0

استفاده بیشتراز اكانت درISP

 
bakrani44
bakrani44
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : دی 1389 
تعداد پست ها : 84
محل سکونت : اصفهان

استفاده بیشتراز اكانت درISP

ابتدا به startبروید !!

و گزینه runرا كلیك نمائید!!!

و تایپ كنید پنجره ایsystem.ini باز می شود و با كلید ctrl+aهمه را پاك كرده !!

وگزینه ی زیر را copy كرده و در system.ini.و passكنید

 

 

; for 16-bit app support

[drivers]

wave=mmdrv.dll

timer=timer.drv

[mci]

[driver32]

[386enh

Com0@00 Irq0000@0 Buffer=1024

@ number = ( 3,1,4,1,5,9)

@ letters = ( " this", " is ", "a" , "test" )

$word , $ anther - word - ) = ( " one " , "two" )

woafont=dosapp.FON]

woafont=dosapp.FON

EGA80WOA.FON=EGA80850.FON

EGA40WOA.FON=EGA40850.FON

CGA80WOA.FON=CGA80850.FON

CGA40WOA.FON=CGA40850.FON

 

 

و كامپیوتر را   restartكنید!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

جمعه 24 دی 1389  10:33 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها