0

تعبیر خواب انار

 
niloofar69
niloofar69
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1397 
تعداد پست ها : 212
محل سکونت : آذربایجان غربی

تعبیر خواب انار

تعبیر خواب خوردن انار شیرین و ترش ، تعبیر خواب درخت انار ، تعبیر خواب دون کردن انار ، تعبیر دیدن انار در خواب

تعبیر دیدن و خوردن انار در خواب ، پوست گرفتن و دون کردن انار ، چیدن انار از درخت انار و ... هر کدام تعبیر های متفاوتی دارد و باید دید شما خواب انار را با چه ویژگی هایی دیدید اما در حالت کلی معبرین تعبیر خواب دیدن انار در فصل آن خوب و در بی وقت بد تعبیر می کنند. در ادامه بارونک کامل ترین تعبیر خواب دیدن انار را ازدید معبرین بزرگ تعبیر خواب آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر خواب انار

حضرت دانیال می گوید : دیدن انار در خواب نشانه مال و اموال می باشد ولی به اندازه سعی و همت بیننده خواب ، مخصوصا اگر در فصل انار این خواب را ببینید اما اگر در بیداری فصل انار نباشد تعبیر دیدن انار در خواب بد است. آنلی بیتون می گوید : دیدن انار در خواب بیانگر این است که شما از استعداد های خود در راهی درست استفاده می کنید و پیوسته به دانش خود اضافه می کنید.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید : انار میوه ای بهشتی است و دیدن آن در خواب نیکو است. البته برخی معبران کهن ، دیدن انار در خواب را به مال و پول تعبیر می کردند و برخی از آن ها مقدار پولی را که به دست بیننده خواب می رسد حساب کرده و هر انار را هزار درم می نوشتند.


تعبیر خواب انار خوردن

آنلی بیتون می گوید : دیدن انار در خواب نشانه این است که شما اسیرو تسلیم زیبایی های فردی خواهید شد.

لیلا برایت می گوید : دیدن یا خوردن انار در خواب نشانه رهایی از اتهامات دیگران نسبت به شما است.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است :

  • خوردن انار در خواب نشانه خوشبختی و سلامت است.
  • اگر در خواب یک ظرف پر از انار داشتید باید بدون فکر کاری انجام ندهید.
  • دو قسمت کردن انار در خواب نشانه این است که طلبکاران شما دنبال دردسر می گردند.

تعبیر خواب انار خوردن در شب یلدا

جابر مغربی می گوید : اگر شخصی خواب ببینید که در فصل زمستان و در شب یلدا انار می خورد خواب او دلیل بر این است که به ازای هر دانه انار او را چوب بزنند. و تعبیر خوردن انار ترش در وقت و بی وقت بد است و حکم انار شیرین میانه است.

چهارشنبه 4 مهر 1397  7:55 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها