0

تعبیر نماز خواندن در خواب

 
niloofar69
niloofar69
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1397 
تعداد پست ها : 212
محل سکونت : آذربایجان غربی

تعبیر نماز خواندن در خواب

تعبیر نماز خواندن در خواب ، تعبیر خواب نماز خواندن دیگران چیست؟ ، تعبیر خواب نماز خواندن شخص دیگر در حرم امام رضا با چادر مشکی و سفید ، tabir khab namaz
تعبیر نماز خواندن در خواب چیست؟

تعبیر نماز خواندن در خانه, حرم امام رضا و مسجد ، دیدن نماز خواندن شخص دیگر و نماز خواندن دیگران در کربلا, قبرستان و خواندن انواع نمازهای واجب و نماز حاجت و عید فطر از خواب های متدوال ما در رابطه با تعبیر خواب نماز می تواند باشد.

اگر شما هم خواب نماز دیده اید ما در این پست بارونک کامل ترین تعبیر خواب نماز خواندن را از دید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که در ادامه مشاهده می کنید.


تعبیر نماز خواندن در خواب

حضرت یوسف (ع) نماز خواندن در خواب را نشانه نزدیکی به خداوند تعبیر می کند.

امام صادق (ع) می گوید :

 • تمام کردن نماز در خواب نشانه قبول شدن دعاهای شما می باشد.
 • تمام نکردن نماز در خواب نشانه قبول نشدن دعاهای شما می باشد.

همچنین امام صادق علیه السلام نماز خواندن را بر 7 وجه تعبیر می کند :

ایمنی ، شادی ، عزت و جاه ، درجه و رتبه و مرتبه ، رستکاری ، رسیدن به خواسته ها و نقصان

ابراهیم کرمانی : اگر خواب ببیند که نماز را قطع کردید و یا اینکه نماز را به جا نیاوردید نشانه این است که اهداف و خواسته های خود نخواهید رسید.

جابر مغربی می گوید :

 • خواندن نماز به صورت نشسته نشانه پیروز شدن دشمن می باشد.
 • خواندن نماز در تاریکی نشانه رها شدن از غم و اندوه می باشد.

تعبیر خواب نماز خواندن بدون وضو

ابراهیم کرمانی : اگر خواب ببینید که وضو نگرفته نماز می خوانید دین و ایمان شما ضعیف می شود و مال و اموال خود را از دست خواهید داد.


تعبیر خواب نماز شخص دیگر

اگر خواب ببینید که دیگران در حال نماز خواندن است تعبیر این خواب نشانه نابود شدن زندگی شما خواهد بود.


تعبیر خواب انواع نماز

جابر مغربی می گوید :

 • خواندن نماز صبح در خواب نشانه رفتن به مسافرت است.
 • خواندن نماز ظهر در خواب نشانه نزدیک شدن به خداوند است.
 • خواندن نماز عصر در خواب نشانه شادی و خوشحالی است.
 • خواندن نماز عشا نشانه برآورده شدن حاجت و خواسته ها می باشد.
 • خواندن نماز جمعه در خواب نشانه این است که به مسافرت می روید و مال و اموال بدست خواهید آورد.

حضرت دانیال می گوید :

 • خواندن نماز واجب در خواب نشانه رفتن به حج است.
 • خواندن نماز مستحب در خواب نشانه دلسوزی کردن به مردم است.
 • خواندن نماز نافله در خواب نشانه راستگو بودن خواهد بود.

تعبیر خواب رکوع و سجده

امام صادق (ع) رکوع و سجده کردن در خواب را بر پنج وجه تعبیر می کند :

 • رسیدن به خواسته ها
 • نصرت و یاری
 • پیروزی
 • جمعیت
 • به جا آوردن دستور خداوند

تعبیر خواب تشهد نماز

اگر خواب ببیند که نشسته اید و تشهد می خوانید نشانه این است که از غم و اندوه رها خواهید شد.


تعبیر خواب قنوت نماز

محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که ایستاده اید و دعای قنوت نماز را می خوانید نشانه این است که حاجت و خواسته های شما برآورده می شود و مردم شما را تحسین و ستایش می کنند.

جابر مغربی : خواندن قنوت نماز در خواب برای افراد درستکار و صالح نشانه برآورده شدن حاجت و خواسته هایشان می باشد.


تعبیر خواب نماز خواندن در کوه

محمد بن سیرین : اگر خواب ببینید که بالای کوه اذان می گویید و یا نماز می خوانید یعنی کار شما روشن می گیرد و در آن پیشرفت خواهید کرد.


تعبیر خواب نماز خواندن در باغ

جابر مغربی : اگر خواب ببینید که در یک باغ نماز می خوانید خواب شما نشانه این است که شما توبه خواهید کرد.


تعبیر خواب نماز خواندن در مسجد

محمد بن سیرین می گوید :

 • خواندن نماز در مسجد نشانه رسیدن به تمام خواسته ها و آرزوها می باشد.
 • خواندن نماز در محراب نشانه این است که شما صاحب فرزندی صالح و درستکار خواهید شد.

تعبیر خواب نماز خواندن مرده

امام صادق (ع) می گوید : اگر مرده ای را در خواب دیدید که نماز می خواند بدانید آن مرده زمانی که زنده بود خیلی استغفار می کرد.

چهارشنبه 5 دی 1397  11:39 PM
تشکرات از این پست
msnmsn
msnmsn
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : مهر 1393 
تعداد پست ها : 101
محل سکونت : مرکزی

پاسخ به:تعبیر نماز خواندن در خواب

تعبیر خواب وضو

تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن , تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد , تعبیر خواب وضو گرفتن اشتباه , تعبیر خواب وضو گرفتن مرده , تعبیر خواب وضو گرفتن ونماز خواندن , تعبیر خواب وضو گرفتن در حرم , تعبیر خواب وضو گرفتن در حرم امام رضا

تعبیر خواب وضو ، تعبیر خواب وضو گرفتن ، تعبیر خواب وضو گرفتن در مسجد ، تعبیر خواب وضو ناقص ، تعبیر خواب وضو گرفتن اشتباه

وضو گرفتن در خواب بسیار مناسب است ، به خصوص اگر در دنیای رویاها نماز بخوانید. در عبارات باستانی نوشته شده است که اگر کسی در خواب ببیند که در آب پاک وضو می گیرد ، از رنج رهایی می یابد.

ابن سیرین به نقل از ابراهیم عشا می گوید: اگر بیمار در خواب بماند ، وضو برای آن دعا می شود ، از بیماری درمان می شود ، و اگر قرض گرفته شود ، اگر می بینید وضو می گیرد ، زیر بار دین بیرون می آید. در خواب ، اما آب تاریک و تاریک و گل آلود خوب نیست زیرا خواب شما می گوید مشکلات پیش می آیند و شما ناتوان هستید.

به طور کلی ، خوب است که وضع خواب در خواب مشاهده شود.

اگر او خواب ببیند که وضو در آب تخلیه شده است ، دلیلی برای اعتقاد دارد. اگر آب کثیف بود ، برعکس بود. اگر ببیند وضو برای تصفیه آب ساخته شده است ، می گوید ، زیرا او غمگین است. اگر در ترس هستید ، ایمن باشید. اگر او بدهی بود ، به او اجازه دهید. اگر او بیمار است ، بهبود یابد.

جابر مغربی می گوید: اگر دید که نماز خوانده است و ناگهان حدیثش ظاهر شده است ، دلیل عدم انجام این کار امام جعفر صادق است: اگر دید که وی در حال انجام دادن ودو است و کسی به دنبال او است ، توبه کنید به او.

تعبیر خواب وضو گرفتن

همیشه در تفسیرهای روشن ، آب پاک نمادی از پاکیزگی و مقاومت است. ابن سیرین توانایی انتقال اشعار ابراهیم را دارد که می تواند شما را در خواب ببینید و وضعیت شما را منتقل کند ، از شما مراقبت کند ، از شما مراقبت کند و می تواند از این زمان استفاده کند.

Tom Chat Windows Access: اگر به دنبال یک بابا پاک و تمیز هستید ، می توانید خلاصه کنید و از آنها بخواهید که بتوانند از این طریق از شما سؤال کنند و اینکه آنها می توانند به شما دسترسی پیدا کنند و به شما دسترسی دهند. .

منوچهر مطیعی تهرانی مجید: اگر می بینید وضعیت شما وضعیت شما را نشان می دهد اما آب و هوای ابری ، تاریک و گل را می بینید بهتر است از خدمات پیشنهادی خود استفاده کنید و از این نظر پیشنهاد دهید. در کل ، خوابیدن خوب است.

امام صادق (علیه السلام): اگر وضو را دیدید و به شما برسد ، می توانید شخصاً توبه کنید. اگر نگاهی به شما داشته باشد ، این گونه مطرح می شود که با قدرت به عنوان یک شخصیت جهانی رفتار می کند ، شخصی که می تواند توبه کند.

تعبیر خواب نماز خواندن بدون وضو

ابراهیم کرمانی می گوید: اگر نماز را بدون قرائت می بینید ، دین و ایمان شما ضعیف است و ملکی را که گم کرده اید یا آنچه را که می خواهید بدست نمی آورید.

تعبیر خواب وضو گرفتن و نماز خواندن

ابراهیم کرمانی: اگر می بینید که چیزی پس از وضو گرفتن باعث بی اعتبار شدن وضعیت شما شده است ، در کار خود اختلال ایجاد می کنید. شما می روید ، اما اگر بعد از آن ببینید وضو یک دعای بی پاسخ نیست.

تعبیر خواب وضو چیست

تفسیر خواب امام جعفر صادق

تعبیر وضو در خواب او اگر آن را دید ، وضو خواهد بود و کسی آن را رعایت می کند ، زیرا بیننده توبه می کند.

تعبیر خواب وضو به عقیده محمد بن سیرین

تفسیر وضو با آب روشن و شفاف در نظر گرفته شده است.

تفسیر وضو با آب ناخالص و کثیف نشانه ای است که فراتر از هدف خود است.

تفسیر خواب وضوب در راه ابراهیم بن عبدالله

تعبیر وضو با آب پاک این است که از غم و اندوه جلوگیری می کند.

تعبیر ترس در وضو این است که در امنیت کامل خواهد بود.

تفسیر Wudhu در خواب اگر او یک وام گیرنده بود ، وام خود را با موفقیت پشت سر می گذارد.

تعبیر وضو این است که اگر بیننده بیمار باشد ، بهبود می یابد.

تعبیر دیدن ودو اگر خود را دست به دعا خواند ، زیرا دین او ضعیف است و امور مالی او از بین رفته است.

تفسیر وودو در خواب از آنجا که دست و انگشت شست وی نشان می دهد که ودو باطل شده است ، این به دلیل عدم موفقیت در تجارت وی است.

تعبیر جابر مغرب از وضو در خواب

تعبیر وضو وضو اگر دریابد که نماز خوانده است و گهگاه شروع به انجام این کار کرده است ، به همین دلیل که در کار خود ناتوان بوده است.

تفسیر فراموشی خواب در دیدگاه منوچهر تهرانی

بیدار شدن از خواب در خواب بسیار مناسب است ، به خصوص اگر در دنیای رویاها نماز بخوانید.

تعبیر دیدن آب شفاف در خواب اگر کسی در خواب دید که در آب آشامیدنی آب شفاف می کند ، از رنج رهایی ندارد.

گرفتن وودو در خواب اگر بیمار بخوابد ، وودو با حسن نیت دعا می کند ، بیماری را بهبود می بخشد

تعبیر خواب وضو ، اگر وام دیدید ، از بار دین بیرون می آید

اگر خواب می بینید که گل آلود است اما آب تاریک و گل آلود است ، خوب نیست زیرا مشکل دارید و درمانده می شوید.

تعبیر خواب وضو از تام ویندوز

تعبیر وضو گرفتن با آب خالص اگر کسی آن وضو را با آب پاک و خالص ببیند ، فرد از غمها خلاص می شود

در صورت ترس تعبیر وضو از بین می رود

تعبیر وضو در خواب در صورت بیماری بهبود می یابد

گرفتن وضو خواب در صورت بدهی ، خود را به بدهی می سپارد.

بیشتر بخوانید

تعبیر خواب هشت پا یا اختاپوس

تعبیر خواب سیل و سونامی

تعبیر خواب بارش برف

تعبیر خواب دریای مواج

پنج شنبه 21 شهریور 1398  8:07 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها