0

غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

سلام دوستان

دراین پست واسه سرگرمی غذاهای معروف عامه مردم که مخصوص اون شهریااستانی که زندگی می کنیدروبگین اینطوری سایرساکنین استان هاهم ازغذاهای هرشهرمطلع می شوند،تشکر

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:34 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

کله جوش،اشکنه،قورمه

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:35 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

بندرعباس=مهیاوه،قلیه ماهی،آش قلیه

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:47 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

بوشهر=گوبولی،هواری،مشتک پیازی

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:48 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

گیلان=باغالاقاتوق،بربسیل،میرزاقاسمی،سیرواویج،دیبجا،اناربیج،شیشنداز

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:48 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

خوزستان=فلافل،کشکینه

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:49 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

تبریز=کوفته

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:51 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

اراک=فتیر،خورشت بادام

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:56 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

اصفهان=گوشت لوبیا،آش عباسعلی،قیمه نثار،گوشفیل،خورش ماست،قیمه ریزه نخودچی

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:57 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

فارس=آش ترش

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:57 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

تویسرکان=آش ترحینه

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:58 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

یزد=آش شولی چغندر،قلیه کدوتنبل

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  8:58 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

کرمان=خورشت جوجه،غوره بادمجان

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  9:00 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

ارومیه=نان روغنی

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  9:00 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41813
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:غذاهای معروف شهریااستانتوبگو

اهواز=شکم پرماهی

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

سه شنبه 26 تیر 1397  9:04 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها