0

سوال ارشد شیمی و حل تشریحی آن

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

سوال ارشد شیمی و حل تشریحی آن

ظرفیت گرمایی ماده ای به صورتCP=a+bT+CT^-2به دما وابسته است بالاترین مقدار Cp در چه دمایی اتفاق می افتد؟
بالاترین دما یعنی مشتق نسبت به دما و مساوی صفر.b

چهارشنبه 21 اسفند 1398  1:17 PM
تشکرات از این پست
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

پاسخ به:سوال ارشد شیمی و حل تشریحی آن

 Cp در چه دمایی اتفاق می افتد؟
بالاترین دما یعنی مشتق نسبت به دما و مساوی صفر.b-2CT^-3=0>T=(b/2c)^-1/

چهارشنبه 21 اسفند 1398  1:18 PM
تشکرات از این پست
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

پاسخ به:سوال ارشد شیمی و حل تشریحی آن

(dS/dP) در حجم ثابت چیست؟ دیمانسیون این جمله معادل ژول بر کلوین در اتمسفر است که تنها جواب در حجم ثابتCVB/Ta است

چهارشنبه 21 اسفند 1398  1:19 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها