0

شعر : قسم به آن که دنیا را سرشت

 
golamalinoory
golamalinoory
کاربر برنزی
تاریخ عضویت : اسفند 1394 
تعداد پست ها : 455
محل سکونت : ایران

شعر : قسم به آن که دنیا را سرشت

 قسم به آن که دنیا را سرشت               نیم در فکر دوزخ یا بهشت  

چنان در این جهان دیدم دروغ             سرابین گشته چه  زیبا چه زشت  

دکتر نادر نوری  دی  96

 

سرابین گشته چه زیبا چه زشت

 

جمعه 15 دی 1396  12:56 AM
تشکرات از این پست
banozk
banozk
کاربر تازه وارد
تاریخ عضویت : دی 1397 
تعداد پست ها : 20
محل سکونت : اصفهان

پاسخ به:قسم به آن که دنیا را سرشت

دﻟﻢ ﮔﺎﻫﯽ. ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ .ﯾﮏ ﮐﻠﺒﻪ ی ﭼﻮﺑﯽ. ﮐﻨﺎر درﯾﺎ .ﺷﺎﯾﺪﻫﻢ وﺳﻂ ﺟﻨﮕﻞ .دﻟﻢ. ﺑﻮی ﭼﻮب ﺑﺎران ﺧﻮردﻩ ی ﻧﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ .دﻟﻢ. ﯾﮏ دﻧﯿﺎ ﺳﮑﻮت ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ... ﯾﮏ دﻧﯿﺎ آراﻣﺶ

جمعه 7 دی 1397  4:09 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها