0

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

 
niloofar69
niloofar69
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1397 
تعداد پست ها : 212
محل سکونت : آذربایجان غربی

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

تعبیر خواب شیر دادن

تعبیر خواب شیر دادن به بچه و نوزاد دختر و پسر ، تعبیر خواب کامل شیر دادن به بچه و شوهر و همسر در شب از دید معبرین ، tabir khab shir dadan
تعبیر خواب شیر دادن چیست؟

تعبیر دیدن شیر دادن به نوزاد و بچه دختر و پسر خود، شیر دادن خواهر به برادر و پاشیدن شیر از پستانی که شیر دارد، شیر دادن به حیوانات از جمله ماهی و خرس و .. از نمونه خواب های ما در رابطه با شیر دادن می تواند می باشد.

به هر حال اگر شما هم خواب شیر دادن دیده اید ما در این پست بارونک، کامل ترین تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد را طبق تعبیر معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.


تعبیر خواب شیر دادن

آنلی بیتون : اگر خواب ببینید که مادری به نوزاد خود شیر می دهد نشانه این است که به سعادت و خوشبختی خواهید رسید.

کارل گوستاو یونگ می گوید :

اگر زن متاهلی خواب ببیند که شیر می دهد یا اینکه پرستاری می می کند این خواب نمادی از عشق، محبت، مراقبت و عشق مادرانه می باشد.

اگر در خواب زنی را در حال شیر دادن ببینید نشانه این است که شما یک جنبه نهان از خودتان را پرورش می دهید.


تعبیر خواب شیر خوردن

اگر زنی خواب ببیند که از پستان خودش مشغول خوردن شیر است نشانه این است که در کسب و کارش دچار کاهش و ضرر و زیان مالی خواهد شد.

اگر زنی خواب ببیند که از پستان او شیر جاری می شود این خواب نشانه افزایش رزق و روزی دختر او می باشد و مال و اموال حلال بدست می آورد.

جابر مغربی : اگر زنی خواب ببینید که مشغول خوردن شیر از هر دو پستان خودش می باشد آن زن دچار غم و ناراحتی خواهد شد و او را ملامت و سرزنش خواهند کرد.

محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که نوزاد شده اید و مشغول شیر خوردن هستید، این خواب نشانه نرسیدن به آرزوهایتان می باشد.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر

منوچهر مطیعی تهرانی : شیر خوردن در خواب نشانه نعمت، برکت، سود و بهره است و شیر دادن در خواب به معنای نثار کردن این نعمت ها و برکات می باشد. حال اگر نوزاد پسر باشد این نعمت ها را حتما باید در راهی منطقی نثار کرد.

کتاب جمعه تعبیر خواب : شیر دادن به نوزاد پسر نشانه غم و اندوه می باشد.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر

اگر خواب ببینید که فرزند دختری دارید و به او شیر می دهید بدانید نعمت و خرمی به شما به اندازه شیری که به فرزند خود می دهید اضافه خواهد شد. (این تعبیر برای کسانی صادق است که در بیداری چنین فرزندی ندارند)


تعبیر خواب شیر دادن دختره باکره با نوزاد

اگر دختر باکره ای که هنوز ازدواج نکرده خواب ببیند که به نوزادی از طریق سینه اش شیر می دهد این خواب نشانه این است که آن دختر به زودی با فرد مورد علاقه خود زندگی می کند و یا اینکه در مدتی کوتاه فرد مورد علاقه خود را پیدا می کند و با او ازدواج می کند.


تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگری

اگر خواب ببیند که به نوزاد دیگری شیر می دهید بدانید به اندازه ای که به او شیر می دهید به خرمی و نعمت شما اضافه خواهد شد.


تعبیر خواب جمع شدن شیر

محمد بن سیرین : اگر زنی خواب ببیند که شیر در پستان او جمع شده است این خواب نشانه این است که او بچه دار خواهد شد.


تعبیر خواب بچه شیرخوار

اگر بچه ای را در حال شیر خوردن ببینید این خواب نشانه آینده خوب و آرام می باشد.


تعبیر خواب شیر دادن مرد به نوزاد

اگر مردی خواب ببیند که کودکی را شیر می داد نشانه این است که او را زندانی خواهند کرد.

سه شنبه 9 بهمن 1397  7:28 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها