0

برج هاي دو گانه شميران قزوين

 
sajad2007
sajad2007
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1387 
تعداد پست ها : 9108
محل سکونت : رفسنجان

برج هاي دو گانه شميران قزوين

دو برج آرامگاهي سنگي كه از معماري همانندي برخوردارند در غرب قلعه تاريخي شميران بنا شده اند كه آرامگاه كوچك و بزرگ و قلعه ساسان ناميده مي شوند . برج كوچك به قلعه نزديك تر است و بر روي تپه منفرد كم ارتفاعي قرار دارد . طول اضلاع هشت گانه اين برج از بيرون 20/3 و از داخل 90/1 متر است كه تا زير سقف ، تمامي با سنگ لاشه و قلوه ساخته شده و نماي خارجي آنرا با ملاط گچ پوشانده اند . داخل هريك از اضلاع كه در ميان دو ستون مدور قرارگرفته در جهت طولي به دو قسمت تقسيم شده است كه در بخش بالا, قابي به وجود آمده وداخل آن با آجر دو طرح به شكل برگ گشنيز يا طاق نماي شكنجي ايجاد شده كه در عينسادگي لطافت خاصي دارد. كاربندي زير گنبد – كه اكنون فرو ريخته – آجري است و با يكرشته تزيينات جالب گچ بري با نقش گل و بوته تركيب شده است . آرامگاه بزرگ ( قلعهساسان ) نيز برجي هشت ضلعي است كه در قسمت دورتا دور پايين آن ديواري به ارتفاع دومتر بنا شده كه بر روي پايه مزبور ، ستون هاي استوار سنگي بر آورده اند كه تاارتفاع يك متر به شكل چهار بر و از آن به بعد تا زير گنبد به شكل مدور ادامه يافتهاند . اين برج داراي پنجره اي در جانب خاوري و يك ورودي با سردري رفيع و با شكوه درسمت جنوب است . هر ضلع برج از خارج 50/6 و از داخل 25/4 متراست. در كنج ميان دو ضلعو در داخل يكي از ستون ها پله پيچي به عرض 80 سانتي متر جا سازي شده كه به بام برجراه مي يافته است . احتمال داده مي شود گنبد اين برج ، دو پوش و به صورت هرمي بودهو جزو نخستين بناها به اين شيوه است . در بناي برج هاي دو گانه سنگي تارم ، شيوهمعماري ساساني از طرز پي بندي و ديوار سازي استوارشان به نحو چشم گيري مشاهده ميشود .

شنبه 25 دی 1389  5:35 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها