0

پرسش و پاسخ کوتاه

 
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پرسش و پاسخ کوتاه

 

1 . بعضی از دخترانی که به سن تکلیف می رسند، ضعیف هستند و نمی توانند روزه ماه رمضان را بگیرند; تکلیف ایشان چیست؟

هر مقدار که می توانند در ماه رمضان روزه بگیرند و نسبت به بقیه آن، بعضی مراجع می فرمایند: قضای روزه هایی که نگرفته است، به تدریج در طول سال قضا نماید و برخی دیگر می فرمایند: برای هر روز، یک مد طعام - 750 گرم گندم، آرد یا برنج - به فقیر غیر سید بپردازند، کفایت می کند .

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:09 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

2 . آیا می توانیم قضای روزه رمضان را در مسافرت بگیریم؟
روزه ماه رمضان و قضای آن در سفر جایز نیست; مگر آن که قصد اقامت ده روز کرده باشید .

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:11 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

3 . کسی که می داند آخر هفته به وطن بر می گردد، آی می تواند قصد ده روز نماید و روزه های خود در مسافرت را بگیرد؟اگر می داند که آخر هفته برمی گردد و تصمیم جدی بر ماندن ده روز ندارد، قصد اقامت ده روز صحیح نیست و روزه باطل است .

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:12 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

4 . چرا در مسافرت نمی توانیم روزه بگیریم و نماز شکسته است؟شکسته شدن نماز و واجب نبودن روزه در مسافرت، حکم امتنانی است و شاید یکی از حکمت هایش این باشد که چون غالبا مسافرت همراه با یک سری دشواری هاست، خداوند متعال نیز بعضی از احکام را برای تسهیل در امر مردم، تخفیف داده است .

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:12 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

5 . اگر در مسافرت سحری بخوریم و در همان روز به وطن برگردیم، می توانیم روزه بگیریم؟چنانچه قبل از اذان ظهر به حد ترخص وطن - جایی که صدای اذان شهر شنیده می شود - برسید و در مسافرت هم کاری که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشید، باید قصد روزه کنید و روزه صحیح است .

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:12 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

6 . بیماری است که اگر در روز تنها یک قرص بخورد، می تواند روزه اش را بگیرد; آیا روزه بر او واجب است؟اگر برای معالجه ناچار از مصرف دارو در روز باشد; روزه بر او واجب نیست و بعدا قضای آن را بگیرد .

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:13 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

7 . غسل جنابت را فراموش کردم و دو روز در ماه رمضان روزه گرفتم; آیا روزه هایم صحیح است؟در مورد سؤال، روزه باطل است; لکن گرفتن قضای آن کفایت می کند و کفاره ندارد.

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:13 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

8 . اگر روزه باشم و مادرم مرا وادار به خوردن غذا کند، آیا روزه ام باطل می شود؟خوردن و آشامیدن روزه را باطل می کند; هر چند بر اثر درخواست و اصرار شخص دیگر باشد .

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:13 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

9 . گوش کردن به موسیقی و نگاه به نامحرم روزه را باطل می کند؟گناهان مذکور روزه را باطل نمی کند; لکن ثواب آن را کاهش می دهد .

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:13 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

10 . آیا فکر خودکشی حرام است؟فکر گناه به تنهایی گناه محسوب نمی شود; لکن فکر گناه، موجب کدورت قلب و سلب توفیق از شخص می شود و ممکن ست شخص را وادار به بعضی مقدمات حرام نماید . برای پرهیز از وسوسه های شیطانی، لازم است انسان فکر گناه را نیز از خود دور کند; قابل توجه آن که، خودکشی از گناهان کبیره است و شخص را به عذاب الهی مبتلا می نماید و کسی که بر خدا توکل کند، مشکلات نمی تواند او را از پای درآورده و به خودکشی وادار سازد .

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:14 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

11 . چرا سود مضاربه حرام نیست؟مضاربه در حقیقت، وکالت دادن برای انجام معاملات مشروع است که سود آن بین صاحب سرمایه و عامل با نسبت توافق شده، تقسیم می گردد و اگر ضرری هم پیش بیاید، در صورتی که عامل کوتاهی نکرده باشد، از سرمایه کسر می شود .

 

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:14 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

12 . آیا در هنگام قرائت امام جماعت، حرکت بدن ماموم اشکال دارد؟
به مقداری که از حالت نماز خارج نشود، اشکال ندارد .

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:14 PM
تشکرات از این پست
13321342
13321342
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1393 
تعداد پست ها : 3394
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:پرسش و پاسخ کوتاه

 

13 . اگر در موقع نماز، پدری با فرزندش کار داشته باشد و او را صدا بزند، وظیفه پسر چیست؟

اگر وقت نماز تنگ است، باید نماز را بخواند و بعد به سراغ کار پدر برود; اما اگر وقت وسعت دارد، می تواند کار پدر را مقدم بدارد; بلی اگر تاخیر در انجام فرمان پدر، موجب رنجش خاطر او می شود، در وسعت وقت، باید امر پدر را مقدم بدارد .

 

دوشنبه 25 دی 1396  4:14 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها