0

جزييات بزرگترين آزمون استخدام پرستاران

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

جزييات بزرگترين آزمون استخدام پرستاران

89/10/25 - 16:31
شماره:8910251118
نسخه چاپي ارسال به دوستان
مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت اعلام كرد
جزييات بزرگترين آزمون استخدام پرستاران

خبرگزاري فارس: مدير كل توسعه منابع انساني و پشتيباني وزارت بهداشت، جزئيات برگزاري بزرگترين آزمون استخدام پرستاران را در 6 اسفند تشريح كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس، به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت بهداشت، حسين مباركي در پاسخ به اين پرسش كه، با توجه به اختصاص مجوزهاي استخدامي قانون ارتقا بهره وري كاركنان نظام باليني، قانون ارتقاء بهره وري از چه زماني اجرا خواهد شد؟ توضيح داد: پيرو پيگيري هاي انجام شده از سوي وزارت بهداشت در خصوص كسب مجوزهاي استخدامي، مقدمات انتشار آگهي استخدام نيروهاي موردنياز به منظور اجراي قانون مورد نظر با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري در دست اقدام است تا در صورت تاييد موارد درخواستي با جذب اين نيروها زمينه اجراي كامل قانون فراهم شود.

وي ادامه داد: تلاش مي‌كنيم با هماهنگي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور زمينه مناسبي را براي جذب نيروهاي مورد نياز در سطح كشور به نحوي مهيا كنيم تا شرايط استفاده از كل مجوزهاي استخدامي فراهم شود. با اين وجود نيروهاي متقاضي استخدام در سطح كشور يكي از نكات مهم براي استفاده از كل ظرفيت‌هاي مجوز مذكور است .به دانشگاه‌ها گفته شده نهايت تلاش خود را براي اطلاع رساني و فراخوان متقاضيان در سطح هر استان به طور گسترده به كار گيرند.

وي اضافه كرد: بر اساس بررسي‌هاي كارشناسان، مشخص شده است كه حداقل 80 درصد مشمولان قانون ارتقاء بهره وري كادر پرستاري( پرستار، اتاق عمل، هوشبري و بهيار) هستند و بر همين اساس مراتب به دانشگاه ها ابلاغ شده كه حداقل سقف مربوطه را در استخدام كادر پرستاري موردنياز رعايت كنند.

مباركي در پاسخ به اين پرسش كه برخي از روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در پي استفاده از اختيار خاص خود براي تخصيص درصدي از سهميه فوق به نيروهاي خاص هستند. گفت: حسب ابلاغ‌هاي صورت گرفته به دانشگاهها جذب و بكارگيري هرگونه نيرو از محل اين مجوزهاي استخدامي به صورت موردي و خارج از نشر آگهي ممنوع است و صرفاً نيروهاي مورد نظر براي اجراي قانون ارتقا يهره وري در دانشگاه‌ها استخدام مي‌شوند.

وي درباره جايگاه نيروهاي قراردادي و مشمولان تبصره 3 ماده 2 و موارد مشابه از محل استخدام 23 هزار نفر توضيح داد: در خصوص نيروهاي موردنظر حسب بررسي‌هاي انجام شده و هماهنگي با حوزه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني در دو مورد زمينه جذب اين افراد در صورت داشتن شرايط احراز مشاغل موردنظر از طريق شركت در آزمون استخدامي ‌دانشگاه‌ها فراهم شده است. مورد اول احتساب و افزودن سنوات خدمتي آنان به حدنصاب سن مقرر در قانون و مورد دوم اولويت دادن به استخدام آنان در شرايط يكسان با ساير متقاضيان شركت كننده در آزمون است.

مباركي درباره اينكه، نيروهاي مشمول قانون پزشكان و پيراپزشكان با چه شرايطي در آزمون استخدامي شركت مي‌كنند، گفت: متقاضيان استخدام مشمول قانون پزشكان و پيراپزشكان يا بايد طرح نيروي انساني يا ضريب K خود را به اتمام رسانده باشند يا داراي معافيت از شموليت از اين قانون را داشته باشند. با اين وجود در خصوص نيروهايي كه در حال حاضر درحين گذراندن طرح هستند، زمينه شركت در آزمون استخدامي دانشگاه محل خدمتشان فراهم شده است.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا اين درست است كه برخي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، اجراي قانون ارتقاء بهره وري به تفاسير موردي از اجراي بندهاي مربوط به قانون مي‌پردازند از جمله محاسبه ضرايب شبكاري و ايام تعطيل. گفت: سؤالات و ابهامات دانشگاه‌ها در مورد مفاد قانون و نحوه اجرا در محيط هاي تابعه در حال جمع آوري است تا در قالب يك بخشنامه مراتب جهت اجراي يكسان در كل كشور مدنظر دانشگاهها قرار گيرد.

مباركي درباره تاريخ آزمون استخدامي پرستاران در دانشگاههاي علوم پزشكي گفت: قبلاً از طريق برخي رسانه‌ها و روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي زمان آزمون 29/11/89 اعلام شده بود اما به دليل برگزاري آزمون كارشناسي ارشد و آزمون دستياري در تاريخ فوق، آزمون استخدام پرستاران به 6/12/89 موكول شد كه اين تاريخ قطعي و در سراسر كشور يكسان خواهد بود.

وي افزود: مجوزهاي اختصاص يافته براي اجراي قانون ارتقاء بهره وري صرفاً به منظور تامين نيروي مورد نياز بيمارستان ها و واحدهاي درمان بستر كه در حال ارائه خدمات به بيماران خود هستند و در جهت كاهش ساعت كار كاركنان مشمول پيش بيني شده است و به هيچ عنوان هدف از اين مجوزها تامين كسري نيروهاي تخصصي براي واحدهاي راه‌اندازي شده يا توسعه يافته نيست. البته در اين آزمون براي جذب نيروي مورد نياز 10 بيمارستان جديدالاحداث مجوزهاي استخدامي جداگانه‌اي به دانشگاه‌هاي ذيربط اختصاص يافته است. همچنين با توجه به نياز بخش بهداشتي كشور به جذب نيروهاي موردنياز در خانه‌هاي بهداشت و مراكز بهداشتي و درماني روستايي مجوزهاي جداگانه به دانشگاه‌هاي مربوط اختصاص يافته است كه همزمان در آگهي استخدام دانشگاه‌ها لحاظ خواهد شد.

وي گفت: در مرحله بعدي اميدوار هستيم كه مجوز استخدامي نيروهاي موردنياز براي بخش هاي جديدالاحداث و توسعه يافته در حوزه سلامت كشور از سوي مبادي ذيربط به زودي صادر شود.

مدير كل منابع انساني وزارت بهداشت، در پاسخ به اين پرسش كه اگر دانشگاههاي علوم پزشكي از ضوابط تخلف كردند، چه اقدامي انجام مي دهيد، پاسخ داد: با توجه به برنامه‌ريزي انجام شده نسخه مشتركي براي آگهي استخدام دانشگاه‌ها با هماهنگي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري تهيه شده كه به آنان ابلاغ مي‌شود، ضمناً تاكيد شده است قبل از انتشار آگهي استخدامي توسط هر دانشگاه، رشته‌هاي شغلي مورد نياز را به تفكيك شهرستانهاي تابعه خود در قالب مجوزهاي ارتقاء بهره‌وري و واحدهاي جديدالاحداث به اين اداره كل ارسال كنند. همچنين گزارش عملكرد هر دانشگاه پس از آزمون در قالب اطلاعات دريافتي بررسي و ارزيابي مي‌شود.

مباركي در پاسخ به اين پرسش كه آيا با ابلاغ قانون ارتقاء بهره وري به دانشگاه ها تمام آن ها ملزم به اجراي قانون مخصوصا كاهش ساعت كار پرستاران هستند چون شنيده مي‌شود برخي دانشگاه‌ها كمبود نيرو و كمبود اعتبار را كماكان دليلي براي عدم اجراي اين قانون حتي پس از ابلاغ اعلام كرده‌اند، گفت: با توجه به پيش بيني كامل نيروي انساني مورد نياز براي اجراي كامل قانون ارتقاء بهره وري كاركنان باليني نظام سلامت در قالب سهميه استخدامي تخصيص يافته به هر دانشگاه، دانشگاه موظف شده به نحوي اقدام كند تا قانون مزبور اجرا شده و وزارتخانه تعهدي ديگر براي تامين نيرو و اعتبار از اين بابت نخواهد داشت. كه مراتب اين مهم در ابلاغ مجوزهاي استخدامي موردنظر به دانشگاهها نيز تصريح شده است.

مباركي درباره سهميه هاي اختصاصي دانشگاه ها و مغايرت داشتن آن با پستهاي سازماني اين مراكز توضيح داد: هماهنگي لازم در زمينه پيش بيني‌ پست‌هاي مورد نياز براي جذب مجوزهاي استخدامي در خصوص دانشگاه‌هاي كه مشكل كمبود پست بلاتصدي دارند با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري و مركز توسعه مديريت و تحول اداري وزارتخانه صورت پذيرفته و طبق برنامه زمانبندي اعلام شده از سوي مركز ذيربط مسئولان دانشگاهها مشكل مربوطه با استفاده از محل ساير پستهاي بلاتصدي مرتفع مي‌شود.

وي درباره تدابير لازم براي بكارگيري تكنسين فوريت‌هاي پزشكي كه مشمول قانون ارتقاء بهره‌وري است مي شوند گفت: با توجه به اختصاص حداقل 80درصد مجوزهاي قانون ارتقاء بهره‌وري به كادر پرستاري، درصد مانده از مجوزهاي مربوطه به استخدام تكنسين فوريت‌هاي پزشكي، ماما و پزشك حسب برآورد و تشخيص دانشگاه‌ها اختصاص يافته است.

 
 
شنبه 25 دی 1389  6:57 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها