0

حاجی‌بابایی: بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد

 
takround
takround
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : آذر 1392 
تعداد پست ها : 5906
محل سکونت : خراسان رضوی

حاجی‌بابایی: بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد

حاجی‌بابایی: بزرگترین ابهام در رقم درآمد هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم:
🔹در کمیسیون تلفیق تصویب شده است، که در تبصره ۱۴ از محل هدفمندی یارانه ها ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل می‌شود.
🔹میزان اعتبار هدفمندی یارانه‌ها که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳/۵ هزار میلیارد تومان بود، ۲۳۰ هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
🔹با محاسبه، ۴۵/۵ هزار تومان یارانه هر فرد در ماه ضرب در ۱۲ ماه شود، می‌تواند در سال ۱۳۹۷ حدود چهل و دو میلیون و صد بیست و چهار هزار و پانصد و چهل و دو نفر را پوشش دهد.
🔹که از سر جمع ۷۶ میلیون نفر، ۳۴ میلیون نفر حذف خواهد شد که چهار میلیون هم قبلا حذف شده است، آمار افراد حذف شده به ۳۸ میلیون نفر خواهد رسید.
🔹درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها با لحاظ خالص صادرات در سال ۹۵ حدود ۸۷ هزار میلیارد تومان بوده است، در سال ۱۳۹۶ بیش از۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و در سال ۱۳۹۷ قریب به ۱۰۰هزار میلیارد تومان با لحاظ خالص صادرات می‌شود.
🔹از مبلغ فوق بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق فقط ۳۷ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت می‌آید، مابقی یعنی ۶۳ هزار میلیارد تومان در بودجه عمومی دولت نخواهد آمد.
🔹که اگر این مصوبه کمیسیون تلفیق باقی بماند، بزرگترین عدم شفافیت در منابع و مصارف به دنبال خواهد داشت.
fna.ir/a3abbr

سه شنبه 19 دی 1396  5:49 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها