0

جملات ناب فرانسیس بکین

 
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

جملات ناب فرانسیس بکین

 مرگ، این لطف را دارد که کاخ نیکنامی را بهره‌ی انسان می‌سازد و رشک و تنگ‌نظری کسان را نسبت به وی نابود می‌کند. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:37 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جملات ناب فرانسیس بکین

 سرشت و بخت یک انسان در دستان خود اوست. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:38 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جملات ناب فرانسیس بکین

 در جهان هیچ عیبی آدمی را شرمگین تر از آن نمی کند که دیگران دروغش را کشف کنند. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:38 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جملات ناب فرانسیس بکین

 دهان زشتگوی را باید با خاموشی وقار بست. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:38 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جملات ناب فرانسیس بکین

 بیان پرسشی بجا، یعنی به نیمه‌راه خردمندی رسیدن. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:39 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جملات ناب فرانسیس بکین

 شعر، قسمتی از دانش بشری است. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:39 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جملات ناب فرانسیس بکین

 آدمی نمی تواند به طبیعت فرمان بدهد، مگر آنکه قوانین ابدی آن را بپذیرد. تنها با وجود چنین شناختی است که طبیعت فرمانبردار آدمی می گردد. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:39 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:جملات ناب فرانسیس بکین

 بد گمانی در افکار انسان مانند خفاش در میان پرندگان است که همیشه در سپیده دم یا هنگام غروب که نور و ظلمت به هم آمیخته است بال فشانی می کند. فرانسیس بیکن

شنبه 20 آبان 1396  12:40 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها