0

حرکاتی ساده اما اثر بخش با فشار درمانی !

 
holidays
holidays
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : خرداد 1389 
تعداد پست ها : 151
محل سکونت : اصفهان

حرکاتی ساده اما اثر بخش با فشار درمانی !

 

 

ســرفه

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 
به صورت متناوب انگشت شست خود را به مدت یک دقیقه طبق تصویر حرکت دهید. سه بار این حرکت را تکرار نمایید.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


دردهای فــوقانی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 
طبق تصویر نقطه ی مورد نظر را فشار دهید. دقت نمایید که شانه ی چپ را با دست راست و شانه ی راست را با دست چپ فشار دهید.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


خستــگی

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 
روی ماهیچه ی ساق پا، چهار انگشت پایینتر از فرورفتگی زانو، و تقریبا یک انگشت به طرف خارج درشت نی را فشار دهید.


گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org


مشکلات معــده

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org

 
طبق تصویر دو انگشت بالاتر از اولین چین و چروک مچ دست را فشار دهید.

 

پنج شنبه 23 دی 1389  2:56 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها