0

تمرین درسی شیمی 3 دبیرستان

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

تمرین درسی شیمی 3 دبیرستان

نیتروژن با هیدروژن بر طبق معادله زیر واکنش می دهد و گاز آمونیاک تولید می کند

N2(g)+3H2(g)>2NH3(g)

برای واکنش کامل 10 لیتر نیتروژن به چند لیتر هیدروژن نیاز است؟ در واکنش چند لیتر گاز آمونیاک تولید می شود؟

از توضیحات سوال نیتروژن محدود کننده واکنش و  گازهیدروژن واکنشگر اضافی است. پس حجم  گازهای هیدروژن و آمونیاک از روی حجم نیتروژن قابل حصول است

VH2=10litN2*(3litH2/1litN2)=30Lit

VNH3=10litN2*(2litNH3(g)/1litN2(g))=20litN2

 

پنج شنبه 29 اسفند 1398  8:54 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها