0

سخنی از سقراط

 
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

سخنی از سقراط

 اگر خاموش باشی تا دیگران به سخنت آرند، بهتر که سخن گویی تا دیگران خاموشت کنند. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:22 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 سخن گفتن به جا و سکوت نمودن به جا نشانه عقل است. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:23 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 مردم هر کدام آرزویی دارند؛ یکی مال می خواهد، یکی جمال و دیگری افتخار. ولی به نظر من دوست خوب از تمام اینها بهتر است. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:23 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 آن قدر بر مال دنیا حریص مباش که برای از دست دادنش اندوهناک شوی. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:23 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 هرجا که بشر را دوست بدارند، فرهنگ را هم دوست خواهند داشت. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:24 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 دانش پاک در دلهای ناپاک قرار نمی گیرد. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:24 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 تفاوت انسان با حیوان در کنترل هوای نفس و هوس ها است. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:24 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 اگر می خواهی هستی را بشناسی، خود را بشناس. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:24 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 من تا آنجا که می‌توان، حق‌شناسی می‌کنم، ولی چون پول ندارم، جز ستایش، کاری از دستم برنمی‌آید. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:25 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 هیچ کس حق ندارد راضی شود که در گمراهی و نادانی بماند و نیز کسی نباید حقیقت را پنهان کند. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:25 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 ازدواج کردن و ازدواج نکردن هر دو موجب پشیمانی است. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:25 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 زندگی بدون تحقیق و جستار ارزش زیستن ندارد. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:25 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 من حقیقت را نمی دانم و از راه مباحثه با اشخاص می خواهم آن را کشف کنم و کسب دانش نمایم. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:26 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 سعادتمند کسی است که از هر اشتباه و خطایی که از او سر می زند، تجربه ای جدید به دست آورد. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:26 AM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از سقراط

 خشم و غضب را به درگاه مردان با اراده راهی نیست. سقراط

شنبه 4 آذر 1396  10:26 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها