0

سخنی از چرچیل

 
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

سخنی از چرچیل

در این تاپیک سخنان ارزشمند چرچیل قرار می گیرد. 

چهارشنبه 8 شهریور 1396  8:59 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

من كتاب مي نويسم؛ زيرا مي خواهم به مردم كمك كنم تا در كارشان موفق شوند.

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:00 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

به گمان من انسان براي موفقيت در زندگاني بايد بتواند در چهار زمينه استاد شود : مناسبات، تداركات، نگرش و رهبري. 

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:00 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

همه از مردن در راه باورشان سخن مي گويند، اما هيچ كس از كشته شدن در راه باورش دم نمي زند

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:01 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

از مخالفت نهراسيد؛ بادبادك تنها زماني مي تواند بالا رود كه با باد مخالف مواجه شود

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:03 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

ماجراجو و خطرناك باشيد، با روزگار به مقابله برخيزيد و ترس به خود راه ندهيد؛ زيرا هر چه پيش آيد خوش آيد

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:03 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

موفقيت، توانايي رفتن از شكستي به شكست ديگر بدون از دست دادن شور و حرارت است

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:04 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

كافي نست حداكثر تلاش خود را بكنيم و در بهترين حد خود ظاهر شويم، گاهي لازم است كاري را در حد كفايت انجام دهيم 

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:05 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

شجاعت را به حق در صدر صفات برجسته انسان دانسته اند... زيرا اين صفت تكيه گاه صفت هاي ديگر است

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:06 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

امپراتورهاي آينده، امپراتورهاي فكر و انديشه اند 

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:07 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

اشخاص هميشه گناه را به گردن شرايط و بي نظمي مي اندازند؛ من به شرايط و بي نظمي باور ندارم. مردان كامياب، شرايط و نظم را جستجو مي كنند و آن را مي آفرينند

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:07 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

تا هنگامي كه پايانهاي بزرگ در جهان وجود دارد، مي دانيم كه روح و معني هستيم نه جسم و جانور 

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:08 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

آدم بدبين، سختي را در هر فرصتي مي بيند، آدم خوش بين فرصت را در هر سختي

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:08 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

آيين دموكراسي بدترين شكل حكومت است. با وجود اين از تمام آيين هايي كه تاكنون آزمايش شده بهتر است

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:08 PM
تشکرات از این پست
ali0936
ali0936
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : خرداد 1395 
تعداد پست ها : 1028
محل سکونت : خراسان رضوی

پاسخ به:سخنی از چرچیل

بزرگترين درس زندگي اين است كه گاهي احمقها هم درست مي گويند

چهارشنبه 8 شهریور 1396  9:09 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها