0

کدام سوره و کدام آیه، قلّه قرآن اعلام شده‌اند؟

 
taha_h
taha_h
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1394 
تعداد پست ها : 5282
محل سکونت : تهران

کدام سوره و کدام آیه، قلّه قرآن اعلام شده‌اند؟

در متون روایی، «سوره بقره» بویژه فراز «آیة الکرسی»، قُلّه قرآن معرفی شده‌ است.[1] در این‌جا به ذکر چند نمونه از این روایات بسنده می‌شود:

1. پیامبر اکرم(ص): «هر چیزى قلّه‌اى دارد و قلّه قرآن، سوره بقره است. در این سوره، آیه‌اى است که سَرور آیات قرآن است و آن، آیة الکرسى است».[2]

2. پیامبر اکرم(ص): «براى هر چیزى قله‌ای است و قله قرآن، سوره بقره می‌باشد».[3]

3. امام صادق(ع): «براى هر چیزی قله‌اى هست و قله قرآن آیة الکرسى است، هر کسی یک‌بار آن‌را بخواند خداوند هزار ناگوارى از ناگواری‌هاى دنیا و هزار ناگوارى از ناگواری‌هاى آخرت را از او بگرداند، آسان‌ترین ناگوارى دنیا فقر و آسان‌ترین ناگوارى آخرت عذاب قبر است و من به امید ارتقای درجه و مقامم آن‌را می‌خوانم».[4]

در همین راستا می‌توان گفت که برترى سوره بقره از نظر جامعیت و طولانى بودن‏ آن است.[5] این سوره گسترده؛ اصول معارف، اخلاق، حقوق و احکام فقهى فراوانى را در خود دارد و از این جهت در میان سوره‌ها بی‌همتا است و فراز «آیة الکرسی» از این سوره نیز برجستگی بیشتری داشته و مشتمل بر مضامین بلند توحید و خداشناسی است که از این جهت نسبت به آیات دیگر این سوره دارای اوج و عظمت می‌باشد.[6]

بنابراین، از جهت قله بودن سوره؛ سوره بقره قله قرآن است و از جهت قله بودن آیه؛ آیة الکرسی قله قرآن می‌باشد.
 
 
 
 
 
 
 
 

[1]. سیوطی، جلال الدین، الاتقان فی علوم القرآن، ج ‏1، ص 196، بیروت، دار الکتاب العربى‏، چاپ دوم، 1421ق؛  زرقانى، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان فی علوم القرآن، ج ‏1، ص 334، بیروت، دار احیاء التراث العربى، بى‏تا.
[2]. ترمذی، محمد بن عیسى، سنن الترمذی، ج 5، ص 157، مصر، شرکة مکتبة و مطبعة مصطفى البابی الحلبی، چاپ دوم، 1395ق؛ شریف الرضی، محمد بن حسین، المجازات النبویة، محقق: صبحی صالح، ص 371، قم، دار الحدیث، چاپ اول، 1422ق.
[3]. ابن أبی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، محقق: عراقی، مجتبی، ج ‏1، ص 285، قم، دار سید الشهداء للنشر، چاپ اول، 1405ق.
[4]. عیاشی، محمد بن مسعود، التفسیر، محقق، رسولی محلاتی، هاشم، ج ‏1، ص 136، تهران، المطبعة العلمیة، چاپ اول، 1380ق.
[5]. آلوسی، سید محمود، روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، محقق، عطیة، علی عبدالباری، ج ‏1، ص 554، بیروت، دارالکتب العلمیة، چاپ اول، 1415ق؛ جعفرى، یعقوب‏، تفسیر کوثر، ج ‏1، ص 34، قم، هجرت‏، چاپ اول‏، بی‌تا.
[6]. ر. ک: «آیة الکرسی»، سؤال 48521؛ «ثواب خواندن آیة الکرسی»، سؤال 75372.

 

 

 

 

 

منبع: http://www.islamquest.net/fa/archive/question/fa60400

دوشنبه 22 آذر 1395  9:40 AM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها