0

💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

 
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

بسمه تعالی

 

در این تایپیک سعی خواهد شد ضرب‌المثل‌های قرآنی قرار داده شود، امید است که مورد توجه و عنایت دوستان قرار گیرد.

 

💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

شما نیز در این راه یاریمان کنید

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:16 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

نکویی گر کنی منت منه زان که باطل شد ز منت جود و احسان 
آیه ۲۶۳ سوره بقره : ای مؤمنان صدقات خود را با منت و اذیت باطل نکنید. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

اگر خدای نباشد ز بنده ای خوشنود 
شفاعت همه پیامبران ندارد سود 
آیه ۲۸ سوره انبیاء : هر چه کرده و می کنند خدای می داند و هرگز شفاعت نکنند، مگر از کسی که خدای راضی باشد و آنان از خوف خداوند هراسانند. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

اندازه نگه دار که اندازه نکوست. 
آیه ۲۹ سوره اسراء : نه هرگز دست خود را بسته دار و نه بسیار باز گشاده که هر کدام کنی به حسرت بنشینی. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

هر که بدی کرد و به بد یار شد 
هم به بد خویش گرفتار شد 
آیه ۱۱۱ سوره نساء : هر کس گناهی کند به خود زیان رساند و خداوند علیم و حکیم است. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

بجز از کشته خود ندروی 
چو دشنام گویی دعا نشنوی 
آیه ۴۳ سوره فاطر: مکر زشت و فکر بد جز به اهلش باز نگردد.

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

از کوزه همان برون تراود که در درون اوست. 
آیه ۸۴ سوره اسراء :هر کسی براساس ذات درونی خود عمل نماید و خدای تو داناتر است به آن کسی که راه یافته تر است. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

خلق را تقلیدشان بر باد داد 
ای دو صد لعنت بر این تقلید باد 
آیه ۱۶۵ سوره بقره : آنگاه کسانی که مورد تبعیت واقع شدند، از کسانی که آنان را تقلید و تبعیت کرده بیزاری جویند و عذاب را ببینند و هر گونه اسبابی از آنان قطع گردد. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

هر عمل اجری و هر کرده جزایی دارد. 
آیه ۴۰ سوره نجم: برای آدمی جز سعی او نیست و نتیجه را خواهد دید.

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

هر چه کنی به خود کنی 
گر همه نیک و بد کنی 
آیه ۴۶ سوره فصلت : هر که کار نیکی انجام دهد به نفع خود کرده و هر که بدی کند به خود کرده و خداوند ظلم کننده به بندگانش نیست. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

از پی هر گریه آخر خنده ایست 
مرد آخر بین مبارک بنده ایست 
آیات ۵ و ۶ سوره انشراح : بدون شک با هر سختی آسانی است و حتما که با هر سختی آسانی 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش 
که گناه دیگری بر تو نخواهند نوشت 
آیه ۱۶۴ سوره انعام : آیا من غیر از خدای را به خدایی گیرم و او خدای همه چیز است و هیچ کس چیزی کسب نکند، جز برای خود و هیچ کس بار گناه دیگری به دوش نگیرد و باز گشت همه به سوی خداست و... 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

مرا به گور تو نمی گذارند. 
آیه ۴۸ سوره بقره : بترسید از روزی که هیچ شخصی به جای شخص دیگری جزا داده نشود و شفاعتی پذیرفته نشود و کسی عوض شخص دیگری جزا داده نشود و هیچ فریادرسی نباشد. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

ملک خدا تنگ نیست. 
آیه ۹۷ سوره نساء : کسانی که بر خود ستمکار بوده اند، فرشتگان جانشان را می گیرند؛می گویند در چه بودید؟ پاسخ می دهند ما در زمین از مستضعفان بودیم؛ می گویند مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن مهاجرت کنید؟پس آنان جایشان در دوزخ است و بد سرانجامی است. 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
siryahya
siryahya
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : اسفند 1389 
تعداد پست ها : 158642
محل سکونت : ▂▃▄▅▆▇█Tabriz█▇▆▅▄▃▂

پاسخ به:💎💎💎 ضرب‌المثل‌های قرآنی💎💎💎

فواره چون بلند شود سرنگون شود. 
آیه ۶۸ سوره یس: هر که را عمر دادیم در خلقت، باز از او کاستیم؛ پس چرا نمی اندیشید؟ 

ترکی زبان قربون صدقه رفتنه داریم که: گوزلرین گیله‌سین قاداسین آلیم که یعنی درد و بلای مردمک چشات به جونم …!.

پنج شنبه 7 بهمن 1395  6:24 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها