0

تعبیر خواب سگ

 
niloofar69
niloofar69
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1397 
تعداد پست ها : 212
محل سکونت : آذربایجان غربی

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ

تعبیر خواب سگ سفید پشمالو, سیاه, قهوه ای و زرد ، تعبیر حمله کردن, گاز گرفتن و فرار کردن از سگ ، تعبیر خواب غذا دادن یه سگ مریض
عکس سگ

دیدن توله سگ سفید پشمالو و سگ سیاه ، زرد و قهوه ای بزرگ و کوچک وحشی و مرده در خواب ، حمله کردن و گاز گرفتن سگ و فرار کردن و غذا دادن به سگ مریض و لاغر آشنا یا غریبه در خواب تعبیر های متفاوتی دارد که ما در این پست بارونک ، کاملترین تعبیر خواب سگ را آماده کرده ایم که به راحتی می توایند تعبیر خواب خود را بیابید.


تعبیر خواب دیدن سگ

محمد بن سیرین معتقد است دیدن سگ در خواب نشانگر دشمن پست است حال اگر آن سگ ماده بود و مهربان نشانه زن پست است و اگر سگ سیاه بود نشانه دشمنی از عرب و اگر سفید بود نشانه دشمنی از عجم است.

منوچهر مطیعی تهران هم می گوید : همانند دنیای واقعی اگر سگی که در خواب دیدید آشنا باشد حمایتگر و دوست می باشد اما اگر بیگانه و نا آشنا باشد خطرناک و مزاحم است.

امام جعفر صادق (ع) دیدن سگ در خواب را بر 4 وجه میداند :

  • دشمن
  • پادشاه طمعکار
  • مردمان سخن چین
  • دانشمند بدعمل و خادم بدرفتار

تعبیر خواب حمله کردن سگ و گاز گرفتن سگ

محمد بن سیرین می گوید :

  • اگر خواب ببینید که لباس تان به آب دهان سگ آلوده شد نشانه خسته شدن از دشمنی است. و اگر لباس تان پاره شد نشانه این است که در مال شما نقصان پدید می آید.
  • اگر سگی لباس دریده شده شما را به دندان گرفت نشانه این است که بر شما مکروهی خواهد رسید.
  • اگر سگی در خواب بر روی شما پارس می کرد نشانه شنیدن سخنی زشت از دشمن خواهد بود.
  • اگر سگی در خواب شما را گاز گرفت و زخمی کرد نشانه این است که دشمنت به تو آسیب خواهد رساند.

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

  • حمله سگ در خواب خوب نیست. اگر خواب ببینید که سگی ماده در خواب به شما حمله کرد باید خود را از خطر زنی پست حفظ کنید که آن زن بسیار خطرناک و آزار دهنده است.
  • دیدن سگی بزرگ و درنده در خواب نشانه دشمنی قوی پنجه و بسیار خطرناک می باشد ولی اگر سگ کوچک و ضعیف باشد نشانه دشمنی ناتوان است که توانایی صدمه زدن به شما را ندارد.
یک شنبه 7 مرداد 1397  11:28 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها