0

منشاء خواستگاری مرد از زن از کجاست؟

 
bahes110
bahes110
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : مرداد 1397 
تعداد پست ها : 631
محل سکونت : قم

منشاء خواستگاری مرد از زن از کجاست؟

چرا زن نباید از مرد خواستگاری کند؟

وقتی خدا آدم و بعد حوّا را آفرید، خدا به آدم فرمود از حوّا خواستگاری کند و به طرف او برود، لذا، اولین بار رسم خواستگاری مرد از زن را خدا گذاشت. علت در خصلت های ذاتی زن و مرد هست زن حجب و حیاء زیادی دارد در عوض مرد غیرت زیاد. نه حیاء زن و نه غیرت مرد ،خواستگاری زن از مرد را نمی پذیرد.

از طرف دیگر زن ناموس خداست غیرت مرد برای حفظ ناموس خدا قرار داده شده، پس  باید حرمت زن محفوظ بماند و مرد درخواست کند.

خدا برای این که خود زن، مانع برخی هوس ها شده و مانع درخواست زن از مرد شود، کمی تکبّر در برابر مرد داده که به راحتی مرد را به خود به هر علتی حلال و یا حرام دعوت نکند چون دنباله اش فساد هست.

وقتی مرد از زن خواستگاری کند، مجبور هست از خانواده زن اجازه بگیرد، همین اجازه و اطلاع خانواده دختر مانع آسیب های زیاد سر راه دختران هست برای همین  خدا اجازه ازدواج دختر را به پدر و  سرپرست دختر داده تا مصلحت دختر را بدون هوس های آنی  دختر تشخیص بدهد. 

اینها در فطرت و ذات زن و مرد قرار داده شده و فرهنگ و رسمی است که خدای حکیم قرار داده و ساخت آدم ها نیست و صدها نکته در آن هست و متاسفانه برخی نمی بینند.  اگر بعضی ها برخلافش عمل می کنند برخلاف فطرت و قانون خدا عمل می کنند.

موضوع خواستگاری دختر از پسر ساخت بعضی دخترهای ایرانی نیست، ترفند فرهنگی نامحسوس برای از بین بردن حیا از دختران ایرانی است که در فرهنگ اصیل ایرانی حجب و حیا و متانت و وقار  دختر ایرانی زبانزد همه قرون بوده؛ از طرف دشمنان اسلام و در صدد تکرار جریان اندلس در ایران هستند و بکارگیری جنس زن همیشه جواب داده و در ایران هم چندین سال تلاش کردند و نتیجه اش در سطح جامعه قابل مشاهده هست.

برای ازدواج موفق باید از راه درست وارد شد تا به نتیجه درست رسید  زندگی که وارونه شکل بگیرد، چند روز نگذشته با شنیدن سرکوفت های پسر و خانواده پسر و...، دختر به اشتباه خود پی می برد.

 ازدواج کردن آسان هست ولی نگه داری زندگی به آسانی بله گفتن نیست و نباید برخلاف مسیر آب حرکت کنیم

  منصوره وطنی

msnsurevatani.ir

شنبه 4 اسفند 1397  6:25 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها