0

انتخاب طبیعی که به مرگ زودرس منجر می شود!!

 
behrouz_h
behrouz_h
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 1469
محل سکونت : آ.شرقی

انتخاب طبیعی که به مرگ زودرس منجر می شود!!

نگاهی به دلایل فیزیولوژیک تمایل برخی افراد به سیگار
پاسخ دادن به این پرسش که چرا افراد سیگار دود می کنند، منطقاً ساده است. گیاه توتون حاوی ماده یی شیمیایی به نام نیکوتین است که به گیرنده های مولکولی خاصی در غشاهای خارجی گروهی از سلول های عصبی جانوری اتصال می یابد. نیکوتین پس از اتصال به این گیرنده ها، این سلول ها را به شکلی غیر از روال عادی شان تحریک می کند. اگر جانوری که نیکوتین وارد بدنش شده است یک حشره باشد، نتیجه حاصله مرگبار است. که البته از دیدگاه حفاظت گیاه توتون در مقابل حشرات مطلوب به حساب می آید. اما اگر موجودی که نیکوتین را مصرف می کند انسان دارای حجم بدنی بسیار بزرگ تر باشد، مقدار اندک نیکوتین احساس خوشایندی در او به وجود می آورد (هر چند حتی در مورد انسان نیز مقدار کافی از نیکوتین می تواند کشنده باشد).
اما نیکوتین یک اثر ثانوی هم به وجود می آورد. نیکوتین تغییراتی نیمه دائمی در نحوه ارتباط سلول های عصبی با یکدیگر ایجاد می کند. نتیجه آن است که این سلول های عصبی بدون وجود نیکوتین کار خود را به درستی انجام نمی دهند و صاحبان این سلول های عصبی، یعنی انسان هایی که سیگار می کشند، به تدریج به نیکوتین واردشده به بدن شان معتاد می شوند. به نظر می رسد اینکه افراد پس از چه مدت یا چه مقدار سیگار کشیدن به آن معتاد شوند، از شخصی به شخص دیگر فرق می کند و دلیل آن تا به حال کاملاً روشن نشده است. اما اخیراً «هیده توشی ناکامورا» از «بیمارستان شرکت برق توکیو» در ژاپن و همکارانش توانسته اند تا حدی این مساله را توضیح دهند. آنها در مقاله یی که در Europeam Respiratory Journal به چاپ رسانده اند، اعتقاد دارند تعداد پاکت های سیگاری که یک فرد سیگاری می کشد، بستگی به این دارد که چه گونه یی از یک آنزیم خاص را در بدنش دارد و به عبارت دیگر مساله به ژن های او مربوط است. این آنزیم اسم ساده یی دارد؛ CYP۲A۶.
 

جمعه 24 دی 1389  5:19 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها