0

آیا این سخن که اسلام در همه شئون زندگی راه حل دارد صحیح است؟

 
mosaferakherat
mosaferakherat
کاربر نقره ای
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 2182
محل سکونت : گیلان

آیا این سخن که اسلام در همه شئون زندگی راه حل دارد صحیح است؟

 
بحث فوق بسته به آن است که دربارة فرا گیر بودن دین چه دیدگاهی داشته باشیم. در فراگیری و جامعیت دین، همة مسلمانان اتفاق نظر دارند اما در مفهوم و معنی و دایرة شمول آن آرای گوناگونی هست. در این جهت دو دیدگاه اساسی وجود دارد:یک دیدگاه هدف دین را بر آوردن نیازهای معنوی و سعادت اخروی بشر می داند و دینداران در ادارة امور دنیایی باید مانند دیگر خردمندان عالَم، با خردورزی و اندیشه، دنیا را سامان دهند. به باور اینان رسالت و هدف اصلی دین، دادن برنامة سعادت اخروی است و جامع بودن دین، برابر با همین رسالت و هدف،‌ پذیرفتن است. مهندس بازرگان طرفدار این دیدگاه بود که دین را به حوزة عقیده و اخلاق، آن هم به خدا و آخرت محدود ساخت. ایشان در این باره می‌گوید:"ابلاغ پیام ها و انجام کارهای اصلاحی و تکمیلی دنیا در سطح مردم، دور از شأن خدای خالق انسان و جهان ها است و تنزل دادن مقام پیامبران است به حدود مارکس ها و پاستورها و گاندی ها یا جمشید و بزرگمهر و حمورابی. بنابراین نیازی ندارد که خدا و فرستادگان خدا راه و رسم زندگی و حل مسائل فردی و اجتماعی را یاد دهند".(1)
در برابر، دیدگاه دیگری وجود دارد که هدف دین را فراتر از امور معنوی و اخروی می داند. از دیدگاه امام خمینی(ره) دین به همة زوایای وجودی و همة نیازهای مادی و معنوی بشر توجه دارد. ایشان می گوید:"اسلام برای این انسانی که همه چیز است یعنی از طبیعت تا ماورای طبیعت تا عالم الوهیت مراتب دارد. اسلام تز دارد، برنامه دارد. اسلام می خواهد انسان را یک انسانی بسازد جامع".(2)
در جای دیگر ایشان می گوید:"فقه تئوری واقعی و کامل ادارة‌ انسان و اجتماع از گهواره تا گور است".(3)
مستند این دیدگاه آیات و روایات است. قرآن می فرماید:" نزلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیء؛ ما قرآن را بر تو نازل کردیم تا بیانگر همه چیز باشد".(4)
در روایتی امام صادق(ع) می فرماید:"خداوند بیان هر چیز را در قرآن فرو فرستاده تا آن جا که به خدا سوگند!چیزی از نیاز های مردمان را فرو گذار نکرده تا کسی نتواند بگوید:کاش این در قرآن آمده بود مگر آن که همان را خدا در قرآن بیان فرموده است".(5)
البته واضح است، معنای سخن فرق آن نیست که دین در جزئیات هم ارائة طریق کرده باشد. استاد مطهری می گوید:"بعضی ها جمود به خرج می دهند، خیال می کنند که چون دین اسلام دین جامعی است، پس باید در جزئیات هم تکلیف معیّنی روشن کرده باشد. نه، این طور نیست. یک حساب دیگری در اسلام است. اتفاقاً جامعیت اسلام ایجاد می کند که اساساً در بسیاری از امور دستور نداشته باشد. نه این که هیچ دستوری نداشته باشد بلکه دستورش این است که مردم آزاد باشند".(6)
در جای دیگر ایشان می گوید:"اسلام هرگز به شکل و صورت و ظاهر زندگی نپرداخته است. تعلیمات اسلام همه متوجه روح و معنی و راهی است که بشر را به آن هدف ها و معانی می رساند.
اسلام هدف ها و معانی و ارائة طریق رسیدن به آن هدف ها و معانی را در قلمرو خود گرفته و بشر را در غیر این امر آزاد گذاشته است".(7)
بنابراین باید گفت:اسلام به دلیل جامعیت به ابعاد مختلف زندگی انسان نظر دارد و برای زوایای گوناگون سیاسی،‌ عبادی، اجتماعی، اقتصادی و غیره طرح و اندیشه ارائه داده است، ولی روش های جزئی و کاربردی و سیستم ها و برنامه های اجرایی و نظام مندی های مدیریتی جامعه را که اموری عقلانی و علمی اند، بر عهدة تجربة بشر گذاشته است و بشر در آن به آزادی عمل می کند.
پی نوشت:
1 - مجله کیان، ش 28، ص 41.
2 - صحیفة نور، ج2، ص 155.
3 - همان، ج 21، ص 98.
4 - نمل (27) آیة 89.
5 - اصول کافی، ج1، ص 77.
6 - اسلام و مقتضیات زمان، ج1، ص 265.
7 - مجموعة آثار، ج3، ص 191.
 
www.jawab.ir

 

 
بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَیاةَ الدُّنْیا«16»  وَالْآخِرَةُ خَیرٌ وَأَبْقَى«17» 
 
ولی شما زندگی دنیا را مقدم می‌دارید،  در حالی که آخرت بهتر و پایدارتر است!
 
الأعلی (16 -17)
 
 
 
 

 

جمعه 24 دی 1389  7:38 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها