0

ضرب المثل های کردی

 
ali_81
ali_81
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : دی 1388 
تعداد پست ها : 10633
محل سکونت : اصفهان

ضرب المثل های کردی

 

 

 

لووتێکی کا تێری لووتێکی با .

توضیح : کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است .

له بانۆ زه‌وقه له خوارۆ ته‌وقه .

توضیح : مَثَل چیزی است که ظاهرش با باطنش در تعارض است .

قه‌ل وه‌ قه‌ل یه‌ژێ روو ڕه‌ش.

توضیح : معادل فارسی : دیگ به دیگ می گه روت سیاه .

تا دووری سێوی سووری تا نزیکی مارمه‌زووکی.

توضیح : انسان ها تا از هم دور هستند همدیگر را دوست دارند ، اما وقتی در کنار هم باشند آن عطش دوری را ندارند . معادل فارسی : دوری و دوستی

قسه‌یه گۆشتی پێ ناگری ، گۆشتی پێ دامه‌نه.

توضیح : سخنی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی نباشد از به زبان آوردن آن زیانبار می شوی .

لووتێکی کا تێری لووتێکی با .

توضیح : کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است .

له بانۆ زه‌وقه له خوارۆ ته‌وقه .

توضیح : مَثَل چیزی است که ظاهرش با باطنش در تعارض است .

قه‌ل وه‌ قه‌ل یه‌ژێ روو ڕه‌ش.

توضیح : معادل فارسی : دیگ به دیگ می گه روت سیاه .

تا دووری سێوی سووری تا نزیکی مارمه‌زووکی.

توضیح : انسان ها تا از هم دور هستند همدیگر را دوست دارند ، اما وقتی در کنار هم باشند آن عطش دوری را ندارند . معادل فارسی : دوری و دوستی

قسه‌یه گۆشتی پێ ناگری ، گۆشتی پێ دامه‌نه.

توضیح : سخنی که متناسب با شرایط زمانی و مکانی نباشد از به زبان آوردن آن زیانبار می شوی .

له خۆیا سه‌رێ سینیه‌که.

توضیح : کنایه از حلوا پخش نمی کنن است .

گوڵ بۆی وه‌نه‌وشه نادا.

توضیح : هر گلی بویی دارد .

برامان برایی ، کیسه‌مان جیایی.

*توضیح : حساب حساب است کاکا برادر .

ڕه‌فیقی نائه‌هل مه‌که و دۆستی بێگانه ، ئه تکا به‌تانه.

توضیح : رفاقت با نااهلان باعث رسوایی ات میشود.

شێر به گویچکه ئه‌گرێ.

توضیح : کنایه از شجاعت و شهامت است.

ڕاس بچو و حاکم مه‌چوو. ( که لهوڕی )

توضیح : سعی کن رفتارت درست باشد تا دچار مشکل و دردسر نشوی .

قه‌وم گۆشتی یه‌ک بخوا ، زوقوانی یه‌ک ناشکینێ.

توضیح : خویشاوندان هر چند بد باشند ولی در حفظ آبرویت می کوشند.

سه‌ری قه‌وی ده‌وڵه‌ته ، پێ ی قه‌وی مه‌ینه‌ته.

توضیح : ژنێ خاسه ، ده‌م و زوان گلێروێ ، باوان و خه‌زووران وه‌ یه‌ک نێروێ.

توضیح : ئه‌گه‌ر گوڵ نیه‌ی دڕکیش مه‌به.

توضیح : اگر عامل خیر نیستی شر هم مرسان.

دۆس ئه‌وه‌یه بمگرینێ نه‌ک بمکه‌نینیێ.

توضیح : دوست واقعی آن است که مرا بگریاند نه مرا بخنداند.

قورواق وه قیڕه قه‌وی ناوێ.

توضیح : معادل فارسی : با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی شود.

بزنێکی گه‌ڕ ، ڕانێ گه‌ڕ ئه‌کات.

توضیح : کنایه از سرایت فساد از انسانهای فاسد به جامعه است.

توضیح : هر کسی که در این دنیا هست روزیش مشخص و معلوم است.

رۆزی به قول ناگیرێ.

توضیح : رزق و روزی بیش از حدی که مقدر است با سعی و تلاش به دست نمی آید.

یه‌ک پێ وه یه‌ک رۆژ ، دوو پێ وه دوو رۆژ.

توضیح : هر چیز به تناسب تکاملش زمانبر است.

خوا بدا له که‌سێ ، هه‌ر دوو چاوی کوێر ئه‌کا و باڵی ئه‌وه‌سێ.

توضیح : مأیوس شدن از علائم بدبختی است.

کاری گه‌ن مه‌که و له خوا مه‌لاڵێرۆ.

توضیح : گناه نکردن از توبه کردن آسانتر است.

نوێژ که‌ری نوورینی ، کار که‌ری شیرینی.

توضیح : نمازگزاردن باعث نورانی شدن چهره و کار کردن باعث جذابیت و دلنشینی انسان می شود.

ئاو له گه‌وره‌وه ئه‌رژێ.

توضیح : هر کاری از بزرگتر شروع می شود.

فه‌رزه‌ن خاڵو وه‌ڵووه.

توضیح : اخلاق و رفتار فرزند به دایی اش می رود.

هه‌وهه‌وی شوێنی گورگ.

توضیح : کنایه از کارهای بیهوده بعد از رخداد فاجعه.

کوڕی زرنگ بێت تاریکه شه‌و فره‌س.

توضیح : اگر کسی واقعاً خواهان انجام کاری باشد فرصتهای زیادی برای انجام آن دست می دهد.

به‌ردێ که شێت بیخاته بنی گۆم هه‌زار ژیر ده‌ری نایه‌رێ.

توضیح : دردسری که جاهلان به آسانی آنرا ایجاد میکنند دانایان به این آسانیها نمیتوانند چاره کنند.

قسه یا له شێت بگره یا له مناڵ .

توضیح : حرفهای صادقانه را از بچه ها و ساده لوحان بشنوید.

پنج شنبه 27 اردیبهشت 1397  12:24 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها