0

خنثی سازی باز توسط اسید

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

خنثی سازی باز توسط اسید

 

چند میلی لیتر سدیم هیدروکسید 0.124mol.l-1 برای واکنش کامل با 15.4. ml از محلول اسید سولفوریک 0.108moL.L-1     طبق واکنش زیر لازم است؟

 

 ----->    Na2SO4(aq)+2H2O(L)                                                                                                                       2NaOH(aq)+H2SO4

1mol H2SO4

2mol NaOH

0.108mol.l-1*15.4

0.124mol.l-1*V

 

VNaOH=26.825mL

 

پنج شنبه 29 اسفند 1398  8:00 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها