuoroshss
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3221
محل سکونت : مازندران

پاسخ به: مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

«اِن شاء الله» یا «انشاء ألله»:

جمله ی «ان شاء الله»  از سـه کلمه سـاخته شـده اسـت: اِنْ (اگر)، شـاء (بخواهد)، الله (خداوند)، یعنی:  اگر خداوند بخواهد.

اما جمله ی «انشاء الله»  از دو کلمه سـاخته شـده اسـت: اِنشـاء ( آفریدن )، الله (خدا) به معنی:  خداوند بیافریند.

آن چه به هنگام نوشتن این جمله مراد نویسنده است جمله ی نخست است ولی آن را به غلط به صورت جمله ی دوم می نویسد.

شنبه 15 خرداد 1400  12:05 AM
تشکرات از این پست
kuoroshss
kuoroshss
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آبان 1391 
تعداد پست ها : 3221
محل سکونت : مازندران

پاسخ به: مشمول ضمه یا مشغول‌الذمه؟ مسئله این است!

دست مریزاد

دست مریزاد؛ [ دَ م َ ] (جمله ٔ فعلیه ٔ دعایی ، صوت مرکب ) دعائی است در حالت تحسین شخصی را که از دست او کاری نمایان برآید. کلمه ٔ تحسین باشد استادان پیشه ور و ارباب صنایع را. (لغت محلی شوشتر، نسخه ٔ خطی ). مریزاد دست . دست مریزد.(منبع: لغت نامه دهخدا)

مریزاد از مصدر ریختن است . فعل دعا با افزودن الف به ماقبل آخر فعل مضارع ساده ساخته می شود . مانند خدایش رحمت کناد . خدا او را بیامرزاد .

که رستم منم کِـم مِـماناد نام نِشیناد بر ماتمم پور سام

پس دست مریزاد یعنی دست تو نریزد . منظور این است که دست تو دچار بیماری نشود به گونه ای که با گرفتار شدن به بیماری دچار لرزش شوی و چیزها از دستت بریزد (بیفتد )

اول و آخر این جمله را در کنار هم آورده اند و شده است { دست مریزاد }.

جمعه 12 آذر 1400  10:42 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها