0

تزیین سفره هفت سین با رنگ فیروزه ای

 
mohammad_43
mohammad_43
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : فروردین 1388 
تعداد پست ها : 41934
محل سکونت : اصفهان

تزیین سفره هفت سین با رنگ فیروزه ای

 

 هفت سین یکی از ارکان اصلی شروع سال جدید و نوروز است و تزیین هفت سین یکی از کارهای هنری است که خانم ها هنرمند قبل از شروع سال جدید انجام می دهند. یکی از ایده ها برای تزیین سفره هفت سین، رنگ فیروزه ای است.

مدل های تزیین سفره هفت سین فیروزه ای

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 1

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 1
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 2

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 2
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 3

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 3
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 4

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 4
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 5

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 5
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 6

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 6
 

  تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 7

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 7
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 8

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 8
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 9

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 9
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 10

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 10
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 11

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 11
 

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 12

تزیین سفره هفت سین فیروزه ای - مدل شماره 12

دوشنبه 28 اسفند 1396  12:59 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها