0

گوش بسپارید بر احکام دین

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

گوش بسپارید بر احکام دین

1-شک های صحیح چند قسم است؟ شک های صحیح 9 قسم است که همه در نمازهای چهار رکعتی پیش می آید.

2-شکهایی که نباید به آنها اعتنا کرد به چند قسم تقسیم می شود؟ شش قسم:
الف( شک در چیزی که محل به جا آوردن آن گذشته است، مثل آنکه در رکوع
شک کند که حمد را خوانده یا نه؛
ب( شک بعد از سلام نماز؛
ج( شک بعد از گذشتن وقت نماز؛
د( شک کثیرالشک؛
ه( شک امام در شماره رکعت های نماز در صورتی که مأموم شماره آنها را
بداند و همچنین شک مأموم در صورتی که امام شماره رکعت های نماز را بداند؛
و( شک در نماز مستحبی

3-اگر یکی از شک های باطل کننده برای انسان پیش آید، حکم چیست؟ انسان نمی تواند نماز را به هم بزند ولی اگر به قدری فکر کند که شک پا برجا شود به هم زدن نماز مانعی ندارد

4-شک هایی که نماز را باطل می کند بر چند قسم تقسیم می شود؟ هشت قسم:
الف( شک در شماره رکعت های نمازهای دو رکعتی مثل نماز صبح و نماز
مسافر؛
ب( شک در شماره رکعت های نمازهای سه رکعتی؛
ج( آن که در نماز چهار رکعتی شک کند که یک رکعت خوانده یا بیشتر؛
د( آن که در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن سجده دوم، شک کند که دو رکعت خوانده یا بیشتر؛
ه( شک بین دو و پنج و بیشتر از پنج؛
و( شک بین سه و شش یا سه و بیشتر از شش؛
ز( شک در رکعت های نماز که نداند چند رکعت خوانده است .
ح( شک بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از شش، چه پیش از تمام شدن سجده دوم باشد یا بعد از آن . ولی اگر بعد از سجده دوم شک بین چهار و یا بیشتر از شش برای او پیش آید احتیاط مستحب آن است که بنا را بر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو به جا آورد و نماز را هم دوباره بخواند

5-شکیات نماز بر چند قسم است؟ 23 قسم است : هشت قسم آن شک هایی است که نماز را باطل می کند و به شش قسم آن نباید اعتنا کرد و نُه قسم دیگر آن صحیح است

یک شنبه 25 اسفند 1398  4:56 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها