0

روند تغییر انرژی یونش در دوره و گروه

 
oskoui
oskoui
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : بهمن 1394 
تعداد پست ها : 2920
محل سکونت : آذربایجان شرقی

روند تغییر انرژی یونش در دوره و گروه

روند تغییر انرژی یونش در دوره و گروه

 روند   تغییر انرژی یونش در دوره  و  گروه

گروه:

در یک گروه از بالا به پایین انرژی یونش کاهش می یابد.

در یک گروه از بالا به پایین تعداد لایه های الکترونی افزایش می یابد بنابراین فاصلۀ هسته تا الکترونهای لایه ظرفیت بیشتر شده و جدا کردن الکترون از اتم ساده تر خواهد شد یعنی انرژی یونش کمتر می شود

دوره:

در یک دوره از چپ به راست انرژی نخستین یونش افزایش می یابد

 در یک دوره تعداد لایه های الکترونی ثابت است ولی از چپ به راست  نیروی جاذبه   هسته بر روی الکترون های لایه ظرفیت  افزایش می یابد بنابراین الکترونهای لایۀ ظرفیت با شدت بیشتری توسط هسته جذب می شوند و جدا کردن الکترون سخت تر خواهد شد .
 

 نکته : در مورد افزایش انرژی نخستین یونش در یک دوره از چپ به راست دو  استثناء وجود دارد

1 ) انرژی نخستین یونش گروه 13  از انرژی نخستین یونش گروه 2 کمتر است ؟

 یا چرا انرژی نخستین یونش  بور  B     از  بریلیم   Be    کمتر است ؟

   چون   آرایش الکترونی بریلیم  نسبت به بور پایدار تر است.

   و جدا کردن الکترون از  بور  آسانتر از بریلیم  است.

آرایش الکترونی بریلیم   Be    پایدار است چون در لایه ظرفیت خود  2 الکترون دارد و کاملا پر است    

                                                  
4Be : 1S2   / 2S2

 اما آرایش الکترونی بور  B      به        3P1    ختم می شودکه ناپایدار است و جدا کردن الکترون راحت تر است .

                                           5B : 1S2   /  2S2  ,  2P1  

2) انرژی نخستین یونش گروه 16  از انرژی نخستین یونش گروه 15 کمتر است؟

      یا چرا انرژی نخستین یونش  اکسیژن O    از  نیتروژن  N    کمتر است ؟

   چون   آرایش الکترونی نیتروژن نسبت به اکسیژن پایدار تر است. و جدا کردن الکترون از  اکسیژن  آسانتر از نیتروژن  است.

آرایش الکترونی نیتروژن به     3P3  ختم میشود که اوربیتال
های P  نیمه پر هستند و پایدار می باشد و جدا کردن الکترون سخت تراست.

                        7N : 1S2  /  2S2  , 2P3 

آرایش الکترونی اکسیژن   به     3P4     ختم میشود که اوربیتال های  P   چهار الکترون دارد  و ناپایدار می باشد و جدا کردن الکترون آسان تر است.

                     8O :1S2  /  2S2  ,  2P4   

 

نکته: در بین تمام عناصر هلیم که  اولین عنصر گروه ۱۸ است بیشترین IE1 و  سزیم Cs که در پایین گروه یک قرار دارد کمترین انرژی نخستین یونش را دارد.

چهارشنبه 19 تیر 1398  10:33 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها