0

سوالاتی از احکام

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

سوالاتی از احکام

1-انسان می تواند زکات را در چند مورد مصرف کند؟ هشت مورد:
-1 فقیر )کسی که مخارج سال خود و عیالش را ندارد(،
-2 مسکین )کسی که از فقیر سخ تتر می گذراند(،
-3 کسی که از طرف امام علی )ع( یا نائب امام مأمور جمع آوری و نگهداری
زکات است،
-4 کافرهایی که اگر ذکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می شوند یا در
جنگ به مسلمانان کمک می کنند،
-5 خریداری بنده ها و آزاد کردن آنان،
-6 بدهکاری که نمی تواند قرض خود را بدهد،
-7 سبیل الله، یعنی کاری که مانند ساختن مسجد منفعت عمومی دینی دارد یا
مثل ساختن پل و اصلاح راه،
-8 ابن سبیل، یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است

2-زکات چند چیز واجب است؟ نه چیز:
-1 گندم
-2 جو
-3 خرما
-4 کشمش
-5 طلا
-6 نقره
-7 شتر
-8 گاو
-9 گوسفند

3-خمس را باید چند قسمت کنند؟ دو قسمت، یک قسمت آن سهم سادات است که باید آن را با اذن مجتهد جامع الشرایط به سید فقیریا سید یتیم یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند. قسم دیگر آن سهم امام)ع( است که در این زمان باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند یا به مصرفی که او اجازه می دهد برسانند

4-در چند چیز خمس واجب می شود؟ هفت چیز:
-1 منفعت کسب
-2 معدن
-3 گنج
-4 مال حلال مخلوط به حرام
-5 جواهری که به واسطه غواصی یعنی فرو رفتن در دریا به دست می آید
-6 غنیمت جنگ
-7 زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد

5-اگر مسافر بعد از ظهر به وطنش برسد یا به جایی برسد که می خواهد ده روز در آنجا بماند حکمش چیست؟ نباید آن روز را روزه بگیرد )روزه اش باطل است(.

یک شنبه 25 اسفند 1398  4:39 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها