0

آیا امواج الکتریکی تاثیری در عملکرد مغزی ما دارند؟

 
savin125125
savin125125
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 5409
محل سکونت : بوشهر

آیا امواج الکتریکی تاثیری در عملکرد مغزی ما دارند؟

آیا امواج الکتریکی تاثیری در عملکرد مغزی ما دارند؟با تجربیات فراوانی که روی مغز انجام داده اند جواب مثبت است .آیا راستی آنتن های موبایل وقتی در هر چند قدمی به چشم می خورد آیا برای اهداف انسانی و تامین راحتی طراحی شده است؟

پروژه آزادي وبردگی فکری که برای انسانها تدارک دیده اند طوری است که انسان فکر کند آزاد است ولی با روشهایی مانع تفکر صحیح او میشوند. در روانشناسی به اثبات رسیده الکترودهایی که برای مغز انسان برای آزمایش نصب می کنندکاملا تاثیرات رفتاری بر جای می گذارد. مکانیسم از دست دادن آزادی این است تاما قادر به کنترل احسهای خود نباشیم.مسلما بُعد حیوانی با تحریک امور غضبی و وهمی و .......مانع از ایجاد امنیت روانی میشودبطوریکه انسان مقاومت و اراده معنوی خود را از دست می دهد.براحتی تسلیم بر امورات خارجی می شود . با معنويات و اتصال با مبداء و تبعيت از راه حقيقي خدا ميتوان فکر و انديشه را از انحصار هر کسي آزاد کردو نقش امواج الکتریکی برای تخریب ،با تقویت نیروهای درونی وکاهش تخیلات، کاهش می یابد. ارواح مقدسه «درکتاب آسمانی بنام صدیقین شهدا و امام و نبی و پیغمبرو اولیاء الله نام نهاده شده است» که نقش تربيتي انسانها را دارند با تکرار مکرر توجه قلبي و ایجاد زمینه عشق به موقعیت امام و پیغمبر و نقش تربیت درونی آنها ، ميتوان از بندگي هر فکر و انديشه آزاد شد واز خطرات مخرب اين امواج شيطاني نجات يافت. چرا که جایگاه مقدسین در اتصال با مبدا در درون ما جای دارند بدین مضمون فرشته برای ایجاد انبساط خاطرو انتقال معانی ومفاهیم انسانی و معنوی با قدرت و تسلط چنین روحهایی بر مخلوقات امکان پذیر است. فقط اراده رحمانی می تواند از مضرات چنین امواج جلو گیری کند. ذیلا موارد و عملکردهای این امواج الکتریکی بیان میشود.

براي کنترل افراد اجتماع

*کنترل از راه دور با اسلحه هاي الکترومغناطيک و مايکرووو روي فرد فرد بيگناه اجتماع به صورت پنهاني استفاده ميشود.

*تجربيات آدم کشي از طريق کنترل افکار عمومي از مسافتهاي دور

*استعمال کنترل افکار عمومي و رفتارهاي فردي يک موضوع جديدي نيست.

* امواج اسلحه بر روي افراد اجتماع يک امر جدي است. يک کنترل پنهاني روي افراد جامعه توسط فرکانس امواج وجود دارد.

* امواج الکترومغناطيس عصبي به صورت پنهاني در امور جنگي تکميل شده است .

*اين اسلحه هاي غير کشنده با تجربيات فرا وان روي انسانهاي بيگناه و غير مظنون از زمان پيدايش آنها از طريق تجربه به صورت عملي تکميل شده است.

*کاربرد نظامي با اسلحه غير کشنده براي کنترل افراد اجتماع


در زمان فعلي انسانهاي زيادي مدعي هستند که تحت نمايندگي فراماسونهاي دولتي و پليس مورد نهديد و آسيب و قتل چنين اسلحه هايي قرار گرفته اند.


بيش از 50 سال تجربه استعمال امواج الکترومغناطيس عصبي به صورت پنهاني در امور جنگي تکميل

شده است .

* کنترل اجباري از طريق هوايي براي صحبت کردن اجباري

*خواندن افکار و پخش آن*کنترل خواب

*بيدار کردن اجباري

*پشت نما سازي پلک

*صداسازي مصنوعي در گوش

*تکانهاي اجباري در بهم خوردن چانه و دندانها


*پاک کردن اجباري حافظه و ايجاد اعمال اشتباه

*ايجاد تغييرات شنوايي هم ظاهر و جهت صدا حتي محتواي شنوايي

*ايجاد ناگهاني خارش شديد پلک

*ايجاد کندي با کنترل از راه دور در رسيدن به مسافتهاي دور اغلب در انجام کارهاي ظريف


افراد مورد هدف،غير آگاهانه معمولا اين موارد را در حين آزمايش انجام ميدهند

به صورت مکرر وارد خانه ها و محيط کار شده کاغذ هاي تجاري و فايلهاي کامپيوتري را به سرقت مي برند و يا تغييراتي ايجاد مي کنند

تحقيقات جنگ رواني به صورت غير ارادي و ناآگاهانه روي افراد انجام مي گيرد.

تاثيرات عمومي

۱-فراگيري گرماي ناگهاني

2-درد عمومي بدن

3-جلو گيري از خوابيدن

4- ايجاد خواب

5-حالات غير قابل تحملو ایجاد حالات نوسان از رفتن به اينجا و آنجا

۶-سوختگي از طريق امواج حرارتي

۷-شوکهای الکتريکي


* با کنترل عصبي در ايجاد خميدگي در هريک از انگشت بزرگ پا تقريبا با 90 درجه انحراف به عقب در هر دو دقيقه

* با ايجاد فشارهايي بر چانه و کليد شدن دندانها

* شبيه به آلت خرمن کوبي و ایجاد احساس شلاق زدني

*اولين انتقال موفقيت آميز صداي شخص با اینکه از لحاظ علمي گروه بندي نشده است توسط دکتر جوسف در تحقيقات موسسه ارتشي سال 1974 توانست صداي شخصي را با تغييرات صداي يک هيپنوتيزم در جنگ خليج فارس مستقيما به مغز يک انسان انتقال دهد.

*امکان هيپنوتيزم کردن هدف مورد نظر وجود دارد بدون اينکه شخص مورد هدف ا‌ ز آن آگاهي داشته باشد.

*يک لرز شديدي که در انسان حالت نعش و حالت جمود ي ايجاد مي کند.

 

  *ايجاد مقاومت ازجهت حرکت به بالا و پايين و مانع فرار اغلب با ايجاد احساس شوک الکتريکي

  * با کنترل عصبي در ايجاد خميدگي در هريک از انگشت بزرگ پا تقريبا با 90 درجه انحراف به عقب در هر دو دقيقه

  * ايجاد فشارهايي بر چانه و کليد شدن دندانها
  *ايجاد فشارهايي در اعضاو جوارح براي ايجاد زخم و به زمين خوردن

  *براي ايجاد درد و فشارهايي در اعضاي تناسلي

  *ايجاد درد شديد عمومي و يا احساس سوزن شدن پا
*حالات غير قابل تحمل حالات نوسان از رفتن به اينجا و آنجا

*سوختگي از طريق امواج حرارتي

*شوکهای الکتريکي

* به لرزه افتادن ماهيچه هاي پشت

*ابجاد حرکت و کنترل دستها با همزماني بيدار کردن

 آنتهاي کنترل افکار از طريق دکلهاي شبکه موبايل

*کنترل افکار از طريق هليکوپتر نظامي با اسلحه هاي الکترونيکي که تاثيرات رواني دارد.

 

*کنترل افکار فردي از طريق ماشيهایي که امواج الکتريکي را حمل مي کنند که تاثيرات رواني روي فرد بگذارند.

*این گونه موارد از طريق «مدلهاي مختلف انتقال امواج » صورت مي گيرد.

*وسايل تقويت کننده که با همکاري و تبادل هم صداهايي ايجاد مي کنند که گوشها را احاطه کند تصاويري در مغز ايجاد کنند که چشمها را احاطه کند.

*احساسهاي غير واقعي و افکار غير ارادي تحميلي ايجاد مي کنند.

فرکانس هاي تحريک مغزي

حوزه مغز

تقويت کننده هاي مرکزي لايه هاي عصبي

لايه هاي عصبي شنواي

لايه هاي عصبي بينايي

عصبي که به مغز اتصال دارد

مرکزيت فکر و انديشه

کنترل فردي از طريق کنترل از راه دور با اسلحه الکتريکي

و معمولا برای جلوگیری از اینکه فکر خود را از اسارت نجات دهیم تمرین توجه به تنفس را می دهند تا بین روح و جسم انسان مدام اتصال برقرار شود چرا مفهوم خود باختگی و یا خودبیگانگی به خاطر اینکه گم کردن روح و کاهش تواناییهای روحی و عدم خلاقیت فکری متاثر ازکمبود اراده رحمانی است اگر مدام ما بین روح و جسم اتصال ایجاد شود ما میتوانیم قدرتهای روحی را در درون خود شارژ کرده و آمادگی با هر اتفاقی را داشته باشیم. بطور کلی مهمترین اثر منفی آن کاهش اراده و ار بین بردن نقش تربیتی وجدان است چرا که معمولا تصمیمها ی بزرگ از اراده های قوی ووجدانهای سالم تحقق می گیرد بیمورد نیست که در قرآن به نفس لوامه که همانا وجدان است قسم یاد کرده است. بردگی مطلق یعنی بر کسی احساس غیر واقعی و افکار غیر ارادی ایجاد کنند. برای پرستش خداوند، انسان نفس ناطقه خود را با معقولات و دور از احساسهای منقی باید تربیت کند تا به عالم معنا وارد شود پس برای جلوگیری از پرستش قلبی برنامه ریزی باید کرد تا فقط از دین جز قشرظاهری چیزی نماند و کسی را یارای تشحیص حق از باطل یا دفاع از آن وجود نداشته باشد. فقط اگر در یک مورد موفق شوند همانا گرفتار کردن انسانها به امور مالی و مادی به این صورت که در پاساژهای تجاری با پخش امواج الکتریکی قدرت و اراده خود، در قبال خریدرا ازدستشان بگیرند ،کافی است .این در کشورهای خارج برنامه ریزی شده است. مگر در قرآن به امور مالی گرفتار شدن را شرک معرفی نکرده است.؟! شرک یعنی انهدام شخصیت معنوی انسان.
 

 

اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک  اللهم العنهم جمیعا
جمعه 24 دی 1389  11:59 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها