0

سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ

 
zahra_53
zahra_53
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مهر 1388 
تعداد پست ها : 28735
محل سکونت : اصفهان

سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ

 

۴ گله ملخ با حجوم میلیونی زمین های کشاورزی شهرستان آبادان را تصاحب کردند، با توجه به پیش بینی این اتفاق و آماده سازی تجهیزات سم پاشی به وسیله پهپاد زمین های کشاورزی مورد سم پاشی قرار گرفتند و از خسارت دیدن این زمین ها به واسطه حضور ملخ ها گرفته شد.

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ
 

 

 سم پاشی مزارع برای جلوگیری از آفت ملخ

   http://bayanbox.ir/view/4901804249511124488/talar-koodak.gif

 

 

اصفهان نگین فیروزه ای جهان

سه شنبه 20 اسفند 1398  6:05 PM
تشکرات از این پست
mohammad_43
دسترسی سریع به انجمن ها