0

اصول بهائیت

 
nazaninfatemeh
nazaninfatemeh
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 81124
محل سکونت : تهران

اصول بهائیت

اصول بهائیت

بهائیان معتقدند که اصول زیر باید انجام شود:

- ترک جمیع تعصّبات - تساوی جمیع حقوق و امکانات برای زن و مرد

- اعتقاد به وحدت ادیان و باینکه حقائق دینی نسبی هستند نه مطلق

- تعدیل معیشت و از میان بردن افراط و تفریط در فقر و ثروت

- تعلیم و تربیت عمومی جهانی

- یعنی هر کس خود باید بجستجوی حقیقت پردازد و از تقلید دست بردارد

- ایجاد جامعه متّحدالمنافع جهانی

- دین باید با علم و عقل مطابق باشد

و حتی بهاء الله می گوید: امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی الارض قیام نماید.

مگر اینها چیز بدی است؟!

برای قضاوت درمورد یک دین یا یک مذهب ، بررسی اعتقادات فرعی و رو بنایی آنها کافی نیست ؛ بلکه باید تاریخ و اصول اولیه (اصول اعتقادی ) آنها پرداخت ؛ چون هیچ دین و مذهب باطلی نیست که در میان اعتقادات فرعی آن نکات مثبتی وجود نداشته باشد ؛ بهائیت نیز از این قاعده مستثنی نیست. لذا هم باید تاریخ پیدایش بهائیت مورد توجه واقع شود ؛ هم عقائد اصلی آنها مورد بررسی قرار گیرد ؛ تا معلوم شود که این فرقه در ادعاهای خود صادق است یا نه ؟ به طور خلاصه رهبران بهائیت دارای ادعاهای زیر می باشند :

۱-ادعای نیابت حضرت مهدی

 ۲- ادعای مهدویت

 ۳- ادعای نبوت 

 ۴ - ادعای حلول خدا در وجود آنها

 ۵- ادعای خدایی و خالقیت و ربوبیت

و روشن است که اولا ادعای خدایی و ادعای حلول خدا در وجود کسی هم عقلا و هم طبق صریح آیات قرآن کریم کفر است و ثانیا ادعای نیابت امام زمان و ادعای مهدی موعود بودن و ادعای نبوت افزون بر مخالف بودن با قطعیات اسلام محتاج به اثبات با معجزه است . در حالی که هیچکدام از سران بهائیت دارای معجزه نبوده نیستند . اگر دارای معجزه بودند در این عصر اطلاعات همه مردم دنیا مطلع می شدند.

در اینجا قبل از این که به تاریخ بهائیت و دیگر عقائد آنها بپردازیم ، ادعاهایی را که حضرت عالی به بهائیان نسبت داده اید به اجمال نقد می کنیم و آنگاه وارد مطالب تفصیلی تر می شویم.

۱- ترک جمیع تعصّبات : تعصب اگر مبنای درست عقلی و شرعی داشته باشد نه تنها باطل نیست بلکه لازم است . آیا این که ما اجازه ندهیم که شرک وکفر و جنایت و فحشاء تبلیغ شود تعصب نابجایی است .این در واقع تعصب نیست بلکه غیرت دینی و الهی است . آیا انبیاء اجازه می دادند هر مشرکین و کفار عقائد باطل خود را ترویج کنند. این که ما اجازه دهیم شرک وکفر تبلیغ شود مثل این است که اجازه دهیم کسی میکرب خطرناکی رابین مردم پخش کند ؛چون هر دو اینها مسموم کننده اند یکی بدن را مسموم می کند و دیگری روح را ؛ آیا عقل چنین عملی را روا می داند؟

۲- تساوى جمیع حقوق و امکانات براى زن و مرد : زن و مرد از نظر اسلام ،در تمام حقوق انسانی خود برابرند ؛ اگر تفاوت حقوقی هست مربوط به تفاوت جنسیت آنهاست ؛ چون شکی نیست که زن و مرد در جنسیت متفاوتند ؛ تفاوت نیز به معنی برتری یکی بر دیگری نیست. اما این تفاوت در جسم ، باعث تفاوت در حقوق نیز خواهد شد ؛ چون هر کدام نیازهایی متفاوت دارند .آیا اگر پدر برای پسرش عروسک دخترانه بخرد کار عادلانه ای کرده است ؟ عدالت این است که به هر کسی آن چیزی داده شود که نفع حقیقی او در آن است و باعث کمال او می شود .

۳- اعتقاد به وحدت ادیان و به اینکه حقائق دینى نسبى هستند نه مطلق: شکی نیست حقیقت تمام ادیان الهی یکی بوده است ؛ اسلام نیز این مطلب را تایید می کند؛ ولی ادیان فعلی _ غیر از اسلام _ تحریف شده اند لذا حقیقت واحد آنها در اثر تحریف از بین رفته است .آیا عقیده مسیحیان که عیسی را خدا و پسر خدا می دانند با عقیده مسلمین که عیسی را پیامبر خدا می دانند قابل جمع شدن است . نسبی بودن حقایق ادیان نیز یک عقیده نادرست است ؛ اعتقاد به نسبیت حقیقت مساویست با انکار حقیقت ؛ چون در آن صورت هر کسی ادعا می کند که اعتقاد من هم نسبت به خودم درست است ؛ آیا عقل می پذیرد که هم اعتقاد به خدا بودن عیسی درست باشد هم اعتقاد به خدا نبودن او .عقل چگونه چنین تناقض آشکاری را می تواند بپذیرد.

۴- تعدیل معیشت و از میان بردن افراط و تفریط در فقر و ثروت : پدید آمدن فقیر و ثروتمند اگر ناشی از ظلم باشد بلی باید با آن مبارزه کرد ؛ ولی اگر یکی زیاد کار کرد و ثروتی اندوخت و در مقابل دیگری تنبلی کرد و کار نکرد و فقیر شد ما با چه حقی می توانیم ثروت ثروتمند را گرفته و در میان فقرا تقسیم کنیم . این عدالت نیست. بهائیان این عقیده را بیان کرده اند تا فقرا را به دین خود جذب کنند.

۵- تعلیم و تربیت عمومى جهانى - یعنى هر کس خود باید به جستجوى حقیقت پردازد و از تقلید دست بردارد : این عقیده خوبی است که همان عقیده اسلام است . پیامبر (ص) فرمودند: « طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِیضَةٌ عَلَى کُلِّ مُسْلِم»( طلب علم بر هر مسلمانی واجب است ) اما این بدان معنی نیست که تقلید هم همه جا کار بدی است ؛ چون محال است یک انسان عادی در تمام امور متخصص باشد . ما وقتی به نسخه پزشک عمل می کنیم در واقع داریم تقلید می کنیم .به نظر می رسد که بهائیان در پرتو این عقیده می خواهند مردم مسلمان را مراجع تقلید دور کنند؛ چون وجود مراجع تقلید مانع از ترویج بهائیت است.

۶- ایجاد جامعه متّحدالمنافع جهانى: تقریبا همه ادیان و مذاهب معتقدند که باید یک حکومت در جهان باشد ؛ و همه مردم یکی شوند ؛ ولی همه این فرق و ادیان معتقدند که این جهان واحد باید با دین و مذهب آنها اداره شود . شیعه هم معتقد است که با ظهور امام زمان (ع) همه مردم یکی خواهند شد ؛ لذا بر ما لازم است که جهان را برای چنان روزی آماده کنیم.

۷- دین باید با علم و عقل مطابق باشد و حتی بهاء الله می گوید: امروز انسان کسی است که به خدمت جمیع من علی الارض قیام نماید. مگر اینها چیز بدی است: این هم از اعتقادات اسلام است ؛ و تنها قرآن است که هیچ کشف علمی نتوانسته است آیات آن را نقض کند ؛ بهائیت نیز اموری خلاف علم دارد ؛ از جمله این که حلول خدا در شکل انسان از نظر فلسفی محال است . اگر کتب بهائیان با این رویکرد مورد واکاوی قرار گیرند موارد دیگری نیز مشاهده خواهد شد .

  

تاریخ اجمال بهائیت :

بهائیت در واقع انشعابى از بابیت است و بابیت انشعابى از شیخیگرى است. در اوائل قرن نوزدهم شیخ احمد احسائى و سید کاظم رشتى، مدعى رابطه مستقیم با امام زمان(عج) شدند و خود را واسطه میان مردم مسلمان و آن حضرت معرفى کردند» از همین جا راه و رسم شیخى پدید آمد و جمعى از افراد ساده لوح و گروهى از فرصت طلب ها به آن گرایش پیدا کردند. شیخ ملاحسین بشرویه، پس از سید کاظم رشتى، رهبرى فرقه را به عهده مى گیرد و در سفرى به شیراز با سید على محمد شیرازى (محمد باب) ملاقات نموده و مرید و سرسپرده او مى شود.

 محمد باب بعد از ادعاى بابیت امام زمان(عج)، ادعا مى کند که خود امام زمان است ؛ و کار را تا ادعاى نبوت پیش مى برد و بعد از محاکمه و زندان در تبریز اعدام مى شود. بعد از اعدام سید باب عده اى از فریب خوردگان به تشویق و تحریک فرصت طلبان و توطئه استعمار، به میرزا یحیى نورى (صبح ازل) و عده اى دیگر به میرزا حسینعلى نورى (بهاءالله) می گروند. آنگاه بین این دو برادر اختلاف می افتد و هر کدام دیگری را متهم به فریبکاری می کنند؛ ولی در نهایت میرزا حسینعلى نورى (بهاءالله) با حمایت حکومتهای استعماری آن عصر پیروز می شود و فرقه بهائیت گسترش می یابد .

 

فرقه هاى بابیه و بهائیه:

بعد از اعدام سید على محمد باب ، بابیت به سه فرقه تقسیم شد و بعد از مرگ بهاءالله نزاعى که بین دو برادر عباس افندى و محمد على به وجود آمد دو فرقه دیگر نیز اضافه شد، که مجموعا پنج فرقه شدند. ۱- بابیه خالص (فقط رهبرى سید على محمد را قبول دارند) ۲- بهائیه (به رهبرى میرزا حسین على، بهاءالله) ۳- ازلیه (به رهبرى میرزا یحیى نورى، صبح ازل) ۴- بابیه بهائیه عباسیه (به رهبرى عبدالبهاء عباس افندى) ۵- ناقضون (اتباع میرزا محمد على برادر عبدالبهاء)، (المدخل الى دراسة الادیان والمذاهب، ج ۳، ص ۳۱۲، العمید عبدالرزاق محمد اسود).

 

کتاب هاى بهائیان عبارتند از:

ایقان ،هفت وادى، هیکل، اقدس ، مبین ، کلمات مکنونه ، ایام تسعه

در کتاب اقدس میرزا حسینعلی (بهاء الله ) ادعا می کند که خدا خلقت و تدبیر جهان را به او سپرده است. و در کتاب مبین گفته است « لااله الا انا المسجون الفرید»( خدایی نیست جز من زندانی و یگانه » و در کتاب ایام تسعه در باره روز تولد خود گفته است « فیا حبذا هذا فجر الذی فیه ولد من لم یلد و لم یولد»( چه خوش است این فجری که در آن متولد شدکسی که نه می زاید و نه زاده شده است» بهائیان در دعای هنگام سحر می گویند: « الهی تو را به ریش جنبانت قسم می دهم ... . »

شکی نیست که افکار افکاری کفر آمیز است و شباهتی تمام بع عقائد مسیحیت دارد؛ و عقائد مسیحیت در قرآن کریم کفر خوانده شده است .اگر علمای اسلام بهائیان را کافر می دانند بخاطر همین اعتقادات است .

 

عقاید بهاییت:

به چند مورد از عقاید آنها اشاره مى شود. ۱- این فرقه مى گوید، سید على محمد باب امام زمان است که ظهور کرده و با ظهور او اسلام پایان گرفته و اینک دین جدید ظهور کرده و مردم باید همگى بهایى شوند. (شخصیت و اندیشه هاى کاشف الغطاء کتاب (الایات البینات) به کوشش دکتر احمد بهشتى، ص ۱۰۹، کانون نشر اندیشه اسلامى)

۲- بهائیها پنهان کردن دینشان را ضرورى مى دانند به اصطلاح قائل به تقیه هستند. ۳- روزه آنها نوزده روز است که قبل از عید شروع و به عید نوروز ختم مى شود. ماه بهایی ۱۹ روز است

۴- نماز جماعت باطل است مگر در نماز میت.

۵- قبله آنها مرقد بهاءالله است در شهر عکا.

۶- حج براى مردان واجب است و بر زنان واجب نیست، حج آنها زیارت خانه اى است که بهاء در آن اقامت داشته، یا خانه اى است که سید على محمد باب در شیراز در آن سکنى داشته است

۷- اعیاد آنها : - عید ولادت باب، اول محرم. - عید ولادت بهاء، دوم محرم. - عید اعلان دعوت باب، پنجم جمادى. - عید نوروز، (المدخل الى دراسة الادیان والمذاهب، العمید عبدالرزاق محمد اسود، ج ۳، صص ۳۱۱ - ۳۰۸، انتشارات الدار العربیة للموسوعات).

۸- ازدواج با محارم غیر از زن پدر , حلال می باشد. (یعنی با حکم بر حرمت ازدواج با زن پدر , ازدواج با خواهر و دختر و عمه و خاله و دیگران حلال می گردد!)

۹- معاملات ربوی آزاد و حلال است.

۱۰- حجاب زنان ملغی می باشد(بی حجابی آزاد و حلال).

۱۱- دخالت در سیاست ممنوع می باشد.

می بینیم که براساس یک برنامه و طرح و نقشه از پیش تعیین و تنظیم شده , به مرور و در مراحل مختلف , عوامل استعماربه منسوخ اعلام نمودن دین اسلام و نفی و انکار نبوت , امامت , معاد و تعالیم و قوانین و احکام مقدس و نورانی قرآن می پردازند و سپس ابتدا ادعای نیابت خاص حضرت حجت (عج ) و سپس ادعای مهدویت و پس از آن ادعای نبوت و مرحله آخر ادعای الوهیت و خدایی می نمایند!

آنگاه به هدم و نابودی آثار اسلام یعنی کعبه و قبور انبیا و امامان و مساجد فرمان می دهند و سپس به ساختن کعبه جدید! در شیراز اهتمام می ورزند و با آداب و ادعیه و ذکر و زیارتنامه های استعمار ساخته به طواف به گرد آن می پردازند! و نیز به صدور احکام جدید دین تازه ساخته شده می پردازند و مطابق با خواست و اهداف استعمار , به رفع حجاب و پوشش زنان فرمان می دهند و عدم دخالت مسلمین در سیاست را که آرزوی دیرینه قدرتهای سلطه جوی جهانی در مناطق اسلامی می باشد نهادینه می کنند.

چرا که همواره از تعالیم و آموزه های سیاسی اسلام و تشیع رنج برده اند و از اصل ورود و دخالت در سیاست به عنوان یک تکلیف و وظیفه اسلامی ضربه خورده اند . بدین ترتیب همه زمینه ها آماده و مهیا می شود تا مبانی و ارکان اعتقادی و ارزشهای اخلاقی و پایبندی های معنوی متزلزل شوند و وحدت و یکپارچگی مسلمانان در ایران به تفرقه و تشتت تبدیل گردد و از قدرت بی نظیر مذهب تشیع و مراکز علم و فقاهت و مراجع و فقها و علمای بیدار و آگاه که مدافعان راستین اسلام و سنگرهای مستحکم دفاع از هویت دینی و استقلال و شرف و اعتلا و اقتدار مسلمانان می باشند , کاسته شود و راههای تاخت و تاز و سلطه استعمار خارجی صاف و همواره گردد.

----------------------------------------------------------------

. براى آگاهى بیشتر به منابع زیر مراجعه فرمایید:

۱- فرق و مذاهب کلامی ؛ علی ربانی گلپایگانی

۲- بهائیت چگونه پدید آمد، نورالدین چهاردهى، انتشارات فتحى.

۳- ارمغان استعمار، محمد محمدى اشتهاردى، انتشارات نسل جوان.

۴- لینک http://www.ayam۲۹.com/

از همه دل بریده ام،دلم اسیر یک نگاست،تمام آرزوی من زیارت امام رضـــــــــاست

جمعه 18 بهمن 1398  9:08 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها