0

منابع دکتری فلسفه

 
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

منابع دکتری فلسفه

منابع دکتری فلسفه

 

منابع دکتری فلسفه, منابع آزمون دکتری فلسفه

اصل كلمه «فَلْسَفَة» يونانى و مركب از دو جزء است: فیلو به معنى دوست و دوستدار، و «سوفيا» به معنى حكمت، که مچموعاً يعنى «دوستدار حكمت».

«فلسفه» در واقع علم به حقايق موجودات به اندازه توانائى بشر می باشد. به بیان دیگر فلسفه(یا حكمت)، تفکر در مسائل علمى و مو شكافى در فهم آنها است. (علم الاشياء بمبادئها و عللها الاولى.)

از سوی دیگر می توان این گونه گفت :

فلسفه از سنخ اندیشه بوده و شناخت حقایق اشیا به مقدار ممکن است و اگر مجموع اندیشه و انگیزه در تعریف فلسفه اخذ شود، فلسفه را تشبه به خالق، به مقدار ممکن تعریف کرده اند. همان گونه که خدای سبحان هم اوصاف علمی دارد و هم اوصاف عملی، هم عالم است و هم عادل و حکیم، فیلسوف الاهی نیز هم اندیشه ناب و صائب و هم انگیزه سالم دارد. به هر حال، فلسفه یا همان اندیشه بوده و محصول عقل نظری است یا مجموع اندیشه و انگیزه بوده و محصول عقل نظری و عقل عملی، هر دو، است.

ملاصدار در کتاب اسفار در باب تعريف فلسفه می‌گويد:

اعلم أن الفلسفة استكمال النفس الإنسانية بمعرفة حقائق الموجودات على ما هي عليها و الحكم بوجودها تحقيقا بالبراهين لا أخذا بالظن و التقليد بقدر الوسع الإنساني.

فلسفه عبارت است از کمال يافتن نفس انسان به سبب معرفتی که به حقائق موجودات می‌يابد, معرفتی که مطابق با واقع باشد و نيز حکم به موجوديت آنها به وسيلة برهان و نه از روی ظن و تقليد,‌ به قدری که در توان اوست.

منابع دکتری فلسفهسوالات آزمون دکتری فلسفه
در دفترچه ثبت نام آزمون دکتری ، رشته های فلسفه ، فلسفه غرب ، فلسفه تحلیلی ، فلسفه معاصر ، فلسفه اسلامی ، فلسفه دین ، فلسفه اخلاق ، فلسفه اخلاق تطبیقی ، فلسفه تطبیقی ، فلسفه حقوق ، فلسفه هنر ، الهیات فلسفه و کلام اسلامی ، حکمت هنرهای دینی است . عناوین دروس امتحانی این رشته شامل موارد زیر است :

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی – زبان انگلیسی  فلسفه عمومی – منطق – فلسفه اسلامی – فلسفه غرب فلسفه غرب – فلسفه تحليلی – فلسفه معاصر – فلسفه اسلامی

منابع آزمون دکتری فلسفه
سازمان سنجش آموزش کشور ، منابع دکتری فلسفه را به صورت قطعی بیان نکرده است و فقط به بیان کردن عناوین دروس امتحانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداخته است . بنابر این نمیتوان به قطعیت گفت که کتاب های زیر جزو منابع اصلی آزمون دکتری فلسفه هستند . ما در این مقاله تلاش کرده ‌ایم به معرفی کتاب‌ های موجود در بازار که می توانند به عنوان منابع مناسبی برای آمادگی آزمون دکتری ۹۷ باشند ، بپردازیم .
برای دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :

منابع آزمون دکتری فلسفه
دروس در سطح کارشناسی کلیات ادبی دستور زبان فارسی  ۲ ، تألیف دکتر حسن انوری ، دکتر حسن احمدی گیوی – تاریخ ادبیات ایران ، دکتر صفا با تلخیص محمد ترابی ، از صبا تا نیما یحیی آرین پور – نگاهی تازه به بدیع ، دکتر سیروس شمیسا – بیان و معانی، دکتر سیروس شمیسا معانی و بیان دکتر جلیل تجلیل – بیان و معانی ، دکتر سیروس شمیسا – آشنایی با عروض و قافیه ، دکتر سیروس شمیسا – عروض فاسی عباس ماهیار – سبک شناسی نظم و سبک شناسی نثر ، دکتر سیروس شمیسا – نگارش و ویرایش ، سمیعی گیلانی – جویبار لحظه ها از محمد جعفر یاحقی – از صبا تا نیما
متون نظم و نثر  
نظم فارسی شاهنامه (جلد ۱) چاپ مسكو یا چاپ ژول مول ، شاهنامه فردوسی جلد اول با شرح و توضیح جوینی ، بهین نامه باستان از دكتر جعفر یاحقی، غمنامه رستم و سهراب و رزم نامه رستم و اسفندیار مثنوی (دفتر اول) به تصحیح نیكلسن، با استفاده از توضیحات دكتر شعار انوری و یا توضیحات دكتر منصور رستگار فسایی – مخزن‌الاسرار نظامی با شرح مجتبی مینوی، بوستان سعدی، با شرح و توضیح دكتر خزائلی. بوستان سعدی با تصحیح و شرح یوسفی. غزلیات حافظ، شرح دكتر خطیب رهبر، حافظ نامه بهاء‌الدین خرمشاهی، ذهن و زبان حافظ از خرمشاهی – حدیقه و دیوان سنایی شرح مدرس رضوی. آب آتش فروش شرح دکتر اشرف‌زاده.
منطق‌الطیر عطار (چاپ دكتر مشكور، دكتر گوهرین)، گزیده منطق‌الطیر و شیخ صنعان هر دو شاهكارهای ادب فارسی – سیاست نامه دکتر شعار گلستان به كوشش دكتر غلامحسین یوسفی و همچنین خطیب رهبر، با تأكید بر اشعار عربی، آیات و امثال – سی قصیده ناصر خسرو، دکتر محقق – قصاید و غزلیات سعدی، دکتر خطیب رهبر
نثر فارسی تاریخ بیهقی با شرح خطیب رهبر، گلستان سعدی تصحیح و شرح یوسفی ـ كلیله و دمنه با شرح مجتبی مینوی، چهار مقاله نظامی عروضی با شرح معین. مرزبان نامه با شرح خطیب رهبر. تاریخ جهانگشا از حبیب الله عباسی و ایرج مهرکی – كلیله و دمنه؛ تمام متن با استفاده از توضیحات مجتبی مینوی، با تأكید بر ترجمه اشعار عربی، آیات، احادیث و امثال و دقت و در تجزیه و تركیب و اعراب گذاری، چهار مقاله به تصحیح دكتر محمد معین (مقدمه، باب شاعری) – مرزبان نامه، به ویژه باب چهارم، جهانگشای جوینی، جلد اول با استفاده از گزیده دكتر شعار، گزیده دكتر یداله شكری از مجموعه شاهكارهای ادب فارسی، گزیده دكتر خطیب رهبر با استفاده از شرح مشكلات جهانگشا از دكتر خاتمی، با تأكید بر لغات مفعولی و دقت در عبارات عربی
زبان عربی مجانی‌الحدیثه (لویس عوض) – نهج‌البلاغه – مبادی العربیه جلد ۴ (رشید شرتونی) – قرآن كریم (جز سی‌ام) – جواهرالادب، ‌سید هاشمی – شرح معلقات سبع از انزابی نژاد – صرف برای دانشجو و نحو برای دانشجو از رادمنش
دروس در سطح کارشناسی ارشد متون نظم متون نثر بلاغت شمیسا، سیروس (۱۳۹۳)، نگاهی تازه به بدیع، انتشارات میترا – شمیسا، سیروس (۱۹۳)، بیان و معانی، انتشارات میترا – نصرالله منشی، ابوالمعالی (۱۳۴۵)، كلیله و دمنه، تصحیح مجتبی مینوی تهرانی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم – عطا ملك جوینی، تاریخ جهانگشا (۳ جلد)، به اهتمام محمدبن عبدالوهاب قزوینی، تهران: مطبوعاتی نصر و صدر، افست از چاپ ۱۹۱۱ (چاپ لندن ) – سعدی شیرازی (۱۳۴۶)، گلستان، به تصحیح عبدالعظیم قریب، تهران – خواجه ابوالفضل محمدبن حسین بیهقی، تاریخ بیهقی (دوره سه جلدی)، به كوشش خلیل خطیب رهبر، ویرایش اول، چاپ دوازدهم، نشر مهتاب، ۱۳۸۷ – فردوسی طوسی (۱۳۶۳، رزمنامه رستم و اسفندیار، به كوشش جعفر شعار و حسن انوری – جلال‌الدین، محمد مولوی (۱۳۱۷)، مثنوی، به تصحیح دكتر محمد استعلامی، انتشارات سخن –   نقد و شرح قصاید خاقانی، براساس تقریرات استاد بدیع‌الزمان فروزانفر در دو جلد، انتشارات زوار – سعدی شیرازی (۱۳۰۹)، بوستان، به تصحیح غلامحسین یوسفی، انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی، تهران

برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی
دروس استعداد تحصیلی دروس زبان انگلیسی
استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری

 

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

یک شنبه 7 مرداد 1397  2:29 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها