0

ارتباط میان شجاعت و جهاد چیست؟

 
taha_h
taha_h
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1394 
تعداد پست ها : 5282
محل سکونت : تهران

ارتباط میان شجاعت و جهاد چیست؟

با ارائه تعریفی از واژگان‌های «جهاد» و «شجاعت» فرق آنها نیز روشن می‌شود:

«جهاد» عنوان عامی است که به دو قسم جهاد اکبر و جهاد اصغر تقسیم می‌شود. مقصود از جهاد اصغر مقابله با دشمنان اسلام از جوانب مختلف می‌باشد و مقصود از جهاد اکبر مبارزه با نفس اماره و تلاش در مسیر تهذیب نفس است.[1]

«شجاعت» عبارت است از: اطاعت قوه غضبیه از قوه عاقله؛ یعنى نترسیدن از آنچه نباید ترسید، و دوری کردن از آنچه باید از آن دوری نمود. به عبارت دیگر؛ شجاعت، اطاعت قوه غضب از عقل در اقدام‏ بر کارهاى خطیری است، که رأى عقل مقتضى آن است، و در این اطاعت، از خود اضطراب نشان ندهد. این صفت، از بالاترین صفات کمالیه و با فضیلت‌ترین ملکات نفسانیه است.[2]

با توجه به مطالب بیان شده؛ به دو نکته باید توجه کرد:

1. شجاعت، از صفات اخلاقی است، ولی جهاد یک رفتار و عمل است.

2. صفت شجاعت تنها اختصاص به جهاد نداشته و در بسیاری از شئون فردی و اجتماعی نیز تأثیرگذار است. بنابراین، یکی از عوامل تأثیرگذار در جهاد، شجاعت است؛ یعنی جهاد به وسیله جان، شجاعت است که به استفاده از قوّه غضب، در محدوده اقتضاى عقل و حدّ اعتدال بر می‌گردد.[3] اما شجاعت، منحصر در جهاد نیست.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]. ر. ک: «جهاد و مجاهده در قرآن و روایات»، سؤال 23714؛ «ارزش جهاد در احادیث»، سؤال 10234؛ «جهاد با نفس اماره(جهاد اکبر)»، سؤال 45631.
[2]. ر. ک: نراقى، احمد بن محمد مهدى، معراج السعادة، ص 49، قم، هجرت، چاپ ششم، 1378ش.
[3]. شبّر، عبد الله، اخلاق، ص 34، قم، هجرت، چاپ چهارم، 1378ش.

 

 

 

 

 

منبع: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa60794

دوشنبه 22 آذر 1395  9:22 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها