0

منابع دکتری بیوشیمی

 
javid1000
javid1000
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1390 
تعداد پست ها : 53859
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

منابع دکتری بیوشیمی

دوره دكتراي تخصصي بيوشيمي بالينيClinical Biochemistry (Ph.D)بالاترين مقطع تحصيلي آموزشي عالي بوده كه به اعطاء مدرك دكتراي تخصصي(Ph.D)بيوشيمي باليني انجاميده و مجموعه اي هماهنگ از فعاليت هاي آموزشي، پژوهشي، كاربردي و خدماتي مي باشد.

۲–تاريخچه:

آموزش و پژوهش در اين دوره براساس برنامه اي كه توسط دانشگاهها و هيات ممتحنه و ارزشيابي اين رشته پيشنهاد شده بود، انجام ميشد. تا اينكه برنامه بازنگري شده در سيصدو دومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي مورخ ۱۹/۶/۱۳۷۴ به تصويب رسيد كه تاكنون در دانشگاه ها اجرا مي گردد. اولين دوره دكتراي تخصصي(Ph.D)بيوشيمي باليني در سال ۱۳۶۸ در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان با پذيرش ۳ دانشجو آغاز شد و پس از آن به ترتيب دانشگاه علوم پزشكي تهران (سال ۱۳۶۹)، دانشگاه علوم پزشكي شيراز (سال ۱۳۷۷)، دانشگاه علوم پزشكي تبريز (سال ۱۳۷۸)، دانشگاه علوم پزشكي ايران (سال ۱۳۷۸) و دانشگاه تربيت مدرس وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نيز از سال ۱۳۶۸ اقدام به پذيرش دانشجو در اين مقطع تحصيلي كردند.

۳–ارزشها و باورها(Values)(فلسفه برنامه):

متخصصين اين رشته از سوئي با همكاري با پزشك در اعتلاء سلامت انسان سروكار دارند و از سوئي ديگر در امر آموزش و پژوهش نقش دارند. بنابراين بايستي از راه پژوهشهاي بنيادي – كاربردي و تقويت مطالعات نظري و عملي، ايجاد تفكر آموزش مداوم و ارتباط با ساير شاخه هاي دانش بتوانند در تحقق نياز جامعه از جهات فوق الذكر برآيند.

۴–رسالت برنامه آموزشي(Mission):

ارتقاء علم و آشنائي با روشهاي نوين آموزش بمنظور تدريس بيوشيمي و بيوشيمي باليني در مقاطع مختلف دانشجويان گروه پزشكي، تقويت و ارتقاء آشنائي با روشهاي جديد بيوشيمي باليني بمنظور كاربرد آن جهت همكاري با پزشك در سرعت به تشخيص بيماريها، ايجاد پويائي و برانگيخته روحيه علمي اعضاء هيات علمي در توليد علم و انتقال آن در سطح ملي و بين المللي است.

۵- چشم انداز برنامه آموزشي(Vision):

باتوجه به ارتقاء كيفيت در برنامه آموزشي و پژوهشي و آشنائي با روشهاي نوين آموزش و كسب اطلاعات دانش روزآمد و مهارتهاي باليني، اميد است در ده سال آينده دانش آموختگان اين رشته بتوانند در بالاترين سطح علمي حداقل در منطقه از نظر آموزش، پژوهش و كيفيت علمي و فني قرار گيرند.

۶–اهداف كلي(Aims):

ارتقاء علم و آشنائي با روشهاي نوين آموزش بمنظور تدريس بيوشيمي و بيوشيمي باليني در مقاطع مختلف دانشجويان گروه پزشكي، تقويت و ارتقاء آشنائي با روشهاي جديد بيوشيمي باليني بمنظور كاربرد آن جهت همكاري با پزشك در سرعت به تشخيص بيماريها، ايجاد پويائي و برانگيختن روحيه علمي اعضاء هيات علمي در توليد علم و انتقال آن در سطح ملي و بين المللي است.

باتوجه به ارتقاء كيفيت در برنامه آموزشي و پژوهشي و آشنائي با روشهاي نوين آموزش و كسب اطلاعات دانش روزآمد و مهارتهاي باليني، اميد است در ده سال آينده دانش آموختگان اين رشته بتوانند در بالاترين سطح علمي حداقل در منطقه از نظر آموزش، پژوهش و كيفيت علمي و فني قرار گيرند.

هدف از ايجاد اين دوره، ترتيب افراد لايق و متعهد و متخصصي مي باشد كه توانائي انجام وظايف محوله را در حد استانداردهاي روز، در سه مورد زير داشته باشند:

الف – تدريس بيوشيمي عمومي به گروه پزشكي و باليني در مقاطع مختلف

ب – توانائي ارائه و انجام پروژه هاي پژوهشي در زمينه هاي مورد نياز مراكز دانشگاهي و پژوهشي

ج – مسئوليت علمي و فني اداره بخش بيوشيمي باليني آزمايشگاه تشخيص طبي

۷–نقشهاي دانش آموختگان در برنامه آموزشي(Role definition):

دانش آموختگان اين دوره، علاوه بر رفع كمبود كمي و كيفي نيروي انساني در اين رشته، قادر خواهند بود در امر آموزشي، پژوهشي، خدماتي و مشاوره اي ايفاي نقش نمايند.

۸–وظايف حرفه اي دانش آموختگان(Task Analysis):

دانش آموختگان اين دوره، درموارد زير انجام وظيفه خواهند كرد:

الف- آموزشي:

تدريس بيوشيمي عمومي براي دانشجويان دوره هاي كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد، دكتراي عمومي، مباحثي تخصصي براي دوره دكتراي تخصصي بيوشيمي باليني و دروس عملي رشته هاي ذكر شده

ب – پژوهشي:

هدايت و سرپرستي و انجام طرحهاي تحقيقاتي

ج – خدماتي و مشاوره اي:

مسئوليت علمي و فني بخش بيوشيمي باليني آزمايشگاه تشخيص طبي

۹–استراتژيهاي اجرايي برنامه آموزشي:

تلفيقي از دانشجو و استاد محوري است.

منابع دکتری بیوشیمیسوالات آزمون دکتری بیوشیمی
عناوین دروس امتحانی این رشته شامل موارد زیر است :

عناوین دروس امتحانی رشته بیوشیمی در آزمون دکتری سراسری و دانشگاه آزاد
سوالات دروس عمومی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی سوالات دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد
استعداد تحصیلی – زبان انگلیسی بیوشیمی – بیوفیزیك – میكروبیولوژی – ژنتیك – زیست شناسی سلولی و ملكولی ساختار ماكر و ملكول های زیستی – آنزیم شناسی – متابولیسم و روشهای بیوشیمی

منابع آزمون دکتری بیوشیمی
سازمان سنجش آموزش کشور ، منابع دکتری بیوشیمی را به صورت قطعی بیان نکرده است و فقط به بیان کردن عناوین دروس امتحانی در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداخته است . بنابر این نمیتوان به قطعیت گفت که کتاب های زیر جزو منابع اصلی آزمون دکتری بیوشیمی هستند . ما در این مقاله تلاش کرده ‌ایم به معرفی کتاب‌ های موجود در بازار که می توانند به عنوان منابع مناسبی برای آمادگی آزمون دکتری ۹۷ باشند ، بپردازیم .
برای دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :

منابع آزمون دکتری بیوشیمی
دروس در سطح کارشناسی بیوشیمی بیوشیمی عمومی (جلد ۱ و ۲) تالیف دکتر پرویز شهبازی، دکتر ناصر ملک نیا
مبانی بیوشیمی لنین جر، ترجمه دکتر رضا محمدی
بیوفیزیک بیوفیزیک برای زندگی فرید سمسارها
میکروبیولوژی میکروبیولوژی عمومی، دکتر فریدون ملک زاده
بیوتکنولوژی میکروبی، دکتر فریدون ملک زاده
میکروبیولوژی جاوتز
میکروبیولوژی واکر
میکروب شناسی پزشکی، دکتر پرویز ادیب فر
ایمونولوژی ایوان رویت
ایمونولوژی استیتنر
ویروس شناسی فیلدز
ویروس شناسی فنز
تک یاخته شناسی، دکتر محمدی
میکروبیولوژی محیطی، آب، پساب و خاك، دکتر اشرف السادات نوحی
میکروبیولوژی، آقای دکتر آموزگار
ژنتیک مبانی ژنتیک تألیف، دکتر محمد تقی آساد
مبانی و مسائل ژنتیک ویلیام استانس فیلد، مترجم رضا محمدی
زیست شناسی سلولی و مولکولی زیست شناسی سلولی مولکولی لودیش، مترجم دکتر رضا یوسفی
مبانی زیست شناسی سلولی مولکولی، دورو برتیس و دورو برتیس، ترجمه، سید علی حسینی تهرانی و محمود عرفانیان احمد پور
دروس در سطح کارشناسی ارشد ساختار ماکرومولکول های زیستی کتاب اصول بیوشیمی (Principles of Biochemistry) انسانی هارپر با بهره گیری از کتابهای Devlin و Lehninger، تالیف حامد افتخاری، ناصر ملک نیا، انتشارات کتاب میر.
کتاب درسنامه جامع بیوشیمی، خیرالله رفیعی و امیر ساسان توتونچی، انتشارات اندیشه رفیع.
کتاب بیوشیمی عمومی (جلد ۱ و۲)، تالیف دکتر پرویز شهبازی و دکتر ناصر ملک نیا، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب بیوشیمی، تالیف پانته آ ایزدی و پروین پاسالار، انتشارت دیباگران تهران.
کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، تالیف آلبرت لنینگر، مایکل کاکس و دیویدلی نلسون، مترجم رضا محمدی، انتشارات آییژ.
کتاب بیوشیمی استرایر (Strayer)، تالیف لوبرت استرایر، جرمی مارک برگ و جان تیمشکو، مترجمان علیرضا خوشدل و سالار بختیاری، زیر نظر پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع.
کتاب مروری بر بیوشیمی، امیره نجات شکوهی و اصغر عینی زاده، انتشارات پنجاه و نه.
آنزیم شناسی کتاب آنزیم شناسی کاربردی، تالیف مهران میراولیایی، خسرو خواجه، مهران حبیبی رضایی، فرشته آذری، سامان حسینخانی، ابوالفضل گلستانی و محسن نعمت گرگانی، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب آنزیمولوژی، تالیف مسعود همایونی تبریزی، انتشارات سخن گستر.
کتاب آنزیم شناسی = Understanding Enzyme ، تالیف ترور پالمر، ترجمه سالار بختیاری و کریمه حقانی، انتشارات آدنا.
متابولیسم و روش های بیوشیمی کتاب اصول بیوشیمی (Principles of Biochemistry) انسانی هارپر با بهره گیری از کتابهای Devlin و Lehninger، تالیف حامد افتخاری، ناصر ملک نیا، انتشارات کتاب میر.
کتاب درسنامه جامع بیوشیمی، خیرالله رفیعی و امیر ساسان توتونچی، انتشارات اندیشه رفیع.
کتاب بیوشیمی عمومی (جلد ۱ و۲)، تالیف دکتر پرویز شهبازی و دکتر ناصر ملک نیا، انتشارات دانشگاه تهران.
کتاب بیوشیمی، تالیف پانته آ ایزدی و پروین پاسالار، انتشارت دیباگران تهران.
کتاب اصول بیوشیمی لنینجر، تالیف آلبرت لنینگر، مایکل کاکس و دیویدلی نلسون، مترجم رضا محمدی، انتشارات آییژ.
کتاب بیوشیمی استرایر (Strayer)، تالیف لوبرت استرایر، جرمی مارک برگ و جان تیمشکو، مترجمان علیرضا خوشدل و سالار بختیاری، زیر نظر پروین پاسالار، انتشارات اندیشه رفیع.
کتاب مروری بر بیوشیمی، امیره نجات شکوهی و اصغر عینی زاده، انتشارات پنجاه و نه.

برای دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی می توانید از منابع ذکر شده در جدول زیر استفاده کنید :

مجموعه دروس استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی
دروس استعداد تحصیلی دروس زبان انگلیسی
استعداد تحصیلی ، نویسندگان : هادی مسیح خواه و محمد وکیلی انتشارات فرهنگ کتاب های تخصصی انتشارات سمت ، ۱۱۰۰ لغت ضروری

مدیریت:تالارهای دانشگاه،دانشجو

مدیریت سابق تالارهای تلفن همراه

صفحه اختصاصی:

civilica.com/p/98085

اولین مدرسه عشق که تأسیس شد  /  درس عشق علی و فاطمه تدریس شد
گـل ادم چـو سـرشـتن به کاه ازلــی  /  اولـین کلمه که آمـوختند علـی بود علـی

یک شنبه 7 مرداد 1397  2:16 AM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
p30class
p30class
کاربر جدید
تاریخ عضویت : مهر 1397 
تعداد پست ها : 1
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به: منابع دکتری بیوشیمی

پی سی کلاس تنها سامانه تدریس خصوصی و انلاین در ایران 

شنبه 14 مهر 1397  11:30 PM
تشکرات از این پست
ravabet_rasekhoon
دسترسی سریع به انجمن ها