0

تمرین شیمی 3 کتاب درسی و حل آن

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

تمرین شیمی 3 کتاب درسی و حل آن

1-اگر برای افزایش دمای 75 گرم سرب به مقدار 10 درجه سانتی گراد به 96 ژول گرما نیاز باشد ظرفیت گرمایی ویژه و ةرفیت گرمایی مولی سرب را محاسبه کنید.

                                                                   0C0.128J.g-1.0C-1 =   96J/75gr*10=(تغییر دما*جرم جسم/مقدار گرمای مبادله شده)=ظرفیت گرمایی ویژه سرب

                                    ژول در مول بر سانتی گراد    4- 10  * 6.17     =  207.19gr.mol-1 /ظرفیت گرمایی ویژه)=ظرفیت گرمایی مولی سرب

2- فرض کنید که ظرفیت گرمایی ویزه نوعی نوشابه به اندازه آب باشد. هنگامی که 350 گرم از این نوشابه را از دمای 25 درجه سانتی گراد به دمای 3 درجه سانتی گراد سرد کنیم. چه مقدار گرما باید از آن بگیریم؟

                                                                        .4.184J..g-1.0c=ظرفیت گرمایی ویژه آب=ظرفیت گرمایی ویژه نوشابه

                                                                                                                  Q/350gr*(3-250c)  =4.184J.g-1.0c-1

                                                                                                                                     Q=-32216.8J

                                                                                               علامت منفی هم موید گرما گرفتن به میزان 32216.8 می باشد.

 

سه شنبه 27 اسفند 1398  10:00 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها