0

تعبیر خواب زایمان کردن

 
niloofar69
niloofar69
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1397 
تعداد پست ها : 212
محل سکونت : آذربایجان غربی

تعبیر خواب زایمان کردن

تعبیر خواب زایمان کردن

تعبیر خواب زایمان کردن طبیعی و سزارین با درد شدید و بدون درد، تعبیر خواب زاییدن نوزاد دختر و پسر خوشگل و زشت، تعبیر به دنیا آوردن بچه در خواب چیست؟ ، tabir khab zayeman
تعبیر دیدن خواب زایمان کردن چیست؟

تعبیر دیدن زایمان گرفتن و کردن زن, دختر مجرد و مرد، به دنیا آوردن و زاییدن نوزاد دختر و پسر خوشگل و زشت زنده، سالم، ناقص و مرده، تعبیر زایمان دوقلو و سه قلو با درد و عذاب شدید، زایمان کردن طبیعی بدون درد و زایمان با سزارین ، زایمان کردن مادر، خواهر و همسر در خواب و دیدن زایمان حیوانات از جمله گوسفند و گربه در خواب از نمونه خواب های ما در رابطه با خواب زایمان می تواند باشد.

به هر حال اگر شما هم خواب زایمان دیده اید ما در این پست بارونک، کامل ترین تعبیر خواب زایمان را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که شما در ادامه می توانید تعبیر خواب زایمان خود را مشاهده کنید.


تعبیر خواب زایمان کردن

اگر باردار نباشید و خواب زایمان ببینید این خواب اشاره به نگرانی های شما در تصمیمات گرفته شده دارد. شما سعی می کنید بر مشکلات زندگی خود غلبه کنید و در امور زندگی خود پیشرفت کنید.

آنلی بیتون می گوید :

 • دیدن خواب زایمان نشانه بدست آوردن کودکی سالم و سلامت می باشد.
 • اگر در خواب زنی را در حال زایمان دیدید، نشانه عزاداری و یا از دست دادن چیزی گرانبها می باشد.
 • اگر دختر باکره ای خواب ببیند که زایمان می کند، نشانه این است که آن دختر از درستکاری رو برمی گرداند و دست به رفتاری نادرست خواهد زد.
 • اگر زن متاهلی خواب ببیند کودکی به دنیا می آورد، نشانه این است که ارث کلانی به او خواهد رسید.

لوک اویتنهاو : دیدن خواب زایمان کردن نشانه بر آورده شدن آرزو می باشد.


تعبیر خواب بزرگ شدن شکم

اگر خواب ببینید که شکم تان همانند زن حامله بزرگ شد است، به این معنمی است که مال و اموال و نعمت دنیوی بدست خواهید آورد و هر چقدر شکم شما بزرگتر می باشد مال و اموال بدست آورده بیشتر خواهد بود.


تعبیر خواب زایمان مرد

اگر مردی خواب ببیند که باردار شده و زایمان می کند، این خواب به هیچ وجه خوب نیست. به هر حال اگر مردی خواب ببیند که باردار است، آن مرد بی آبرو و رسوا خواهد شد.

چون همه اموری که مختص زن ها است برای زنان زشت می باشد مخصوصا بارداری که به بی آبرویی تعبیر می شود. همچنین اگر مردی خواب ببیند که وضع حمل کرده و بچه اش به دنیا آمده است این خواب سیار شرم آور است.


تعبیر خواب دختر زاییدن

لیلا برایت : دیدن خواب زاییدن دختر نشانه این است که در کاری به مشکل برخواهید خورد.

محمد بن سیرین می گوید :

 • اگر خواب ببینید که صاحب فرزند دختری شده اید این خواب نشانه سلامتی می باشد و از اهل خود شاد خواهید شد.
 • اگر خواب ببیند که فرزند دختری زاییدید دلیل که فرزند شما پسر خواهد بود.

امام صادق (ع ) می گوید : اگر زنی خواب ببیند، فرزند دختری به دنیا آورد، نشانه این است که از نسل او فررزندی به دنیا می آید که بزرگ خاندان می شود.


تعبیر خواب پسر زاییدن

لیلا برایت می گوید : اگر خواب ببینید که پسری زاییده اید این خواب نشانه خوش شانسی می باشد.

محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که پسری به دنیا آوردید دلیل که فرزند شما دختر خواهد بود.

حضرت امام صادق (ع) : اگر زنی خواب ببیند که بچه پسری به دنیا آورد و آن بچه پس از به دنیا آمدن سخن گفت، این خواب نشانه نزدیک بودن مرگ آن زن می باشد.


تعبیر خواب زایمان نوزاد مرده

لیلا برایت : اگر خواب ببینید که بچه شما مرده به دنیا آمد این خواب نشانه این است که موضوعی باعث ناراحتی شما خواهد شد.


تعبیر خواب زایمان نوزاد بزرگ

معمولا دیدن زایمان نوزاد بزرگ و سنگین به موضوعات مختلفی بستگی دارد. شاید شما ترس از تکیه کردن دیگران به خودتان را دارید و اینکه آیا خواهید توانست آن ها را راضی نگه دارید نگران هستید.

اما اگر خواب ببینید که فرد دیگری نوزاد بزرگی به دنیا آورد این خواب اشاره به مسئولیتی دارد که آن فرد برای شما و دیگران درست خواهد کرد.


تعبیر خواب زایمان سخت

لیلا برایت : اگر خواب ببینید که زایمان سختی داشتید این خواب نشانه این است که بیماری شما را تهدید می کند.


تعبیر خواب دیدن زایمان کردن موجودات غیر طبیعی

اگر خواب ببینید که موجودی غیر از انسان را زایمان کردید این خواب نشانه ترس شدید شما از سلامتی فرزندتان می باشد. چون این نگرانی در شما وجود دارد که ممکن است نوزادتان به صورت ناقص و یا با عیب متولد شود. این گونه خواب ها را بیشتر زنان باردار و معمولا درسه ماهه دوم بارداری خود می بینند.

اگر خواب ببینید که هیولایی زایمان کردید نشانه این است که انرژی خلاقانه ای هنوز در شما وجود دارد و آن انرژی می تواند به رشد و شکوفایی برسد.

لیلا برایت : اگر خواب دیدید که حیوانی زایمان می کند به این معنی است که روزهای خوبی در پیش روی شماست.


تعبیر خواب زایمان از دید کتاب سرزمین رویاها

 • تعبیر خواب زایمان زن متاهل، نشانه شادی است.
 • تعبیر خواب بچه دار شدن زن و دختر مجرد نشانه این است که عشقش او را ترک خواهد کرد.
 • تعبیر خواب زایمان کردن زن مطلقه، به معنی این است که ثروت بزرگی به او خواهد رسید.
 • تعبیر خواب زایمان کردن زنی که شوهرش مرده است نشانه ارتکاب او به اعمال غیر منطقی می باشد.
 • تعبیر خواب قابله شدن و کمک کردن در زایمان نشانه شادی و خوشبختی است.
 • تعبیر خواب زایمان چند قلو و کمک کردن به کسی که چند قلو می زاید نشانه رسیدن به موفقیت بسیار بزرگ است.
 • تعبیر خواب زایمان نوزاده مرده و کمک در زایمان نوزاد مرده نشانه شکست در کارها می باشد.
 • تعبیر خواب زایمان کردن به صورت سزارین نشانه مبتلا شدن به بیماری خطرناکی می باشد.
 • تعبیر خواب زایمان گربه و دیدن به دنیا آمدن یک بچه گربه در خواب نشانه مرگ یک دشمن خواهد بود.
چهارشنبه 10 بهمن 1397  9:10 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها