موش کور، جانور جالبی است که بسیاری از افراد دوست دارند تا آن را از نزدیک مشاهده کنند. در ادامه با ما همراه باشید تا موش کور را بیشتر بشناسیم.