0

تعبیر خواب آینه

 
niloofar69
niloofar69
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : فروردین 1397 
تعداد پست ها : 212
محل سکونت : آذربایجان غربی

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه

تعبیر خواب آینه بزرگ و کوچک, دیدن آینه شکسته در خواب, jufdv o,hf Hdki

دیدن خواب شکستن آینه بزرگ و کوچک یا گرفتن آینه از دیگران و نگاه کردن خود  در آینه بسته به اینکه مرد باشید یا زن و یا پسر باشید یا دختر تعبیرهای متفاوتی دارد و باید دید شما خواب آینکه را با چه ویژگی هایی دیدید. در ادامه کامل ترین تعبیر خواب آینه را در بارونک آماده کرده ایم که مشاهده می کنید.


تعبیر خواب دیدن آینه

بعضی از معبرین دیدن آینه در خواب را نشانه جاه و ولایت میدانید و اگر در خواب آینه خود را به کسی بدهید یعنی اینکه مال و متاع خودتان را پیش کسی خواهید گذاشت.

دیدن روی نیکو در آینه به هنگام خواب اگر آدم معروفی باشد پادشاه است در غیر اینصورت تأویل نیک و بدهر هر چه دیده باشد به خود آینه باز می گردد.

برخی دیگر از معبرین دیدن آینه در خواب را ناخوشایند می دانند و آن را رخ دادن اتفاقات شوم تعبیر می کنند با این خال معبران دیگری مانند منوچهر مطیعی تهرانی دیدن آینه در خواب را نشانه دوست و همدم و یار و و مونس شخص ببینده خواب تعبیر می کنند.

در کتاب سرزمین رویاها هم آمده که دیدن آینه کوچک در خواب نشانه خیانت است و اگر زنی در خواب آینه ببیند نشانه این است که بزودی آن زن با صحنه هایی غم انگیز روبرو خواهد شد.

اگر خواب ببینید که آینه با قاب نقره دارید نشانه بی حرمت شدن خواهد بود چونکه معبران اسلامی داشتن آینه نقره را مکروه می دانند و نگاه کردن خود در چنین آینه ای را نشانه غرور و خودخواهی می دانند.


تعبیر خواب دیدن خود در آینه

اگر یک مرد در خواب خود را در آینه ببیند و اگر زن وی حامله باشد زنش پسری به دنیا خواهد آورد که به همه چیزها همانند پدرش خواهد بود و حال اگر یک زن در خواب خودش را در آینه ببیند نشانه این است که شوهرش او را طلاق خواهد داد و زن دیگری خواهد گرفت و آن زن هم دوباره شوهر خواهر کرد.

اگر یک پسر در خواب خودش را در آینه ببیند نشانه این است که او صاحب یک برادر خواهد شد و اگر یک دختر خودش را در آینه نگاه کند آن دختر صاحب یک خواهر خواهد شد. اما اگر یک پادشاه یا عاملی خودش را در آینه ببیند معزول خواهد شد و مقام او از دست خواهد رفت و کسی دیگر بجای او خواهد نشست.

در کتاب سرزمین رویاها هم گفته شده :

اگر یک زن خود را در آینه ببینید یعنی اینکه دوستانش او را فریب خواهند داد و اگر یک مرد خود را در آینه ببیند باید در کار خودش دقت بیشتری کند. اگر یک دختر جوان خودش را در آینه ببیند بهتر است نامزد یا دوستش را تغییر دهد و اگر یک عاشق خودش را در آینه ببیند نشانه این است کسی را که دوست دارد به او وفادار نیست.

اگر یک شخصیت مهم خودش را در آینه ببیند خوابش نشانه این است که زیر دستانش دیگر از او پشتیبانی و حمایت نخواهند کرد.


تعبیر خواب آینه شکسته

معبران تعبیر خواب شکستن آینه را نشانه خداحافظی کردن با امید ها و آرزوها تعبیر می کنند و اگر آینه شکسته در خواب ببینید یعنی اینکه به زودی خبر مرگ ناگهانی یکی از نزدیکان خود را خواهید شنید. اما اگر یک دختر خواب ببینید که آینه را می شکند نشانه ازدواج و روابط دوستانه ناموفق است.

و اگر خواب ببینید که آینه شکست یعنی اینکه اینکه اتفاقات غیر منتظره ای باعث پریشانی و نگرانی شما خواهد شد.


تعبیر خواب گرفتن آینه

امام جعفر صادق (ع) در تعبیر خواب آینه گرفتن می گوید اگر یک دختر در یک آینه نگاه کند به زودی شوهر می کند و نزد شوهر عزیز و گرامی می شود و اما اگر آن دختر ببیند که مردی غریبه به او آینه ای می دهد و در چهره او نگاه می کند خوابش نشانه این است که به دیدن دوستی غایب خشنود می گردد.

تعبیر دیدن دیگران در آینه

اگر دختری در خواب چهره پریشان و رنگ پریده نامزدش را ببیند نشانه این است که به زودی خبر مرگ عزیزی را خواهد شنید و یا اینکه نامزد او پیمان شکنی خواهد کرد ولی اگر چهره نامزد خود را شاداب و خوشحال ببینید نشانه این است که عدم تفاهم و بیگانگی مدتی کوتاهی به طول خواهد کشید.

و دیدن سایر افراد در خواب نشانه این است که دیگران برای رسیدن به منافع خود با شما رفتاری ناعادلانه خواهند داشت. دیدن حیوانات در خواب نشانه ناامید شدن و زیان مالی خواهد بود.

شنبه 19 خرداد 1397  1:07 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها