0

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران

آمار کامل مسابقه دلاوران سرافراز به ترتیب قرار داده خواهد شد

 

همه برگزیده ها به قید قرعه بدین ترتیب خواهند بود:

 

1- به همه نفراتی که پاسخ صحیص ارسال کرده باشند 10 امتیاز علاوه بر امتیاز پست ارسالی اهدا خواهد شد.

 

2- از بین نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده و هم چنین قوانین مسابقه را رعایت کرده باشند، برای هر روز یک نفر به عنوان برگزیده نفرات انتخاب شده و امتیاز ویژه ای دریافت خواهند کرد.

 

3- به 5 نفری که در طول 30 روز مسابقه به صورت کامل و بدون هیچ کم و کاستی در مسابقه شرکت کرده باشند جایزه تعلق خواهد گرفت.

 

مسابقه دلاوران سرفراز ایران

 

ارسال هر گونه پست در این تاپیک قبل از اتمام اعلام کل آمار 30 روزه بدون تذکر حذف خواهد شد

 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

شنبه 20 خرداد 1396  8:24 PM
تشکرات از این پست
mty1378 mohammad_khoshghamat omiddeymi1368 mehdi0014 ravabet_rasekhoon aliada khodaeem1 nazaninfatemeh mr_nariiman borkhar ehsan007060 taha_h salma57 mosabeghat_ravabet ghaem72 bayati0011 niny200527 nargesi mohammadtorres rasekhoon_m nargesza ahmad0
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز اول

تعداد نفرات شرکت کننده

171 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

95 نفر

اسامی 95 نفر

nazaninfatemeh ehsan007060 salma57 mehdi0014 omiddeymi1368 nargesza saraalighanbari1360 aliada shirdel2 khodaeem1 mohammadhoseinshokri noorsms saeedazimi abdo_61 siyasi bayati0011 smamirhp fatemehza shayesteh2000 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 nargesi borkhar amin5530 niny200527 asker1333 kafokhon lotfi64431 mr_nariiman farnaz_s akram2020 v_saeidi124 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin emamreza_321 yaemamreza ramramazan zahra_53 hadis836 akbar1320 akhond68 bibi24 farvi90 fatime66 hassan59 mostafaaskari99 msadra91 sajjad1371 sakine47 zahra98 ahmad0 mty1378 rozgol akrambanoo kaktous vahid627 masi63 mahyarna73  papeli r_hasti_r morteza237 taha_h polkhajo nosha1209 parisaaidin esfahan11 eramau majedb ramin04451 rezayousefi rezahossiny amayen unknown emamedavazdah ms57bd45 meghdadk hamidj73 fsmuosavi t5s6p1 essi1386 mokary mohammadtorres parvizh123 entezar67 mohammadaf mosadegh khoda1393 ahmad7jafari kz1350 

نفر برگزیده

niny200527

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

شنبه 20 خرداد 1396  8:40 PM
تشکرات از این پست
mty1378 mohammad_khoshghamat omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh borkhar ehsan007060 taha_h salma57 mosabeghat_ravabet ghaem72 hamidj73 bayati0011 emamedavazdah rasekhoon_m nargesza ahmad0 amirali123
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز دوم

تعداد نفرات شرکت کننده

198 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

95 نفر

اسامی 95 نفر

omiddeymi1368 ehsan007060 aliada saeidfarajpour papeli shirdel2 khodaeem1 mohammadhoseinshokri essi1386 mokary abdo_61 heaidar nargesi zinab84 ms57bd45 borkhar raskhonreza91 ramramazan mansoor67 mehdi0014 farashbandzare amin5530 mty1378 lotfi64431 kafokhon asker1333 mr_nariiman niny200527 taha_h v_saeidi124 unknown amayen zahra98 msadra91 fatime66 nazaninfatemeh ahmad0 akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin hadis836 rozgol akrambanoo kaktous vahid627 masi63 nargesza aminali fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 feridoun3 fazli1184r132 rezayousefi ramin04451 majedb eramau polkhajo parisaaidin nosha1209 esfahan11 emamedavazdah francesco10 meghdadk t5s6p1 3220110487 mohammadtorres parvizh123 entezar67 mohammadaf mosadegh kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo bigharar ali5366 hasanvand rasekhoon_m faraji5 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor ya_mahdi rohallah ghaem72   

نفر برگزیده

agayempor

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

سه شنبه 13 تیر 1396  8:38 AM
تشکرات از این پست
mty1378 mohammad_khoshghamat omiddeymi1368 khodaeem1 nazaninfatemeh borkhar ehsan007060 taha_h salma57 ghaem72 bayati0011 emamedavazdah rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز سوم

تعداد نفرات شرکت کننده

176 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

82 نفر

اسامی 82 نفر

ahmad0 omiddeymi1368 zahra_53 emamreza_321 r_hasti_r mehdi0014 feridoun3 nargesi mty1378 abdo_61 borkhar mokary taha_h nargesza fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri mansoor67 aza1393 peyman84 amin5530 yaemamreza raskhonreza91 ramramazan huaweiascend ms57bd45 rahman123 nazaninfatemeh lotfi64431 asker1333 kafokhon mr_nariiman niny200527 akhond68 asghar47 bibi24 farvi90 zinab84 zahra98 saraalighanbari1360 aminali v_saeidi124 essi1386 rezahossiny rozgol akrambanoo kaktous aliada papeli amayen unknown shirdel2 mohammadhoseinshokri emamedavazdah bayati0011 t5s6p1 3220070256 3220110487 mohammadtorres parvizh123 entezar67 mohammadaf mosadegh khoda1393 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand rasekhoon_m faraji5 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor ya_mahdi rohallah ghaem72

نفر برگزیده

raskhonreza91

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  7:38 PM
تشکرات از این پست
mty1378 mohammad_khoshghamat omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 emamedavazdah rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز چهارم

تعداد نفرات شرکت کننده

165 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

83 نفر

اسامی 83 نفر

khodaeem1 mty1378 ahmad0 zahra_53 mansoor67 akbar1320 akhond68 bibi24 sajjad1371 rahman123 emamedavazdah mehdi0014 taha_h abdo_61 nargesza omiddeymi1368 ms57bd45 nargesi 13321342 ma1393 alirezazaeri ar6681 aza1393 fatemehza nazaninfatemeh omegaa amin5530 saraalighanbari1360 farashbandzare akram2020 ayhan2020 elenin amirali123 elissa girnade simsin rozgol akrambanoo kaktous r_hasti_r aliada ehsan007060 bayati0011 aminali papeli lotfi64431 asker1333 kafokhon mr_nariiman niny200527 amayen unknown shirdel2 mokary feridoun3 zinab84 mohammadhoseinshokri t5s6p1 essi1386 3220070256 3220110487 mohammadtorres parvizh123 entezar67 mohammadaf mosadegh khoda1393 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 rasekhoon_m faraji5 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor ya_mahdi rohallah ghaem72

نفر برگزیده

13321342

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  7:43 PM
تشکرات از این پست
mty1378 mohammad_khoshghamat omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 emamedavazdah rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز پنجم

تعداد نفرات شرکت کننده

161 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

85 نفر

اسامی 85 نفر

rozgol akrambanoo abdo_61 ahmad0 nargesi mty1378 zahra_53 akbar1320 akhond68 msadra91 shayesteh2000 mehdi0014 fatemeh_75 kaktous taha_h ms57bd45 r_hasti_r aliada nargesza fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 omiddeymi1368 ehsan007060 v_saeidi124 bayati0011 farashbandzare mansoor67 aminali amirali123 papeli niny200527 asker1333 lotfi64431 kafokhon mr_nariiman masi63 vahid627 akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin meghdadk nazaninfatemeh amayen unknown shirdel2 mokary feridoun3 rahman123 amin5530 khodaeem1 mohammadhoseinshokri t5s6p1 essi1386 3220070256 3220110487 mohammadtorres parvizh123 entezar67 mohammadaf mosadegh khoda1393 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand rasekhoon_m faraji5 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor ya_mahdi rohallah ghaem72

نفر برگزیده

ahmad0 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  7:48 PM
تشکرات از این پست
mty1378 mohammad_khoshghamat omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز ششم

تعداد نفرات شرکت کننده

160 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

86 نفر

اسامی 86 نفر

mehdi0014 mty1378 mansfa ahmad0 niny200527 kafokhon asker1333 ms57bd45 lotfi64431 mr_nariiman v_saeidi124 amin5530 omiddeymi1368 farashbandzare shayesteh2000 aliada nazaninfatemeh zahra_53 mansoor67 nabeghe0912 papeli tm1380 simsin elenin akram2020 ayhan2020 girnade elissa sepide70 kaktous rozgol akrambanoo amirali123 unknown amayen shirdel2 taha_h aminali zinab84 bayati0011 hadis836 mokary mohammadhoseinshokri t5s6p1 mostafaaskari99 sajjad1371 sakine47 essi1386 3220070256 3220110487 nargesza abdo_61 mohammadtorres parvizh123 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 entezar67 r_hasti_r mohammadaf ehsan007060 feridoun3 mosadegh khoda1393 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand faraji5 francesco10 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor gomnam68 ya_mahdi rohallah kmeghdad ghaem72

نفر برگزیده

omiddeymi1368

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  7:58 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h salma57 ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز هفتم

تعداد نفرات شرکت کننده

142 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

83 نفر

اسامی 83 نفر

omiddeymi1368 mehdi0014 borkhar ms57bd45 taha_h nargesi fatemeh_75 khodaeem1 hamidj73 zinab84 amin5530 mty1378 bayati0011 farashbandzare nazaninfatemeh mr_nariiman asker1333 kafokhon lotfi64431 niny200527 akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin amirali123 aliada v_saeidi124 akrambanoo rozgol kaktous papeli nabeghe0912 unknown amayen tm1380 mokary mohammadhoseinshokri t5s6p1 shayesteh2000 shirdel2 aminali essi1386 3220070256 3220110487 nargesza abdo_61 mohammadtorres parvizh123 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 entezar67 r_hasti_r mohammadaf ehsan007060 feridoun3 mosadegh khoda1393 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand faraji5 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 morteza237 gomnam68 ya_mahdi rohallah ghaem72

نفر برگزیده

aza1393

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  7:59 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز هشتم

تعداد نفرات شرکت کننده

145 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

86 نفر

اسامی 86 نفر

nabeghe0912 omiddeymi1368 mr_nariiman asker1333 kafokhon lotfi64431 niny200527 unknown amayen nazaninfatemeh papeli tm1380 aliada rozgol mokary zahra_53 v_saeidi124 mohammadhoseinshokri mty1378 taha_h kaktous akrambanoo ms57bd45 mansoor67 mehdi0014 nargesi bayati0011 t5s6p1 shayesteh2000 mansfa hamidj73 amirali123 akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin emamreza_321 huaweiascend ramramazan raskhonreza91 yaemamreza khodaeem1 essi1386 3220070256 3220110487 hadis836 aminali nargesza abdo_61 mohammadtorres parvizh123 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 entezar67 r_hasti_r mohammadaf ehsan007060 feridoun3 mosadegh khoda1393 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand faraji5 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 gomnam68 ya_mahdi rohallah ghaem72 morteza237

نفر برگزیده

ya_mahdi

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  7:59 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 emamedavazdah rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز نهم

تعداد نفرات شرکت کننده

147 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

86 نفر

اسامی 86 نفر

amirali123 farashbandzare nazaninfatemeh papeli amayen unknown aliada shirdel2 mty1378 v_saeidi124 taha_h mehdi0014 sakine47 akbar1320 nargesi t5s6p1 mr_nariiman kafokhon asker1333 niny200527 lotfi64431 mansoor67 khodaeem1 ayhan2020 akram2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin essi1386 rozgol akrambanoo kaktous ali_81 omiddeymi1368 3220070256 amin5530 3220110487 nabeghe0912 hadis836 tm1380 mansfa borkhar nargesza mohammadhoseinshokri mokary abdo_61 faraji5 mohammadtorres parvizh123 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 ms57bd45 entezar67 r_hasti_r mohammadaf feridoun3 mosadegh khoda1393 emamreza_321 huaweiascend ramramazan raskhonreza91 yaemamreza kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 gomnam68 ya_mahdi rohallah ghaem72

نفر برگزیده

nargesi

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  7:59 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز دهم

تعداد نفرات شرکت کننده

141 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

88 نفر

اسامی 88 نفر

mty1378 unknown amayen aliada papeli rozgol akrambanoo nabeghe0912 akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin tm1380 mehdi0014 taha_h maryam95 mansoor67 akbar1320 amirali123 hassan59 omiddeymi1368 v_saeidi124 hamidj73 nargesi mahyarna73 mr_nariiman kafokhon asker1333 lotfi64431 niny200527 hadis836 t5s6p1 shayesteh2000 aminali borkhar kaktous nargesza zinab84 mohammadhoseinshokri mokary abdo_61 faraji5 nazaninfatemeh farashbandzare mohammadtorres parvizh123 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 ms57bd45 entezar67 r_hasti_r mohammadaf ehsan007060 feridoun3 mosadegh eshghkarbala khodaeem1 emamreza_321 huaweiascend ramramazan raskhonreza91 yaemamreza kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand essi1386 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 gomnam68 ya_mahdi rohallah kmeghdad ghaem72

نفر برگزیده

khodaeem1

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  8:00 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h salma57 ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز یازدهم

تعداد نفرات شرکت کننده

136 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

83 نفر

اسامی 83 نفر

amirali123 hadis836 t5s6p1 kafokhon asker1333 lotfi64431 mr_nariiman niny200527 mty1378 farashbandzare borkhar nargesza kaktous papeli unknown amayen nabeghe0912 akrambanoo aliada tm1380 rozgol akram2020 ayhan2020 elissa elenin girnade sepide70 simsin shirdel2 mohammadhoseinshokri mokary abdo_61 pari8248 faraji5 mehdi0014 mahyarna73 taha_h amin5530 omiddeymi1368 nazaninfatemeh hamidj73 v_saeidi124 mansoor67 aminali mohammadtorres parvizh123 shayesteh2000 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 ms57bd45 3220110487 3220070256 nargesi bayati0011 entezar67 r_hasti_r mohammadaf ehsan007060 feridoun3 mosadegh khodaeem1 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand essi1386 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 gomnam68 ya_mahdi kmeghdad ghaem72

نفر برگزیده

ma1393

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  8:00 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز دوازدهم

تعداد نفرات شرکت کننده

131 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

81 نفر

اسامی 81 نفر

nazaninfatemeh parvizh123 shayesteh2000 amayen unknown aliada papeli rozgol kaktous akrambanoo asker1333 niny200527 lotfi64431 mr_nariiman kafokhon shirdel2 nargesza mokary mohammadhoseinshokri zahra_53 faraji5 ms57bd45 abdo_61 3220070256 nargesi taha_h hamidj73 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 omiddeymi1368 mehdi0014 bayati0011 mohammadtorres entezar67 v_saeidi124 r_hasti_r mohammadaf t5s6p1 aminali farashbandzare amirali123 akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin nabeghe0912 tm1380 feridoun3 mty1378 borkhar mosadegh zinab84 khodaeem1 hadis836 kz1350 hooryeh nakhaiomid hamid9595 sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand essi1386 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 gomnam68 ya_mahdi rohallah kmeghdad ghaem72 ehsan007060

نفر برگزیده

unknown

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  8:00 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز سیزدهم

تعداد نفرات شرکت کننده

136 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

82 نفر

اسامی 82 نفر

mohammadtorres r_hasti_r mty1378 mohammadaf t5s6p1 papeli nabeghe0912 tm1380 amayen unknown aliada 3220110487 3220070256 shirdel2 kaktous rozgol akrambanoo akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin mokary feridoun3 abdo_61 taha_h mohsendrk88 karoon6955 mansoor67 nargesza kafokhon niny200527 lotfi64431 mr_nariiman asker1333 v_saeidi124 nargesi parvizh123 omiddeymi1368 fatemehza 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 amin5530 borkhar farvi90 sakine47 bayati0011 mosadegh ms57bd45 aminali hamidj73 farashbandzare khodaeem1 amirali123 kz1350 mohammadhoseinshokri hooryeh nakhaiomid hamid9595 nazaninfatemeh sayyed83 maedeh9090 mahderonaldo ali5366 hasanvand essi1386 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 gomnam68 ya_mahdi rohallah entezar67 kmeghdad ghaem72 ehsan007060

نفر برگزیده

borkhar

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  8:00 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h salma57 ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158650
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

آمار مسابقه دلاوران سرفراز ایران==> روز چهاردهم

تعداد نفرات شرکت کننده

 133 نفر

تعداد نفراتی که پاسخ صحیح ارسال کرده اند و قوانین مسابقه را رعایت کرده اند

81 نفر

اسامی 81 نفر

mohammadaf t5s6p1 papeli nabeghe0912 tm1380 mokary mehdi0014 feridoun3 abdo_61 mty1378 parvizh123 mohammadtorres borkhar bayati0011 mosadegh ms57bd45 nargesza aliada akrambanoo rozgol shirdel2 akhond68 bibi24 sakine47 asker1333 niny200527 kafokhon lotfi64431 mr_nariiman nargesi v_saeidi124 taha_h omiddeymi1368 mansoor67 khodaeem1 amirali123 fatemehza hamidj73 amin5530 farashbandzare 13321342 ma1393 alirezazaeri aza1393 hooryeh akram2020 ayhan2020 elenin elissa girnade sepide70 simsin kz1350 3220110487 3220070256 kaktous nakhaiomid sayyed83 maedeh9090 hamid9595 mohammadhoseinshokri nazaninfatemeh mahderonaldo amayen unknown ali5366 hasanvand aminali essi1386 adelmoh maryamr aboalfazlm agayempor francesco10 gomnam68 ya_mahdi rohallah entezar67 kmeghdad ghaem72 ehsan007060

نفر برگزیده

ghaem72

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

جمعه 30 تیر 1396  8:02 PM
تشکرات از این پست
omiddeymi1368 ravabet_rasekhoon khodaeem1 nazaninfatemeh mty1378 borkhar ehsan007060 taha_h ghaem72 bayati0011 rasekhoon_m nargesza
دسترسی سریع به انجمن ها