0

طالع متولدين بهمن ماه = برج دلو سال گاو

 
svh2005
svh2005
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 18447
محل سکونت : مازندران

طالع متولدين بهمن ماه = برج دلو سال گاو

طالع مشترک :
زيرک و باهوش است.از برملا کردن راز خويش خودداري مي کند.عشق اول خود را براي تمام عمر در خاطر نگاه مي دارد.ذاتاً اجتماعي است.مي تواند مخترع خوبي باشد. در ازدواج کردن کند است
طالع مرد :
رفتار يک پسر جوان متولد بهمن با شما به هيچ صورتي مشابه پسران ديگر نيس،اين رفتار ظاهراً چنان است که حتم مي کنيد کوچکترين علاقه اي به شما ندارد و آن وقت يک روز ناگهان مي بينيد که از شما خواستگاري مي کند،دليل آن هم خيلي ساده است،چون اين خيلي افراد رفيق باز هستند.آنها حتي با بدترين دشمنان خويش حرف خود را با جمله (ببين دوست من) شروع مي کنند. براي ايشان هر رابطه اي داراي قاب بزرگ دوستي است ام هيچ بعيد نيست که در ميان اين قاب هاي بزرگ يکي داراي قاب مضاعف به اسم عشق باشد.
طالع زن :
سياره حاکم بر رفتار او اورانوس و عنصر حاکم بر طبيعت او باد است.به همين دليل با وجود آنکه در عشق خود بسيار جدي و وفادار است،ولي گهگاه بي ثباتي هايي نظير نسيم و باد در وي مشاهده مي شود.شما مي توانيد با يک زن متولد برج دلو رابطه اي بسيار شاد و حسنه داشته باشيد به شرط آنکه او را در تعقيب هوس هاي هزار گانه خود آزاد بگذاريد به دلخواه خويش با دوستان خويش حشر و نشر داشته باشد.هرگز فکر نکنيد که او را به جايي يا چيزي پاي بند کنيد.اين زن ممکن است ناگهان تصميم بگيرد بالرين شود،به کوه نوردي بپردازد و يا جزو سپاه صلح بشود. روياهاي او نظير آنچه که به خاطر من يا شما خطور مي کند نيست،او دنبال ستاره اي ميرود که ما هرگز آن را نديده ايم.

اگر من و شما خودمان را  اصلاح کنیم ، جامعه درست می شود

پنج شنبه 23 دی 1389  3:01 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها