0

شکوفه ریزان در تگرگ

 
mohammad_43
mohammad_43
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1388 
تعداد پست ها : 41934
محل سکونت : اصفهان

شکوفه ریزان در تگرگ

 

همزمان با شکوفه باران باغات در همدان، بارش تگرگ بهاری موجب خسارت به درختان میوه شد.

 

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

 شکوفه ریزان در تگرگ

یک شنبه 24 فروردین 1399  3:20 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها