0

هر ضربه ی چاقو چه مقدار دیه دارد؟

 
دسترسی سریع به انجمن ها