0

نام قدیم شهرها وکشورها

 
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

نام قدیم شهرها وکشورها

دراین سرگرمی نام قدیم شهرتوویانام قدیم کشورهاوشهرهایی روکه می دانیدبگویید.

مثلانام قدیم مشهدتوس بوده

نام قدیم شهرشماچی بوده؟

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 20 تیر 1397  10:38 PM
تشکرات از این پست
ms57bd45 shayesteh2000 mansoor67
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

سبزوار=بیهق

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 20 تیر 1397  10:48 PM
تشکرات از این پست
shayesteh2000
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

بابل=بارفروش

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

چهارشنبه 20 تیر 1397  10:49 PM
تشکرات از این پست
shayesteh2000
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

درگز=ابیورد

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 21 تیر 1397  11:03 AM
تشکرات از این پست
shayesteh2000
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

آباده=آپاتیه

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 21 تیر 1397  11:50 AM
تشکرات از این پست
shayesteh2000
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

اصفهان=جی

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 21 تیر 1397  11:59 AM
تشکرات از این پست
shayesteh2000
ms57bd45
ms57bd45
کاربر طلایی2
تاریخ عضویت : بهمن 1390 
تعداد پست ها : 1136
محل سکونت : آذربایجان شرقی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

هادیشهر= علمدار و گرگر

پنج شنبه 21 تیر 1397  3:02 PM
تشکرات از این پست
shayesteh2000 farshon
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

اسم قدیم شهرهای خارج ازکشورم بدونیم بدنیست

مدینه=یثرب

 

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 21 تیر 1397  3:32 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

بوشهر=لیان

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

پنج شنبه 21 تیر 1397  11:49 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

میناب=آنامبس

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 22 تیر 1397  7:40 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

بابلسر=مشهدسر

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 22 تیر 1397  7:50 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

قوچان=خبوشان

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

جمعه 22 تیر 1397  8:12 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

بندرعباس=گمبرون

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

یک شنبه 24 تیر 1397  3:50 PM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

رامسر=سخت سر

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 25 تیر 1397  10:39 AM
تشکرات از این پست
farshon
farshon
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1387 
تعداد پست ها : 41372
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:نام قدیم شهرها

هندوستان=بهارات

مدیرتالارلطیفه وطنزوحومه

دوشنبه 25 تیر 1397  1:08 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها