0

💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

گوش اگر گوش من و ناله اگر ناله تو 
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است 
آیه ۸۰ سوره نمل: تو نمی توانی به مرده چیزی را بشنوانی و یا کران را فرا خوانی آن گاه که نخواهند و از تو روی برگردانند. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

ای فقیه اول نصیحت گوی نفس خویش ـ را 
آیه ۴۴ سوره بقره : آیا مردم را به نیکی امر کرده و خود را فراموش می کنید؟ در حالی که کتاب آسمانی را تلاوت می کنیدآیا نمی اندیشید؟ 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

آتش که به بیشه افتاد خشک و تر با هم بسوزد. 
آیه ۲۵ سوره انفال : بترسید از فتنه و بلایی که اگر نازل شود ، مخصوص ستمکاران نباشد ـ همه را فرا گیرد ـ و بدانید که خداوند سخت انتقام گیرنده است. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

با مرگ کجا سود کند قلعه محکم 
آیه ۷۸ سوره نساء : هر کجا باشید مرگ شما را فرا گیرد هر چند در قلعه های محکم و بلند باشید. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

باران که در لطافت طبعش خلاف نیست 
در باغ لاله روید و در شوره زار خس 
آیه ۴ سوره رعد : در زمین قطعاتی مجاور است و زمینی برای انگور و زمینی برای زراعت دیگر و نخلهای گوناگون که همه با یک آب آبیاری می شوند و ما بعضی را در خوردن به بعضی ترجیح دادیم و در همه اینها نشانه هایی است برای قومی که می اندیشند. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

اگر همه شب ، شب قدر بودی شب قدر بی قدر بودی 
آیه ۱ سوره قدر: ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم. اهمیت شب قدر و نیز سوره قدر منشأ این ضرب المثل است. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

از چوب به جز موسی عمران نکند مار 
آیه ۱۰۷ سوره اعراف : موسی عصایش را افکند و ناگاه تبدیل به اژدهایی بزرگ شد. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

چون قضا آید چه سود از احتیاط 
آیه ۱۱ سوره رعد یا آیه ۳۴ سوره اعراف: آنگاه که مرگشان فرا رسد ، ساعتی تقدیم و تأخیر نخواهد داشت. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

لقمان را گفتند : ادب از که آموختی ، گفت : از بی ادبان 
آیه ۱۲ سوره لقمان : ما به لقمان حکمت را عطا کردیم که شاکر باش. هر کس شکر حق گوید به نفع خود اوست و هر کس کفران نماید خداوند بی نیاز ستوده است. از آیه ۱۲ به بعد نصایح لقمان به فرزندش آغاز می شود. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

از آن روزی که عالم را نهادند به هر کس هرچه لایق بود دادند 
آیه ۵۰ سوره طه : خدای ما آنی است که هر موجود عالم را خلقت خودش را بخشید ، سپس هدایت کرد. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

ذکر حق دل را منور می کند. 
آیه ۲۸ سوره رعد : آنها که به خدا ایمان آورده اند دلهایشان به یاد خدا آرام گیرد. آگاه باشید که دلها فقط با یاد خدا آرام گیرد. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

حسابش با کرام الکاتبین است. 
آیات ۱۰ و ۱۱ سوره انفطار : وَ إنَّ عَلَیکُم لَحَافِظینَ کِراماً کَاتِبینَ البته نگهبانانی بر شما مراقبند نویسندگان اعمال شما و فرشتگان مقرب خداوند. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

بی امر حق نمی افتد برگی از درخت 
آیه ۵۹ سوره انعام : چندین علم را در انحصار خدا می داند یکی از آنان این است که هیچ برگی از درخت (کم ترین کار) بدون اذن و اطلاع او نیست. ...و هیچ برگی فرو نمی افتد مگر آن را می داند و ... 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

بهشت را به بهانه نمی دهند و به بها می دهند. 
آیه ۱۱۱ سوره توبه : بهای بهشت را جان و مال مؤمنان می داند. در حقیقت خدا از مؤمنان جان و مالشان را به اینکه بهشت برای آنان باشد خریده است... 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:25 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها