0

احکام و سوالات پیرامون خون حیض

 
taha_h
taha_h
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1394 
تعداد پست ها : 5282
محل سکونت : تهران

احکام و سوالات پیرامون خون حیض

1. سوال: درباره خون حیض توضیح دهید

.

"حیض" خونی است که به طور معمول هر ماه به مدت چند روز از رحم زنان به علت تاثیر هورمونهای تخمدان خارج می شود این خونریزی از سن بلوغ تا سن یائسگی زن صورت می گیرد. از حیض به قاعدگی، رگل ، عادت ماهانه ، پریود و بی نمازشدن هم تعبیر می کنند و زن را در این حالت حائض می گویند. در این دوران از سوی شارع مقدس احکام و دستوراتی خاص برای زنان قرار داده شده است

 

شرایط حیض

 

2. سوال: شرایط خون حیض چیست؟

 

شرایط تحقق خون حیض عبارت است

 .1بلوغ

 .2کمتر از سه روز نبودن

 .3بیشتر از ده روز نبودن

 .4استمرار خون در تمام سه شبانه روز

 .5مشاهده حیض پیش از سن یا ئسگی

 .6بین دو حیض دست کم ده روز فاصله باشد.

 

تبصره: صفات خون حیض با شرایط آن تفاوت دارد. اگر خونی تمامی شرایط حیض را نداشته باشد به طور حتم خون حیض است و اگر یکی از شرایط را نداشته باشد آن خون حیض محسوب نمی شود در حالی که در صفات خون مسئله این چنین نیست اگر خونی تمامی صفات و نشانه های حیض را داشته باشد به طور حتم ملازم با حیض بودن آن نیست همان گونه که اگر خونی یکی از صفات و نشانه های حیض را نداشته باشد ملازم با نبود حیض نیست.

 

نشانه های حیض

 

3. سوال صفات و نشانه های خون حیض چیست؟

 

همه مراجع: نشانه های خون حیض به طور غالب عبارت است از

:

1. غلیظ

 .2گرم

 .3به رنگ تیره (سیاهی مایل به سرخ) یا سرخ

 .4همراه فشار و کمی سوزش می باشد

 

4. سوال: آیا ممکن است خونی بعضی از نشانه های حیض را نداشته باشد؛ ولی با وجود آن خون حیض محسوب شود؟ عکس آن چطور؟

همه مراجع ، آری این امر ممکن است ؛ مانند زنی که عادت وقتیه دارد، اگر در وقت عادت خود سه روز یا بیشتر خون ببیند حیض محسوب می شود؛ هر چند نشانه های حیض را نداشته باشد همچنین زنی که بعد ار یائسگی خون می بیند این خون هر چند نشانه های حیض را داشته باشد حیض محسوب نمی شود

 

تبصره آیت الله مکارم می فرمایند: اگر زن بعد از یائسگی ، آنچه می بیند تمام شرایط حیض را داشته باشد، باید مطابق آن عمل کند

 

تبصره: توجه و در نظر گرفتن نشانه های حیض برای  کسی است که در خون حیض شک دارد؛ ولی کسی که یقین به حیض یا عدم آن دارد (مانند موارد یادشده در پاسخ) براساس علم و یقین خود عمل می کند. از این رو نشانه های حیض اموری غالبیس هستند.

 

حداقل حیض

 

5. سوال: ملاک حداقل سه روز در حیض چیست؟ آیا شب هم جزء محاسبه قرار می گیرد؟

 

همه مراجع: خیر شب جزء محاسبه قرار نمی گیر و برای تحقق حیض، دیدن خون در شب چهارم لازم نیست؛ ولی باید در شب دوم و سومخون به هیچ وجه قطع نشود. بنابراین زن یادشده حایض محسوب می شود.

 

تبصره: منظور از سه روز سه شبانه  شبانه روز نیست و اگر مراجع تقلید شب دوم و سوم را جزء محاسبه قرار می دهند به جهت آن است که به شرط (پی در پی بودن خون حیض) لطمه نخورد.

 

سه روز کامل

 

6. سوال: خانمی ساعت یک بعد از ظهر روز یکشنبه خون مشاهده می کند با توجه به اینکه حداقل خون حیض سه روز است؛ چه روزی سه روزش کامل می شود؟

 

همه مراجع: روز چهارشنبه ، ساعت یک بعد از ظهر روز او کامل می شود

 

پی در پی بودن حیض 

 

7. سوال: اگر زن چند روز با فصله خون ببیند، آیا حیض محسوب می شود؟

 

همه مراجع(به جز صافی): در خون حیض شرط است سه روز اول پشت سر هم باشد. بنابراین اگر زن دو روز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند حیض محسوب نمی شود.

 

آیت الله صافی: اگر سه روز اول حیض پشت سر هم نباشد به عنوان مثال دوروز خون ببیند و یک روز پاک شود و دوباره یک روز خون ببیند بنابر احتیاط واجب در روزهایی که خون می بیند باید بین کارهای مستحاضه و احکام حائض جمع کند و در روزهایی که خون نمی بیند کارهایی که برحائض حرام است ترک کند و عبادت های خود را به جا آورد.

 

تبصره: با توجه به اینکه آیت الله صافی در مسئله احتیاط دارند مقلدان ایشان می توانند در این مسئله به فتوای  سایر مراجع تقلید عمل کنند.

 

.8 آیا پی در پی بودن سه روز خون برای خانمی که عادت ماهانه دارد شرط است؟

 

همه مراجع: حداقل حیض سه روز است و باید پی درپی باشد و دراین امر تفاوتی بین اقسام حیض نیست

 

استمرار حیض

 

9. در خون حیض شرط است که زن سه روز اول را خون ببیند، حال اگر خانمی روز اول را به مدت مثلا یک ساعت خون ببند، سپس قطع شود و روزهای دیگر هم به این شکل مشاهده کند؛ آیا حیض محسوب می شود؟

 

همه مراجع: اگر به طور کامل قطع شود حیض نیست؛ ولی اگر خون در مجرا و باطن فرج باشد؛ حیض محسوب می شود و مسئله پی در پی بودن سه روز به معنای بیرون آمدن خون در تمام سه روز نیست ؛ بلکه همین اندازه که در باطن فرج خون باشد، کافی است.

 

خون کمتر از سه روز

 

 .10 اگر خون اندکی از سه روز کمتر باشد، تکلیف چیست؟

 

همه مراجع: خون حیض محسوب نمی شود هر چند به اندازه یک ساعت باشد

 

تبصره: اگر اگر مقدار آن بسیار کم باشد(5تا10 دقیقه) فتوای مراجع تقلید در این زمینه است.

 

 

 

 

 

منبع: t-pasokhgoo.ir

چهارشنبه 24 آذر 1395  10:25 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها