0

برخی انیمیشن ها بیننده را به استفاده از مواد مخدر ترغیب می کند

 
bardia_m
bardia_m
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : آذر 1389 
تعداد پست ها : 6374

برخی انیمیشن ها بیننده را به استفاده از مواد مخدر ترغیب می کند

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به کاهش سن اعتیاد در کشور گفت: برخی انیمیشن هایی که توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر ساخته می شود آنقدر جذابند که بیننده تشویق می شود از مواد مخدر استفاده کند.

 

به گزارش خبرنگارمهر، احمد اسفندیاری شنبه درنخستین همایش سازمانهای مردم‌نهاد حوزه مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو اکو با بیان اینکه 90 درصد تریاک در آزمایشگاههایافغانستان به هروئین تبدیل می شود گفت: ایران برای مبارزه با این مواد افیونی هر سه روزدو شهید اهدا می کند در حالی کهباید دید چه کسانی از تولید مواد مخدر حمایتکرده وچه کسانی از ترانزیت آن استفاده می‌کنند.

وی افزود: مصرف مواد مخدر هویت ملی و دینی فرد را می‌گیرد لذا بهترین ابزار برای سلطه است ولیباید در نظر داشت سن مصرف کنندگان مواد در کشور پایین آمده و تعداد آنها افزایش یافته است.

رئیس سازمان بهزیستی کشوربا بیان اینکهنمی‌توان با پرداختن به پیشگیری از اعتیاد، درمان را رها کرد گفت:باید پیشگیری را از خانواده‌ها آغاز کرد کهدر این بین گاهی اتفاقی می‌افتد خانواده‌هایی که با مواد مخدر آشنا نیستند مشوق استفاده از آن شوند.

وی گفت: به عنوان مثال برخی انیمیشنهای ساخته شده در مبارزه با مواد مخدر آنقدر جذاب هستند که بیننده تشویق می شود از مواد مخدر استفاده کند.

اسفندیاری اظهار داشت:در حال حاضر بیش از 70 درصد مراکز کاهش آسیب در کشور با گروه‌های خودیار اداره می‌شود که از یک میلیون و 200 هزار معتادبیش از 350 معتاد بهبود یافته در این مراکز در حال فعالیت هستند لذابرای کمک به سازمانهای مردم‌نهاد در زمینه رفع موانع، صدور مجوز و پرهیز از سختگیریهایبی موردبا رعایت استانداردها اقداماتی موثریانجاممی شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: هر چقدر در حوزه مبارزهبا مواد مخدرتلاش کنیم تنها 30 درصد از مواد مخدر قاچاق و ترانزیت را کشف می‌کنیمدر حالی که با توجه بهکنترل شدید مرزها 60تا 70 درصدمواد با عناوین مختلف وارد کشور می‌شود.

وی کاهش تقاضا را بهترین راه پیشگیری از مواد مخدر عنوان کرد و افزود: اگر میزان تقاضا را در کشور پایین بیاوریم بر مقدار تولید و توزیع تاثیرگذار داردو فعالیت آنها نیز کاهش می‌یابد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با تاکید بر کاهش تقاضا عنوان کرد: باید در این حوزه بیش از گذشته فعالیت کنیم و میزان تقاضا را پایین را بیاوریم وکشورهای عضو اکو که فرهنگ مشترک دارند باید با برنامه‌های مشترک تقاضا را کاهش دهند.


شنبه 25 دی 1389  4:01 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها