0

الکترو شیمی تجزیه ای دکتر سید مهدی گلابی و پورنقی آذر

 
09141040231
09141040231
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1398 
تعداد پست ها : 521
محل سکونت : استان آذربایجان شرقی

الکترو شیمی تجزیه ای دکتر سید مهدی گلابی و پورنقی آذر

 

در اندازه گیری یون سولفید در چهارچوب واکنش تیتراسیونی با کمپلکس هگزا سیانوفرات (III) الف)کدامیک از شرایط PH اسیدی یا قلیایی را برای این تیتراسیون مناسب می دانید؟چرا؟
شرایط قلیایی- چون در شرایط اسیدی واکنش های ثانوی و مزاحمت پروتونی روی واکنش های اصلی وجود دارد که از شرایط 100 فارادیی جریان می کاهد.
ب)روش عملی اجرای کولومتری(جنس آند و کاتد و نقش الکترود کارو پیش معرف مورد نیاز و غلظت آن و روش الکترولیز ) را بنویسید و طرح ساده ای از مدار کولومتری را بفرمایید
روش کولومتری غیرمستقیم با 2 الکترود-جنس آند غشای مبادله کننده مایع و الکترود کار آند و جنس الکترود کاتد کالومل استاندارد می تواند باشدو پیش معرف گوگرد است که یون سولفید را از راه الکترولیز به مقدار لازم در محیط تولید می کند و طرح مدار از آند و کاتد تشکیل شده که در آن ولت متر و آمپرومتر به طور موازی به باتری متصل هستند
ج)در مورد لزوم جداسازی خانه های آندی و کاتدی اظهار نظر فرمایید.
در شرایط قلیایی جداسازی خانه های آندی و کاتدی لازم نیست چون مزاحمتی وجود ندارد اما در شرایط اسیدذی بدلیل جلوگیری از انجام واکنش های ثانوی و کارآیی بهتر لازم است.
چهارشنبه 21 اسفند 1398  1:06 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها